Bekijk het origineel

JEUGDVERBAND DER STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ BESPRAK DE „DOORBRAAK”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGDVERBAND DER STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ BESPRAK DE „DOORBRAAK”

3 minuten leestijd

De leden van het Jeugdverband der Staatkundig Gereformeerde Partij van de Statenkring Gouda kwam zaterdagmiddag 24 januari j.l. te Gouda bijeen om te luisteren naar een inleiding van de heer P. Kuijt, direkteur van de Chr. Kweekschool „De Driestar" over de „doorbraak".

Inleider begon met de vraag te stellen, of het nu eigenlijk niet te laat is, nog te spreken over de doorbraak, die omstreeks 1945 in onze politiek haar intrede deed. Hij was de mening toegedaan, dat deze doorbraak nu juist de S.G.P.gelederen gaat 'bedreigen.

De heer Kuijt maakte onderscheid tussen de politieke en de theologisehe doorbraak en schetste de ontwikkelingsgang van S.D.A.P. tot P.v.d.A. Daarbij noemde hij de grote invloed, die Ir. Albarda vóór de oorlog heeft gehad op de nieu-' we koers van de partij. Daarbij kwam Ir. Albarda tot de kon'klusie, dat de A 'beter uit de S.D.A.P. geschrapt kon worden. Het grote doel van de S.D.A.P. vóór de oorlog, namelijk de vernietiging van het kapitalisme, was mislukt. Ir Al­ barda meende, dat de partij zich te fel tegen de godsdienst had gekeerd en dat ze in het vervolg in de regering goed werk moest doen om de mensen tot de partij te laten toestromen.

Wat de-theologische doorbraak betreft, noemde spreker de grote invloed van Dr. 'Karl Barth. Reeds vóór de oorlog was de Ned. Chr. Studenten Vereniging •geïnfekteerd door de Jiarthiaanse theologie. Barth tast in zijn godsdienstige overtuiging en in zijn verraderlijke dogmatiek de belijdenis en Gods Woord aan. Karl Barth zegt, dat men niet het reeht heeft het eigen standpunt als hét standpunt te zien. De volgelingen van Barth zijn gekomen tot de verwerping van de antithese. Inleider eindigde met te zeggen; Vrees God en geef Hem heerlijkheid, waar je ook staat in de wereld, want zo het niet is naar Gods Woord, het zal geen dageraad hebben.

Na de pauze 'bespraken de leden in een zevental diskussiegroepen een aantal vragen, waaronder: Vindt ©en eventuele koalitieregering bij ons nog bestrijding? De mening van de jonge Staatkundig Gereformeerden was, dat de S.G.P. geen medewerking kan verlenen aan een koalitiekabinet, dat Gods Woord niet als richtsnoer voor het beleid aanneemt D© S.G.P. zegt: „Regering, hier hebt ge Gods Woord, regeer daarnaar, want naar dat Woord zult gij, overheid, in tmv hoge ambt eenmaal geoordeeld worden". Gezien 'het grote aantal vragen, dat door de sekretarissen van de zeven diskussiegroepen op de inleider was afgevuurd, werd op voorstel van de 'heer A. de Redehjkhei'd van Ouderkerk a. d. IJssel besloten de beantwoording tot de volgende vergadering van D.V. 21 maart a.s. aan te houden. Tevens zal de heer Golverdingen dan het „.Rassenvraagstuk" inleiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

JEUGDVERBAND DER STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ BESPRAK DE „DOORBRAAK”

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken