Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

VRAGEN EN VOORSTELLEN VOOR DE A.S. ALGEMENE VERGADERING

Deze moeten voor 1 januari a.s. worden ingezonden bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123, Den Haag.

BIJDRAGEN PARTIJBUREAU

Willen de penningmeesters er voor zorgen, dat de bijdrage 1958 ten behoeve van het Partijbureau zo mogelijk spoedig wordt overgemaakt op postrekening no. 186302 van de sekretaris der S.G.P.? De kontributies ten behoeve van de Partij (50 cent per lid per jaar) moet men overmaken op no. 119560 van de penningmeester der S.G.P. te Rotterdam. Men verwarre deze stortingen niet met elkaar. .

BEGINSELPROGRAMS

De volgens besluit der Algemene Vergadering 1958 gewijzigde beginselprograms zijn voor 10 cent per stuk verkrijgbaar bij het Partijbureau, adres zLs boven. Het gemeenteprogram staat achter het beginselprogram, zodat men beide programs voor 10 cent in bezit kan hebben.

REDE EN REPLIEKREDE ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Deze redevoeringen moet men rechtstreeks bestellen bij N.V. „De Banier", postbus 2019 te Utrecht. Prijs 4 cent per stuk.

De Partijsekretaris

PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen in Zuid-Holland wordt medegedeeld, dat D.V. op zaterdag 17 januari 1959 vergadering zal zijn te Rotterdam-Zuid, kerkgebouw der Geref. Gemeente, Mijnsheerenplein, ingang 's-Gravendeelstraat. Aanvang 2.30 uur.

De heer Vlasblom zal enkele aspekten van de Provinciale Staten belichten. Ds. Ohr. van Dam zal een slotwoord spreken. Leden van de Partij hebben het recht deze vergadering bij te wonen. Vragen en voorstellen worden ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, DeHt, Telefoon 23601.

STATENKRING 's-GRAVENHAGE

In verband met de D.V. in januari 1959 te houden Statenkringvergadering kunnen kiesverenigingen tot en met 31 december 1958 vragen en voorstellen indienen bij het sekretariaat: Abcoudestr. 47, 's-Gravenhage, telefoon 664528.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken