Bekijk het origineel

Prof. G. Wisse overleden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Prof. G. Wisse overleden

4 minuten leestijd

Het bericht van dit overlijden ontstelde ons. Het overlijden had zo onverwacht plaats. Wel was professor Wisse hoogbejaard, maar hij was nog immer actief, verzette nog steeds veel werk en nam nog steeds preek- en spreekbeurten waar. Kort geleden hield hij te Rotterdam nog een tijdrede, getiteld: „De Russische kunstmaan bezien door een religieuze kijker". Een zeer werkzaam leven, getuige zijn vele geschriften, spreek- en preekbeurten, ligt er achter hem.

Zoals reeds gezegd, het bericht van het overlijden ontstelde ons. Niet alleen omdat vidj door het zo plotselinge en onverwachte verscheiden getroffen werden, maar meer nog omdat het heengaan gesn gering verlies voor de S.G.P. betekent. Lang toch voordat hij als Hd openlijk tot de S.G.P. toetrad, gaf hij in stilte zijn gewaardeerde adviezen aan haar leiders, trok hij reeds, één van zin, met haar op, deelde zij reeds in zijn warme sympathie. Eenmaal als lid tot haar overgekomen, heeft hij zich voor de bij zo velen verachte partij niet geschaamd, maar heeft hij menigwerf op welsprekende wijze haar beginselen verdedigd, gaf hij zich voor haar, en dit op zijn hoge leeftijd. Ten bewijze daarvan voeren wij slechts aan, dat hij in de hitte van de verkiezingsstrijd onder meer te Utrecht in „Tivoli" en te 's-Gravenhage voor haar met een rede in het krijt trad. Ook zijn artikelen in „De Banier" legden er getuigenis van af, dat hij de S.G.P., haar beginselen en haar streven, van harte was toegedaan. Gelijk ook zijn arbeid voor de vervolgde en verdrukte protestanten in Spanje, zijn zenden van Bijbels en catechismussen naar dat land, zijn meeleven met hen, zijn steunen met geldelijke giften aan hen, er een onvervalst getuigenis van gaven, dat hij geen bastaardzoon, maar een zoon der Reformatie was. Ja, de Reformatie, haar leer en welzijn, gingen hem zeer ter harte, en dit zowel in zijn vaderland als ook daar buiten. Dit heeft hij met zijn leven bezegeld.

Dit leven is gans anders geleid dan naar menselijke berekening en inzicht verwacht kon worden. Professor Wisse is niet geboren in een pastorie, maar in een kruidenierszaak in Middelburg op 24 maart 1873. Zijn vader had hem bestemd om hem in zijn bedrijf op te volgen. Doch daar was gans wat anders over hem beschikt. Hij werd predikant. Door de financiële steun van een rijke dame uit Walcheren (Oostkapelle) werd hij in staat gesteld om in Kampen te studeren. Na zijn studie aan de Theologische School aldaar volbracht te hebben, ving hij het herder- en leraarambt op 25-jarige leeftijd in de Gereformeerde Kerk te Gouda aan. Na onderscheidene gemeenten in de Gereformeerde Kerken als dienaar des Woords gediend te hebben, verbrak hij in 1921 het verband met die kerken en ging hij over naar de Christelijk Gereformeerde Kerken, welke hij als predikant te Arnhem en Utrecht diende.

In 1928 benoemde de Generale Synode van zijn kerk hem tot hoogleraar aan de Theologische School te Apeldoorn, waar hij acht jaren in functie was. Nadat hij als hoo^ eraar afgetreden was, heeft hij het leraarsambt nog in twee gemeenten vervuld, om daarna zich metterwoon in Doorn te vestigen. En ook toen nog, reeds op hoge leeftijd, heeft hij zijn levsn niet als een rustende gesleten. Ook toen nog heeft hij tal van letters op het papier gezet, tal van spreek- en preekbeurten vervuld. En het was in Doom, dat hij zich aan de S.G.P. openlijk verbond, aan de S.G.P., waarvan men in tal van kringen, ook in die der neo-gereformeerden, ten treure uit beweerd heeft, dat zij als soheurpartij eigenlijk geen gegronde reden voor haar bestaan en optreden had. Professor Wisse heeft dit echter anders en juist mogen bezien, voorstander en prediker als hij was van de gereformeerde leer, zoals die in de drie formulieren van enigheid is uiteen­ gezet en beleden, heeft hij niet geschroomd om lid van de partij te worden, welke zich op staatkundig terrein richt naar deze leer, gegrond als zij is op Gods onfeübaar Woord; en ook al de smaad willen dragen, welke daaraan nog altijd verbonden is.

Wij schrijven dit niet om professor Wisse of ook de S.G.P., of ook enige S.G.P.-er daarmede een kroon op het hoofd te zetten, want al wat daarin goed en Gode welgevallig is, is toch een werk van de almacht en vrijmacht der Goddelijke genade. Deze worde dan ook alleen de eer toegebracht. Al zal het niet kunnen ontkend worden, dat het heengaan van professor Wisse in de S.G.P. een ledige 'plaats nalaat, en zo veel te meer nog bij zijn vrouw en nabestaande familie, aan wie wij onze welgemeende deelneming in dit voor hen zo smartelijk verlies betuigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 1957

De Banier | 7 Pagina's

Prof. G. Wisse overleden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 1957

De Banier | 7 Pagina's

PDF Bekijken