Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

4 minuten leestijd

J OOM KOOS ^

Beste neven ere nichten! Er heeft zich weer een nieuwe neef aangemeld namelijk Johan Blaauwendraad te D., die wij hierbij een hartelijk welkom toeroeoen. Het is heel goed, dat je de oplossingen direkt hebt ingestuuid, Johan. Thans geven wij direkt de nieuwe raadsels van OPGAVE 534 Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit Deuteronomium bestaat uit zes en veertig lettens. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 35, 21, 8, 9, was een profeet, die in zee geworpen werd. 14, 2, 28, 18, 33 wordt het heilige getal genoemd. Uw igebod is zeer 23, 4, 13. De Joden dan zochten Hem op het 45, 6, 11, 19 26 (Joh.) 20, 42, 15, 1 is een dunne tak. 22, .34, 5, '24, 23 is zout water. 25, 36, 12, 32, 17 is een dier, dat genoemd wordt in Deuter. 14. 41, 7, 38, 29, 16 staat tegenover: vloek. De slaap des arbeiders is 31, 27, 39, 46 (Pred.). 37, 43, 10 is gehjk 40, 44, 30 was de vader van Abner. 2. Noem de naam van: a. de spelonk waarin David sohuilirug vond. b. de koning onder wie Israël in twee delen gescheurd werd. c. de woonplaats van de waarzegster tot wie koning Saul zich begaf. d. de man van Müka (Genesis). e. de persoon, die Paulus verMet en de wereld weer inging. f. het druivendal (Numeri) in Palestina. g. de Syriër, die zich in de Jordaan moest wassen. 3. Een tekstgedeelte uit het boek Job bestaat uit twee en dertig letters, zoek dit teskstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 27, 9, 17 is een jonge stier {komt voor in Numeri). Jozef van Arimathea was een 10, 4, 5 man. 11, 1, 28, 25, 14 was een koning van Moab, die door Ehud omgebracht werd. Is er geen balsem in 31, 29, 3, 2, 16, 13 (Jeremia). Samuel's moeder heette 18, 15, 8, 12, 22. Mordechai's nicht heette 7, 23, 20, 19, 10. De 23, 32, 6, 26, 14, die door de bouwlieden verworpen werd. De wijze maagden hadden olie in hare 27, 21 24, 30, 8.

Ouderen: 1. Maak uit REUZENBADANK de naam van een beikend persoon uit het Oude Testament. 2. Een tekstgedeelte uit het boek Jeremia bestaat uit één en zestig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: En het 2, 31, 40, 23 schiet af van de steel (Deut.) Ik ben 42, 5, 15, 53 51 van mond en van tong (Exodus). Zij zullen zingen van de 21, 10, 7, 19, 58 des Heeren. 6, 1, 37, 48, 28, 55 de vader van Safan, schrijver van koning Josia. (de voorlaatste letter moet in een i veranderd worden). 14, 43, 49, is gehjk 54, 32, 16 is de hoofdrivier van Egypte. Alle valse 35, 36, 30, 4, 11 heb ik gehaat. Die het woord der waarheid recht 17, 3, 13, 39, 18, 20. Een 8, 12, 47, 26 kent de krib zdjns heren. In de Openbarinig wordt melding gemaakt van 1, 34, 24, 57, 61 gemeenten. De Heere Jezus ontmoette twee bezetenen, die zeer 27, 56, 50, 60, 52, waren (Matth.). 59, 22, 33, 8, 11 zijn Europeanen. 9, 29, 41, 44, 46 zijn vijf gelijke letters. 45 moet geraden worden. 3. Zoek uit elk der onderstaandte zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Matthëus omstreeks het 25ste hoofdstuk. a. Daar zal ons 't goede van Uw woning. b. Velen zullen komen onder Mijnen naam. c. Hij geeft de moede kracht. d. Zijne paarden zijn sneller dan^ arenden. e. Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam. f. Geen vlees zoude behouden worden. De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden. Daar er gebrek aan plaatsruimte was voor het vervolg van het verhaal over Theodorus Béza, moest dit achterwege blijven.

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 april 1958

De Banier | 9 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 april 1958

De Banier | 9 Pagina's

PDF Bekijken