Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

CCCLXXIV. De S.G.P. is een beginselpartij, en daarom zullen haar leden, waar ook, hetzij in de Kamers der Staten Generaal, in de Provinciale Staten of in de gemeenteraden, zich altijd in de eerste plaats geroepen achten om de beginselen uit te dragen. Houdt dat nu in, dat zij alleen over het beginsel spreken en meer zakelijke voorstellen voor andere laten? Dat te stellen zou inhouden, dat er geen begrip is voor de huidige ontwikkeling. Het is niet zo gemakkelijk aan te duiden wanneer het eigenlijk een beginselzaak is en wanneer het maar alleen, wat men noemt een zakelijk onderwerp is. Er dient wel oog voor te zijn, dat er tegenwoordig, zo het er niet altijd geweest is, een streven is om door alle voorstellen het beginsel, welk dan ook, uit te leven. Zo zou gesteld kunnen worden, dat de huurverhoging, alleen zakelijk is, J}^ leest u het gesprokene daarbij tnaar zult dan bemerken, dat ook daarin KM beginsel naar voren kwam. Zo zal het ook in Zeeland menimnaal blijken, dat het beginsel wel medp spreekt als het over onderwerpen m„, welke op het eerste gezicht todi als 2, keiijk zijn aan te merken Zo is in de Staten van Zeeland let Streekplan Walcheren behandeld, en zou gesteld kunnen worden, dat eer Streekplan, wat eigenlijk tooh strekt o™ orde en regel te stellen in de bestem, ming van grond, toch een zakelijk ol. ject is.

Toch gaat het niet op om het zo te gaai beschouwen en dan maar te denken „och, het is maar zakelijk", en dus kim^ nen de leden van de S.G.P. het wel aat anderen overlaten. Ook zou het toch niet goed zijn als onze leden zich op dat stanc^unt zouden stellen, gesteld al dat het mogelijk was, dat er iets zou worden voorgesteld, dat a!leen maar zakelijke dingen betreft. Zij zijn geroepen om de belangen van land, provincie of gemeente te behandelen en ook daarin kunnen zakelijle belangen, of zullen wel altijd zakeliilit belangen bij betrokken zijn. Dus reeds uit dien hoofde zullen zij zidi verplicht gevoelen hun mening te vormen en die ook uit te dragen. Zo zou ook gesteld kunnen worden dat het Deltaplan iets zakelijks is. Het zal wel blijken, dat zulks niet geheel opgaat, maar bovendien zijn daarbij zulke grote belangen voor Zeeland betrokken, dat het zeker niet juist zou zijn als onze leden zich afzijdig hielden. De lezers zullen dat ook niet \erwacliten, en zij, die hun stem aan de S.G.P. gaven evenmin. Toch is het bekend, dat er wel personen zijn, die menen dat de S.G.P.-leden ziel maar moesten beperken tot dat wat zi als beginsel zien. En dat zijn meestal wel personen met hart en ziel S.G.P.-er zijn. Die dat zijn om des beginsels wil. Die personen hebben zeker dus waardering te ontvangen. En todh meent uw briefschrijver, dat het niet mogelijk is hen daarm te volgen. Zij, die in de praktijk van het leven — en uw briefschrijver kijkt ook wel iels verder dan in eigen kring — zullen xwl gevoelen, dat 'het niet mogelijk is ee scheiding te maken. Er dient mede te worden gerekend, dat de P.v.d.A. in bijna alle gevallen door het zakelijke een deel van haar beginselen tot uitvoering tracht te brengen, dus is wel waakzaamheid nodig. Het valt ook' op, dat bij de behandeling van het Streekplan Walcheren de meeste interumpties van de zijde van de P.v.d..l kwamen. Wel een bewijs, dat er ooi daarin een stuk , , beginsel" zat. Het zal dan ook wel zo zijn, dat zij, die menen, dat de S.G.P.-ei- alleen beginselzaken moet behandelen, daarmede willen uitdrukken, dat alles vanuit het k- ginsel moet worden bezien, dat alte moet worden getoetst aan wat God i» Zijn Woord als regel heeft gesteld. En daarmede kan het hartelijk een.s zijn-

Uw Zeeuwse Briefschrijver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken