Bekijk het origineel

Het verdrag van de Euromarkt goedgekeurd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het verdrag van de Euromarkt goedgekeurd

3 minuten leestijd

TWEEDE KAMER

Wat verwacht werd, is geschied. Het verdrag van de Euromarkt werd door de Tweede Kamer aanvaard. Van de 150 leden waren er heel wat leden afwezig, niet minder dan 24, dat is omstreeks een zesde gedeelte. Met 114 tegen 12 stemmen werd het verdrag aanvaard. Met 82 tegen 44 stemmen werd in de goedkeuringswet de bepaling opgenomen, dat overeenkomsten ter uitvoering van het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal moeten worden voorgelegd. Zonder stemming is het amendement van de Commissie van Voorbereiding aangenomen, dat een jaarlijks verslag van de regering verlangt over de werking van de Euromarkt, in het bijzonder wat betreft de noodzaak van voortgaande uitbreiding van de werkgelegenheid, voortvloeiende uit de bevoDdngstoeneming. Verworpen met 48 tegen 77 stemmen werd het amendement Oud, dat in de ratificatie-oorkonde de verklaring wilde doen invoegen, dat bij de uitvoering van het verdrag rekening zou worden gehouden met Nederlands bijzondere demografische gesteldheid. De twaalf leden, die hun stem uitbrachten tegen het verdrag, waren de heren professor Gerbrandy (A.R.), Mr. van Leeuwen (V.V.D.), Mr. van Rijckevorsel (K.V.P.) zes communistische Kamerleden en de drie leden van de S.G.P.-Kamerfractie.

Mr. van Leeuwen deed dit om economische redenen. Hij had namelijk verklaard, dat in dit verdrag slechts offers van Nederland gevraagd werden. Prof. Gerbrandy had allerlei bezwaren tegen het verdrag in diens rede aangevoerd, waarbij het hem zeer zwaar woog, dat de Staten-Generaal hun zeggingschap bij het verdrag prijsgaven. Mr. van Rijckevorsel had vóór de stemming verklaard zijn stem tegen het verdrag te zullen uitbrengen. Hij motiveerde zijn stem onder meer met de argumenten, dat het voor hem als een onoverkomelijk bezwaar gold, dat het verdrag door onze regering ook in de overgangstijd niet kon worden opgezegd, dat de Staten-Generaal hun zeggingschap bij het verdrag prijs gaven, en dat er bij hem geen verwachting bestond, nu Nederland bij de samenstelling van het verdrag geen gunstige bepalingen voor zich had kunnen verkrijgen, dat het dit bij de verdere onderhandelingen en de uitvoering van het verdrag wel zou gelukken.

Het amendement Oud kon geen meerderheid behalen. Het werd van achter de regeringstafel bestreden met het argument, dat Nederlands positie tegenover zijn partners er niet sterker, maar integendeel zwakker door zou worden, terwijl ook professor Romme het nog al fel bestreden heeft. Ook werden er zonder stemming nog twee moties aanvaard. De ene dringt er op aan, dat voor de parlementaire vergadering van de drie Europese gemeenschappan een stelsel van plaatsvervangers zal worden ingesteld. De regering' verklaarde zich daartoe bereid, maar zou dan toch niet gaarne door parlementariërs worden tegengewerkt. De andere, door de socialist Lamberts ingediend, betrof de opleiding van specialisten voor de gezondheidsbescherming tegen gevolgen van radio-actieve stralen. Minister Cals was voor deze motie, gelijk hij verklaarde, expres naar de Kamer gekomen. Hij maakte bezwaar tegen deze motie, als deze na zijn verklaring, dat hij al concrete maatregelen in voorbereiding had, gehandhaafd en aanvaard werd, omdat dit de indruk zou vestigen, dat men niet genoeg vertrouwen in hem had. De motie werd ondanks de verklaring van minister Cals toch, en dat nog wel zonder stemmiïig, aangenomen. De behandeling van de Euromarkt, hoewel van zeer grote betekenis voor ons \-olk, trok geen buitengewone belangstelling. Zij v'erliep alsof er een weinig betekenend wetsvoorstel aan de orde van behandeling was. Er waren daarbij geen voUe tribunes, geen fotografen, geen radio, geen televisie. Slechts het grote aantal sprekers en de lange duur van de debatten, waaraan 25 Kamerleden en 6 ministers hadden deelgenomen, wezen er op, dat er een buitengewoon belangrijk wetsontwerp behandeld werd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

Het verdrag van de Euromarkt goedgekeurd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken