Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

4 minuten leestijd

In het buitenland is al bijzonder weinig belangrijks voorgevallen sedert ons laatste overzicht verscheen. De spanningen onder de volken blijven onverminderd voortbestaan en de zogenaamde koude oorlog woedt nog steeds, terwijl de kommunisten hun kanonnades op de eilandengroep Quem.oy weder hebben hervat, waardoor de toestand in het verre oosten er weer niet beter op geworden is. De beschieting is zeer hevig en duurt nu al ettelijke dagen.

Inmiddels heeft de Amerikaanse minister DuUes zich naar Formosa begeven en heeft hij daar een bespreking met de generalissimus Tsjang Kai Sjek gehad, waarbij het nogal heftig toegegaan moet zijn. Op het voorstel van minister Dulles om de nationalistische troepen op de Quemoy-eilandengroep te verminderen, moet de generalissimus hem ten antwoord hebben gegeven: Dat nooit van mijn leven! Voorts moet Tsjang Kai Sjek volgens het blad „China News", dat gewoonlijk het nationalistische regeringsstandpunt weergeeft, tegen minister DuUes veAlaard hebben, dat er een einde gekomen is aan het geduld der Chinese nationalisten en dat de nationalisten niet van plan waren om zich als eenden te laten beschieten zonder afdoende maatregelen tot zelfverdediging te nemen.

Tevens moet Tsjang Kai Sjek aan minister Dulles gezegd hebben, dat het initiatief in het gebied van Formosa slechts aan de kommunisten zou kunnen worden ontnomen door hen, telkens als zij hun beschieting hervatten, krachtig en op doelmatige wijze af te straffen. Daaraan voegde hij nog toe, dat de Chinese kommunisten bij hun hervatting van de beschietingen er vooral naar streven de Amerikaanse troepen uit het westelijke gedeelte van het Grote Oceaangebied te verdrijven en dat zij het er op toeleggen om het Amerikaanse gezag een vernietigende slag toe te brengen, waarom het alleen reeds niet gedoogd kon worden, dat de troepen der nationahsten op Quemoy verminderd werden.

De verklaringen van Tsjang Kai Sjek moeten echter niet in staat geweest zijn om minister Dulles van standpunt te doen veranderen. Hij moet het bij de generalissimus tot het laatst toe zijn blijven aanbevelen, om de nationalistische troepen op de eilandengroep Quemoy te verminderen. Het geschil is derhalve onopgelost gebleven. Zelfs wordt er in sommige bladen gewag van gemaakt, dat er onenigheid, zelfs vrij scherpe, tussen de nationalistische Chinese regering en de Amerikaanse is ontstaan, hetgeen weder door Amerikaanse woordvoerders en bladen wordt tegengesproken.

Dat de Amerikaanse regering echter niet naar de zin van de nationahstische Chinese regering handelt, is wel zeker. Reeds enige tijd geleden is dat gebleken, toen met goedvinden van de Amerikaanse regering er een bespreking tussen de Amerikaanse en de kommunistisch Chinese ambasadeurs te Warschau — een bespreking, welke nog voortduurt op het moment, dat vwj ons overzicht schrijven — begon, weDce door de nationalistische regering scherp als een toegevendheid aan kommunistische agressie veroordeeld werd.

Hoe het eigenlijk met de verhouding tussen de Amerikaanse en de Chinese nationalistische regering gesteld is, valt niet met volstrekte zekerheid vast te stellen, dewijl de berichten dienaangaande nog al verward zijn en elkander meermalen tegenspreken. Eveneens valt niet te zeggen hoe het konflikt betreffende de eilandengroep Quemoy opgelost zal worden, al neemt men vrij algemeen aan, dat dit het uitbreken van een derde wereldoorlog niet tengevolge zal hebben, doch zonder gevaar voor het uitbreken van een oorlog, hetzij één die zich tot het verre oosten beperkt, of tot één van grotere omvang, is het konflikt stellig niet.

In het kort nog het navolgende. De president van West-Duitsland, Heuss, heeft in de afgelopen dagen een bezoek aan Engeland gebracht, waar hij de gast van de Engelse koninklijke famihe is geweest, welke hem naar behoren op officiële wijze heeft ontvangen. In de Duitse ambassade heeft de president op zijn beurt de koninklijke famüie ontvangen en met haar aan een diner aangezeten. Overigens heeft de Londense bevoUdng de president met grote koelheid ontvangen. Ook de Engelse bladen hebben zeer weinig notie van zijn bezoek genomen. Het invloedrijke blad The Times had zelfs geen woord van welkom aan hem, die van zijn minister van buitenlandse zaken vergezeld was, gericht, zoals het dat steeds wel doet als regeringspersonen in Engeland bij de koninklijke familie op bezoek zijn. De koninklijke familie is wel voornemens een tegenbezoek aan West- Duitsland te brengen, maar niet na betrekkelijk korte tijd, maar pas later. Mogehjk ware het oök beter geweest, dat president Heuss op een latere tijd een bezoek aan Engeland gebracht had, want de heriimeringen aan de tweede wereldoorlog leven onder het Engelse volk oog in sterke mate. Nochtans zou het toe te juichen geweest zijn indien president Heuss wel hartelijk in Engeland ontvangen was, want een goede verstandhouding tussen Europese landen, ook in het bijzonder tussen Engeland en West- Duitsland is zeer gewenst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken