Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OM BOOS

Beste neven en nichten! Daar de oplossingen van de raadsels der opgaven 525 tot en met 528 ingekomen zijn, zullen we er nu toe overgaan ze te vermelden. Hier volgen ze:

OPGAVE 525

Jongeren: 1. Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. (David, Ahasvéros, Eliëzer, Gideon, ijdel. Lea, negen, snel, beest, smeer, els, 11.). 2. AduUam. (Jona, David, Jehu, Rachel, Samuel, Gaza, Gesem). 3. Bartholomeüs. (Ruth, Absolom, Beor). Ouderen: 1. Zal ook een Moorman zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? (Jer. 13 : 23). {Nun, Hazaël, verzenen, kop, Rome, luiaard, azijn, edik, ijdel, neef, rook, oven, m, e, n). 2. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. (Anna, Fanuël, Abjathar, Dina, Doëg, eeuwig, nijd. Sin, vroom, hin, Z.H., t). 3. Kedorlaomer.

OPGAVE 526

Jongeren: 1. En het deksel zal te smal wezen als men zich daaronder voegt. (Rachel, Simson, Adam, Ester, Zadok, zeven, weelde, agent, zeelt, N.H., 1). S. Ezeon-Geber. (Zeëb, neger, o). 3. Patrobas. (Potifera, Ararat, Thyatire, Rhode, On, Barak, Askelon, Scheba). Ouderen: 1. Zo weet nu zekerlijk, dat gij door het zwaard, door de honger en door de pestilentie sterven zult. (wereld, Ezra, Ruth, Zedekia, rood, groen, geel, zeven, rijk, steen, wijd, honden, puist, zot. Lea, do, t, t, t). 2. Basmath, Midhal. 3. De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen.

OPGAVE 527

Jongeren: 1. Alle ziel zij de machten, over haar gesteld, onderworpen. (Machpéla, Zoar, ijzer, wrevel. Nero, Salomo, helden, negen, 2 x d, 2 x t). 2. Mesopotamië. (Sem, oom. Ai, pet). 3. Benaja. (Bethel, Efra'im, Nicodémus, Asaf, Joram, Achas), Ouderen: 1. Want daar is geen macht dan van God. 2. Want zij draagt het zwaard niet tevergeefs, daarom is het nodig onderworpen te zijn. (waarzeggerij, verzoeker, wasdom, tirannen, Dathan, weinig, rijden, zeep, dorst, do, haten, 2 x t). 3. Libanon, 'Nebo, Sinaï. OPGAVE 528 Jongeren: 1. Maar wij baden tot onze God. 2. Arabieren. (Amon, Rome, Asnath, Balak, Israël, Efron, Rehoboth, Elim, Nun). 3. To^sn maakte zich Jona op en ging naar Ninevé.

. (Nathan, Joram, zeven, Noach, inkt, open, Agag, 2 x ei, n). Ouderen: 1. Saffier, topaas. 2. En vraagt naar de oude paden. 3. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. (Sisera, waarde, zondvloed, Nahor, keel, sabel, rag, tegen, haten, tergen, 2 X t). Thans geven we de nieuwe raadsels van

OPGAVE 531

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit Mattheüs bestaat uit 38 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 10 34 1 15 4 35 24 was de hoofdstad van het rijk der tien stammen (Israël). 16 21 27 3 4 13 33 was de woonplaats van Philippus en van Cornelius. 18 8 12 29 is het getal der hoornen van het beest uit de Openbaring. ^ 20 7 17 2 32 6 was de jongen of bediende van Eliza. 9 25 19 14 was de stad, waar de Heere Jezus een jongeling uit de dood opwekte. '28 23 37 was de vader van 'Hofni. Een krachtig 20 31 30 7 36 des rechtvaardigen vermag veel. De 38 11 21 12 29 die de bouwlieden verworpen hebben. Doe mij treden op het 22 3 5 Uwer geboden. 26 moet geraden worden. 2. Vul in de volgende tekstgedeelten de ontbrekende woorden in: a. Richt weder op de knieën (Hebr. 12). b. En het kalf en de jonge leeuw en het tezamen (Jesaja 11). c. Gij zijt het zout der d. En ik zag en 2de, een stond vóór die vloed (Dan. 8). e. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods (1 Cor. 3). f. 'Door hetwelk hij bekomen heeft (Hebr. 11). g. Deze mens is gewisselijk een (Handelingen 28). De eerste letters van de goed ingevulde woorden geven de naam van een edelsteen. Welke naam is dit? 3. Noem de naam van: a. de vrouw van de stadhouder Felix. b. de derde zoon van Aaron en Eliséba. c. de man, wiens oor afgeslagen werd' door Petrus. d. de vader van Jakobus (de kleine). e. de man, die David vervloekte op diens vlucht voor Absalom. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

Ottderen:

1. Maak lut LIEKONTODROP de namen van drie metalen uit het Oude Testament. 2. Zoek uit ell< : der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit de brief aan de Efeziërs vóór het zesde hoofdstuk. a. Zij dronken de wijn en prezen de gouden en zilveren vaten. b. Hij geeft sneeuw als wol. c. Geeft de Heere de eer Zijns Naams. d. De Heere Jezus werd van de duivel verzocht. e. De Zoon des mensen had geen aardse rijkdommen, hoewel Hij heer was van alles.

f. .Vlaar geeft oe toom plaats. 3. 'Een tekstgedeelte uit de Openbaring bestaat uit 47 letters. WeUc tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 35 8 18 39 was de vader van Achab. 16 36 14 26 30 werd door vuur verbrand. Hoort de 45 20 23 28 1 en wie ze besteld heeft. Basan was bekend om zijn 22 17 9 32 41 12 47. 34 19 29 31 is een kleur, voorkomend in O. en N. Testament.

Mijn 3o 25 44 42 40 13 ware» k. kans uitgeschoten. Gij zult de Heere uw God liefhebben en Hem alleen 11 43 6 21 46 2Y. 10 3 15 4 7 de Heere met vreze 2 5 is de afkorting van een provincie in Nederland. 24 en 37 zijn twee zelfde letters, die geraden moeten worden. i D De oplossingen dezer raadsels mogen NIET ingezonden worden. ^m „

OOM KOOS W

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken