Bekijk het origineel

Inierkerkelijke Kersisamenkomsi ie Heusden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Inierkerkelijke Kersisamenkomsi ie Heusden

3 minuten leestijd

Het bericht over de interkerkelijke Kerstsamenkomst te Heusden, dat hieronder volgt, werd ons van bevriende zijde toegezonden en staat te lezen in het Nieuwsblad voor het Land van Heusden, Altena, Sprang-Capelle en Omgeving van woensdag 31 december 1958. Het luidt als volgt:

„Op het Heusdense Stationsplein werd woensdagavond weer een interkerkelijke openluchtsamenkomst gehouden. Deze werd ingeluid met carillonspel van de heer L. Groen. Medewerking verleenden verder de gemengde zangvereniging „Levenslust" uit Herpt en de chr. gemengde zangvereniging „Sursum Corda" uit Heusden. Korte toespraken werden gehouden door Ds. A. N. Langhout en door pastoor Drs. W. Kolsteren.

De belangstelling was wat groter dan vorig jaar, maar toch nog lang niet groot genoeg om van een geslaagde interkerkelijke manifestatie 'bij de gemeentelijke kerstboom te kunnen spreken".

De zender van dit bericht spreekt over deze bijeenkomst zijn afkeuring in een ons toegezonden brief uit. Wij doen dit met hem.

Eerstens willen wij hierbij opmerken, dat onder meer de Schotse hervormer John Knox zijn scherpe afkeuring over de kerstbomen heeft uitgesproken. Doet weg deze bomen, doet weg hun lichten — zo schreef hij — want de bomen verkleinen de grote betekenis van Christus' geboorte, en hun lichten verduisteren de heerlijkheid er van. Voorts leert ons zondag 35 van de Kateohismus, dat God Zijn christenen door de levende verkondiging wil onderwezen hebben. Dat deze verkondiging op de rechte wijze geschied is, daaraan moet en kan met alle recht getwijfeld worden, reeds daarom alleen als wij daarop acht geven, dat Rome's kerk de engelenzang niet weergeeft zoals Gods 'Woord ons die beschrijft, waar zij aan de woorden: Ere zij God in de hoogste hemelen; en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen" de woordsn „die van goede wil zijn" toevoegt. Deze toevoeging karakteriseert heel de leer van Rome's kerk als niet naar den Woorde Gods te zijn.

Bovendien heeft het nog wat aan de protestanten te zeggen, dat de interkerkelijke Kerstsamenkomst te Heusden plaats vond. In deze gemeente toch heeft Voetius als predikant dienst gedaan, , die in zijn jeugd de troepen van Rome met de wapenen in de hand voor de zaak der Reformatie bestreden heeft en later als professor te Utrecht in zijn onderwijs en geschriften Rome's kerkleer als onbijbels veroordeeld heeft.

Hierbij komt nog, dat Rome zich in dit gezamenlijke optreden wel verdraagzaam gedraagt, maar dat zij in Spanje en andere rijken, waar zij de macht daartoe heeft, * de protestanten als vermaledijde ketters onderdrukt en vervolgt en dat zij druk in de weer is, waartoe ook het gezamenlijk optreden met predikanten een geschikt middel is om ons land te verroomsen. Tal van protestanten worden door zulk een gezamenlijk optreden in slaap gewiegd en in de verbeelding gebracht, dat Rome toch zo slecht niet is en ook nog wel zeer verdraagzaam is, hetgeen zij wel geheel anders zullen ontwaren, maar dan te laat, wanneer Rome de macht in handen heeft gekregen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

Inierkerkelijke Kersisamenkomsi ie Heusden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken