Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

BEGINSEL- EN GEMEENTE­ PROGRAMS

Deze zijn verkrijgbaar bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag, voor 10 cent. Deze prijs geldt dus voor 1 beginselprogram en 1 gemeenteprogram tezamen.

BIJDRAGEN PARTIJBUREAU

De kiesverenigingen, die de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van het Partijbureau nog niet overmaakten, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Men kan het bedrag storten op de postrekening van het Partijbureau, ten name- van: Sekretaris der S.G.P. (geen persoonsnaam vermelden) no. 186302, adres zie boven. Men verwarre deze bijdrage niet met de Contributie voor de Partij, daar deze aan de penningmeester der Partij moet worden overgemaakt.

De Partijsekretaris

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LEKTUUR

In de vakantietijd ontvingen wij een paar giften, die nog altijd verantwoord moeten worden. Wij hoopten, dat er meerdere zouden volgen en wij weer eens een flinke verantwoording konden doen, zoals voorheen zo vaak kon geschieden. Tot op heden is dit niet het geval. Intassen is de maand september al een eind gevorderd en begint het verenigingsleven weer op gang te komen, waar­ bij de partij weer de nodige aandacht krijgt. Daardoor, alsook door het lezen van deze korte verantwoording, hopen wij, dat de giften in zulk een mate zullen binnenkomen, dat wij weer met korte tussenpozen in deze rubriek kunnen verschijnen. Met hartelijke dank mochten wij ontvangen: van C.J. te R. ƒ 5.— en van Mej. N.A.d.H. te R. ƒ 2.50.Voorts van de kiesvereniging te Wemeldinge als nagift voor de koUekte van de Partijdag ƒ 10.50.

De Partijpenningmeester,

W. JANSEN

Rotterdam, De Sav. Lohmanlaan 85b Giro 119560

SCHIEDAM

Het winterseizoen breekt weer aan en daarmede ook de tijd van vergaderen. De kiesvereniging te Schiedam wil hiermede beginnen door het beleggen van een openbare vergadering op D.V. 15 oktober a.s. De leden worden dringend opgewekt om deze vergadering, waarvan tijd en plaats in de aankondiging nader vermeld zijn, te bezoeken. Er zal dan ook gelegenheid zijn om één en ander te bespreken. Komt allen. Niet één lid blijve achter. L. H. KNIPSCHEER, secr. •PBBM«BaEB> Bar> aMa«BBBB*aB*> «B••••••«••

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken