Bekijk het origineel

n De rede en repliekrede van Ds. Zandt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

n De rede en repliekrede van Ds. Zandt

3 minuten leestijd

ne gestadige droppel holt de steen", zo wdt een spreek'woord, en een ander: Aanzien doet gedenken". Daaraan denlende, wijzen wdj nogmaals op de uitgaye van deze redevoeringen, •welke bij de politieke Algemene Beschouwingen dit jaar zijn gehouden en welke door het Hoofdbestuur verkrijgbaar zijn gesteld bij de N.V. Drukkerij „De Banier", en dat tegen de spotgoedkope prijs van vier oenten per exemplaar. Daar zijn altijd bij elke gelegenheid laatkomers, die om de één of andere reden maar moeilijk tot (én beshssing kunnen komen. Er zullen ar ook wel zijn betreffende de bestelHng jfan deze redevoeringen. Ook bestaat de mogelijkheid, dat men niet eerder in vergadering bijeen is geweest, •waarin een beslissing aangaande de bestelling van deze redevoeringen is genomen, of ook mogelijk nog in vergadering bijeen zal komen om n 'beslissing inzake de bestelling te nemen. Mede tot de zodanigen richten wij ons thans in het bijzonder. S,G.P--ers, wil toch niet dralen met een bestelling. De prijs van de brochure, ivaarin deze redevoeHngen staan afgedrukt, behoeft toch geen beletsel te zijn. Deze bedraagt per honderd exemplaren maar vier gulden. Vier gulden, welke toch gemakkelijk bijeen te brengen zijn. Met eUce bestelling, liefst met een grote, dient men de S.G.P., welker beginselen bet overwaard zijn, dat zij tot kennis van ons volk worden gebracht. De uitkomst heeft bovendien gedurig te zien gegeven, dat de verspreiding van deze redevoeringen, welke al jaren aaneen onder ons voUc verspreid zijn, nuttig en goed is geweest. Veel misverstand en verkeerde denkbeelden aangaande de S.G.P., haar beginselen en streven zijn daardoor weggenomen, tegenstanders zijn er door tot medestanders verworven. Zo het welzijn van de S.G.P. en van ons volk u ter harte gaat, dan moet gij toch niet dralen met de bestelling en nog minder nalaten haar te bestellen. Laten de besturen leden en vrienden van de S.G.P. in deze niet flauwhartig of nalatig zijn, doch laten zij hun schouders er eens onder zetten en terdege meehelpen aan de verspreiding van deze lectuur. De tijd voor het lezen ervan is zo bij uitstek gunstig. De avonden zijn al lang geworden. Men heeft nu de tijd om deze lectuur rustig en aandachtig te lezen. En om hierbij nog een spreekwoord aan te halen, er is er één, dat zegt, dat men het ijzer moet smeden als het heet is. Dit is thans in alle opzichten het geval. Daarom niet gedraald, maar de brochure besteld. De redevoeringen zelf, welke daarin vervat zijn, behoeven geen expres woord van aanbeveling. De beginselen van de S.G.P. zijn daarin klaar en helder uiteengezet en bovendien zijn daarin nog tal van actuele onderwerpen behandeld, welke de belangstelling van ons volk hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 november 1957

De Banier | 8 Pagina's

n De rede en repliekrede van Ds. Zandt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 november 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken