Bekijk het origineel

Het getal eens mensen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het getal eens mensen

3 minuten leestijd

In een op 12 maart 1.1. gehouden openbare vergadering, belegd in het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente aan de Jan van Loonslaan te Rotterdam door de besturen der kiesverenigingen Rotterdam-N. en Hillegersberg-Schiebroek, hield Ds. W. L. Tukker van Rotterdam een tijdrede over het tekstwoord uit Openb. 13: het getal 666. Voor deze rede, hierbij zeer in het kort weergegeven, welke met de grootste aandacht werd aangehoord, was zodanige belangstelling, dat het kerkgebouw pr-aktisch geheel bezet was. Ds. Tukker betoogde, dat de heilige getallen in de Schrift hun eigen betekenis hebben. Zo ook het getal 666, waarvan de Heilige Schrift spreekt als het getal van het beest en het getal eens mensen. Het spreekt van het onvolmaakte, in tegenstelling met het getal 7, dat spreekt van de volmaaktheid Gods.

Nochtans poogt de mens, verleid door het beest, de volmaaktheid Gods in Zijn werken na te bootsen en eist hij de aanbidding op, die alleen God toekomt. Het is de strijd van de hoogmoedige, die als God wil zijn en nochtans niet hoger raakt dan het getal 6. Hoe duidelijk weerspiegelt zich dit in deze eeuw der techniek. De krachten der natuur zijn welhaast de zijne geworden, doch het gebruik daarvan voert naar het schijnt tot de totale ondergang. Erger nog komt de strijd tegen God openbaar in de wetenschap. Wat hebben mannen als Marx, Kant, Hegel en Nietsche bewerkt! *Hoe worden ook nu onze jonge studenten door hoogleraren gebracht tot het ongeloof en de twijfel. En tenslotte komt de vrucht van deze godloze wijsheid openbaar in het volk.

Nochtans, God is de Soevereine. Hij is de Vrijmacbtige, voor Wie al het schepsel heeft te buigen. En Hij is niet alleen de Vrijmacbtige in het werk der bekering, doch ook in het bestuur over ^ans de wereld. Dies regeert een overheid niet bij de gratie van de rede des mensen, doch alleen bij de gratie Gods, en heeft zij te regeren naar de volmaakte wet Gods. Daarom hebben alleen die wetten blijvend gezag, die hun grondslag vinden in de wet Gods.

Ons volk daarheen te wijzen en diegenen te steunen, die voor deze soevAeine Heere opkomen, moge de begeerte van ons hart zijn. Doch men bedenke daarbij: God telt niet de stemmen, doch Hij weegt ze. Zal de aanbidder van het beest in zijn waanvsdjsheid overwinnen? Neen, met het beest zal hij ondergaan. Is er dan gans geen verwachting? Ja toch, voor hen, die beschreven worden in Openb. 14: „En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd-vier-en-veertig-duizend, hebbende geschreven de Naam Zijns Vaders aan hun voorhoofden".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

Het getal eens mensen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken