Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

3 minuten leestijd

V OM KOOS

Beste neven en nichten! Ditmaal beginnen wij direkt met het feven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 533

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit negen en veertig letters. Zoek' dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 27 13 47 1 17 40 is het tegengestelde van waarheid. En ik zal witter zijn dan 8 38 19 34 30 16. Want de 4 33 14 46 van Uw huis heeft Mij verteerd. 37 36 20 41 scherpt men met 37 36 20 41. 22 6 26 12 is de naam van een vrouw, die door Debora werd geprezen. Ik vast tweemaal per 31 39 10 5. 21 15 11 was de vader van Jozua. Wie 45 7 32 42 d 9 en versaagd is, die kere weder (Richteren). Maar de rechtvaardigen zullen groenen als 3 23 43 44 (Spreuken). Hij bedenkt onrecht op zijn 48 28 25 2 35. 18 29 14 24 staat tegenover: ja. 49 moet geraden worden. %. Noem de naam van: a. de grootmoeder van Timotheüs. b. een joodse tovenaar te Pafos op Cyprus. c. Ruths schoonvader. d. de persoon, die gedood werd, omdat hij de ark Gods greep. e. een stad bij Rabba door Joab ingsnomen (2 Sam. 12). Welke naam vormen de eerste letters van bovengevraagde namen? S. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Openbaring van Johannes, het vijfde hoofdstuk. a. "ZJO gingen de lopers door van stad tot stad. b. Op de felle leeuw en de adder. c. Die wet ging dan uit en de wijzen werden gedood. d. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. e. Zullen wij in de zonde blijven? f. Zij moesten uit elke stam een overste nemen. g. Jakob zeide op zijn sterfbed: Juda, gij zijt het. h. Hij is gekomen tot het Zijne.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der navolgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen esn gedeelte vormen uit de eerste zendbrief van de apostel Petrus. a. De jonge leeuwen hebben over hem gebruld. b. De Heere Jezus werd in de woestijn door de duivel verzocht. c. Want gaat over in de eilanden der Kittieten. d. Ik bracht u in een vruchtbaar land om de vrucht daarvan te eten. e. En als zij baden, dat hij langer bij hen blijven zou. f. En een zeker jood met name Apollos kwam te Efeze. g. 'Het briesende paard moet eindelijk sneven. h. Dan is esn jonge leeuw, hij zal als uit Basan voortspringen.

2. Maak uit VINDOMLANEDISASDI de namen van drie Bijbelheiligen, 3. Een tekstgedeelte uit het boek Numeri bestaat uit twee en vijftig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: Ruk mij uit het 40 31 2 27. Nochtans wordt Christus op allerlei 35 26 8 13. Mijn naam is 48 5 21 9 44, want wij zijn velen. 19 38 m 4 10 1 is de naam zowel van een afstammeling van Kaïn als van één van Seth. De Heere heeft Daniel uit het 17 24 52 36 39 22 der leeuwen verlost. 37 28 23 32 43 is een getal beneden twintig.. Gord nu als een man uw 25 15 12 46 20 30 33 12. •34 51 16 is esn spanne tijds. Mijn hart werd 3 41 18 7 in mijn binnenste. 42 6 38 was bij Israël een inhoudsmaat. De haan zal 11 29 14 49 30 niet kraaien. 50 en 45 moeten geraden worden. De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Het verhaal moet dit keer overslaan.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken