Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

CDIV.

Onze samenleving is tegenwoordig vol van vraagstukken of vraagpunten. Reeds eerder is gesteld, dat het leven op het platteland ook niet zo rustig en eenvoudig is als wel voorheen. Het mechanisme is overal doorgedrongen, en terecht gebruiken wij een machine als die even goed het werk kan doen, en vooral voor het werk, dat voorheen wel zeer veel van de krachten van de werkman eiste. Het is nu wel gemakkelijk om al het nieuwe te veroordelen en te zeggen: het ging \Toeger ook wel en goed, maar daoi wordt wel vergeten, dat de werkman dag in dag uit, en van 's morgens vroeg tot 's avonds •Iaat moest bezig zijn om het werk te verrichten, zodanig, dat zijn lichaam er onder leed, dat zijn gezin er onder leed, en dat zijn opgaan naar Gods huis op de zondag er onder leed.

Moeten wij dan maar een loftrompet afsteken op al het nieuwe, en het oude maar als gans ondeugdelijk verwerpen? Er is voorzichtigheid nodig. Er mag niet uit het oog worden verloren, dat ook aan het nieuwe gebreken klevsn en ook dat het oude nog wel goede zijden had. Ei was althans vroeger wel meer medeleven i van de werkman met het bedrijf dan tegenwoordig, ook al waren de materiële voordelen, die het werken daarin opleverde, niet zo best. Het lijkt wel of het er tegenwoordig minder op aan komt hoe het met het bedrijf gaat. Immers, de „bonden" zuUen wel de eisen stellen en ook wel door de macht doorvoeren, en wat kan dan het bedrijf schelen? Tocb schenkt het bedrijf de mogelijkheid om te werken en door werken de materiële behoeften te vervullen.

Maar er zijn nog wel andere zaken, die zo andere liggen dan voorheen.

Voorheen was er minder organisatie, minder het samenkomen van werkgevew en werknemers uit de ondeischeidene bedrijven.

Nu kan wel de vraag rijzsn: kunnen vA\ daar buiten? Och, het is zo ingewikkeld geworden, of beter, gemaakt, dat het moeilijk is als eenling te bestaan in het midden van alles wat georganiseerd is.

Toch zijn er wel bezwaren aan al die organisaties. Noemen wij maar de bedrijfschappen, die, wel steunend op ©en wet, toch, althans voor een deel, zijn voortgekomen uit de organisaties. Het is ook wel mogelijk, dat er bedrijfschappen worden gevormd, zonder dat het initiatief daarvoor uitgaat van de organisaties, maar ook dan nog worden de organisaties wel gevraagd naar de meningsn.

Nu behoeft niet breed vermeld te worden, dat de S.G.P. tegen al die dingen is. Als de S.G.P. mogelijkheid had, dan zouden zij niet blijven voortbestaan en geen mogelijkheid meer krijgen om, naast het heffen van hoge kontributies, bovendien nog maatregelen te treffen waardoor velen, en vooral de kleinsn, in moeilijkheden komen.

Er kan nu worden gevraagd of de S.G.P. dan tegen alle organisatie is.

Dat is zij zeker niet. Ook zelf bestaat zij uit esn organisatie. De partij is ook een vereniging. Maar wel staat zij tegen alle oplegging van boven af, en tegen een streven om door middel van organisaties de kleinsn de wil op te leggen.

Er zal wel geen bezwaar zijn tegen het deelnemen aan verenigingen, doch er «al wel moeten worden gelet op het streven daarvan.

Is het dan wenselijk of nodig, dat alk verenigingen de aanduiding „christelijk krijgen? En kunnen wij ons alleen bij dergelijke verenigingsn aansluiten?

Gods Woord leert ons: „Hetzij dat gijHeden eet, hetzij dat gijlieden drinkt, doet het al tar eer Gods". Pleit dat nu niet voor een organiseren in christelijke organisaties? Maar dan mogen, ja dan moeten f''i toch wel de vraag gaan stellen of alleen die naam leidt tot een doen ter eer Gods. Zo is het helaas niet. Er is tegenwoordig wat christelijks, dat tioch niet de eex Gods beoogt: Chr. radiovereniging, chdamklub enz.

Zou het niet beter zijn, dat, als wij krachtens ons beroep voorlichting nodig 'heoben, dan ons bijeenvoegen en in 't midden van „'n krom en verdraaid geslacW doen blijken, dat er toch altijd iets iS: dat meer nodig is, namelijk: „Zoekt eerst het Koninkrijk Gods".

Uw Zeeuwse Briefschrijver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken