Bekijk het origineel

Onmogelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onmogelijk

3 minuten leestijd

Telkens weer komen ons er bewijzen van in de hand, dat sommige S.G.P.-ers, die niet al te beginselvast blijken te zijn, danig onder de invloed van Anti-Revolutionairen komen, wanneer dezen met zekere pathos zeggen, dat wat de S.G.P. voorstaat, onmogelijk uitgevoerd kan worden. Vooral ten aanzien van het door de S.G.P. beleden en gehandhaafde onverminkte artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis is dit het geval.

Wij brengen hier tegen in, dat de Anti-Revoluticnairen, als zij dit beweren, niet anders dan de klare taal van het ongeloof spreken.

Zij houden hierbij toch niet de minste rekening met het alvermogen Gods, Die zegt: , , Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen", en Die machtig is om de dingen, die niet zijn, te roepen alsof zij waren. Bovendien negeren zij in hun ongelovige bewering Gods eis, die vordert, dat de overheid Zijn dienares zal zijn, waarbij de vraag in het geheel niet in aanmerking komt, of zij dit al dan niet begeert te zijn en of zij door gunstige omstandigheden daartoe in staat gesteld wordt, maar volstrekte gehoorzaamheid geëist wordt.

Daarenboven, hoevele dingen, die, naar de mens gesproken, onmogelijk uitgevoerd konden worden, zijn in de loop der eeuwen door Goddelijk alvermogen toch uitgevoerd.

Wie zou voor het leven en de vrijheid der Israëlieten zelfs maar een duit gegeven hebben, toen zij stonden aan de oever van de Rode Zee, met Farao's heirmacht van ruiters, wagenen en paarden achter zich, de onstuimige golven van de Rode Zee vóór zich en cnoverklimbare bergen rondom zich? En toch, ja toch heeft God de Heere, aan Wie winden en golven en aUe menselijke macht en heerschappij onderworpen zijn, het leven en de vrijheid der Israëlieten gered, doordat Hij de wateren der Rode Zee khefde, zodat zij veilig en vrij droogvoets door de zee konden trekken?

Wie van de duizenden en nog eens duizenden, die toenmaals leefden, zal geloof geslagen hebben aan het woord, dat de Heere tot Jeremia sprak: , , En het zal geschieden als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden en werpen het in het midden van de Frath, en gij zult zeggen: Alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen"? En toch is dit woord tot uitvoering gebracht, want van het eertijds zo grote Babel met zijn vele paleizen en zijn geduchte fortifikaties en muren valt tot op de dag van heden geen zweem of spoor te bekennen.

Wie zou in de dagen na Christus' hemelvaart naar menselijke berekening ooit hebben kunnen denken, dat de prediking der apostelen, op Christus' bevel gedaan, zulk een machtige invloed zou kunnen uitoefenen, als zij dit in de loop der eeuwen gedaan heeft, waar slechts één der apostelen zijn natuurlijke dood is gestorven en de anderen wreeddadig om het leven zijn gebracht en in de eerste eeuwen niet minder dan drie müjoen om de belijdenis van Christus de dood zijn ingedreven?

Wie zou ook naar menselijke schatting hebben kunnen vermoeden, dat de geloofsbelijdenis nog ooit tot een zodanige erkentenis zou komen, dat zij in ons land tot richtsnoer voor het regeringsbeleid gesteld zou worden, gelijk dat eenmaal in cns oude Gemenebest geschied is, waar deze geschreven werd door Guido de Bres in een tijd, dat daarop in het geheel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juli 1959

De Banier | 8 Pagina's

Onmogelijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 juli 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken