Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

CDIX.

Deze brief schrijvende, dadelijk nadat de voorgaande is verschenen, is het duidelijk dat nog geen vragen zijn ingekomen, waarop kan worden geantwoord.

In de vorige brief is iets gesteld over het kunstmatige, het streven om door middel van de overheid wat te verkrijgen.

Alhoewel niet kan worden gesteld, dat de overheid geen taak kan hebben om de ekonomische welvaart te bevorderen en de werkgelegenheid uit te breiden, is het toch ook niet juist alles maar van de overheid te verwachten. Er blijken nu reeds bezwaren te kleven aan het aanwijzen van zogenaamde industriekernen. Weliswaar wordt er een betrekkelijke decentralisatie mede bereikt, als het over het gehele land wordt bezien, maar meer lokaal bezien, wordt er wel gekoncentreerd en dreigen omliggende plaatsen de bezwaren, daaraan verbonden, te endervinden. Zelfs bestaande ondernemingen 'kunnen er mede in het gedrang komen. Er is mogelijkheid dat daaraan werkkrachten worden onttrokken, •want, en dat-is wel een mooi woord, regeren is vooruitzien en daarom wordt er niet gewacht tot er voldoende werkkrachten zijn, maar moeten er ondernemingen zijn alvorens de werkkrachten er zijn.

Er zit wel iets in, want is er geen werkgelegenheid in het uitzicht, dan gaan velen zich elders vestigen. Ze gaan elders werk zoeksn en dan is het verhuizen een kwestie van tijd. Het gescheiden zijn van 'het gezin en, als dat no-g niet dadelijk nodig is, het zich over grote afstanden moeten verplaatsen en het daar­ mede verband houdende, dat 's morgenj vroeg moet worden vertrokken en < Jtj avonds laat kan worden thuisgekomen brengt ook zijn bezwaren en moelli^. heden mede.

Toch zit er in de eventuele verhuizini! ook een bezwaar. Immers dan worden die personen, als ze elders gaan wonen, ajo de gemeenschappen, - waarin ze nu zijn onttrokken. Het is niet uitgesloten dat kerk en vereniging dan in moeite komen. Ook mag niet worden vergeten dat naast de personen uit de omgeving, in de in. dustriekemen ook wel personen van ej. ders komen, zodat de godsdienstige ea politieke instelling daardoor kan veran. deren. Het is niet uitgesloten, dat protestantse gemeenschappen in meerder, heid roomse gaan worden.

Bij een meer natuurlijke groei zal dat niet zo sterk zich openbaren. Immers er wordt bij vestiging elders wel rekening gehouden met de mogelijkheden voor kerk en school.

Ook is het wel esn vraag of, enkel door het aanwijzen en door het geven van faciUteiten, een gunstige toestand kan worden gemaakt voor het niet alleen vestigen, m'aar het instandhouden van een industrie. Kunstmatig begin eist menig, maal een voortdurende zorg. Alles bijeengenomen, is dus wel voorzichtigheid geboden. Het kan ook wel een vraag zijn of het juist is dat de overheid maar alleen steun geeft als in bepaalde gebieden of kernen een industrie gevestigd wordt. Waarom ook niet elders als kao worden aangetoond dat er mogelijkheden zijn? Wordt de één niet bevoordeeld boven een ander? Is het niet mogelijk, door een grotere spreiding de gemeenschappen, welke nu bestaan, te behouden? Er zijn industrieën, welke slechtj aan een groot vaarwater of aan een goede spoorwegverbinding gebouwd kunnen worden, maar, met de tegenwoordige mogelijkheden van toevoer van elektrische stroom en water, zal er, althans voor sommige en mogelijk voor zogenaamd kleinere industrie, ook elders mogelijkheid zijn. Ook zijn er industrieën, welke hinderlij'k zijn voor de bewoners in de omgeving, en ook dan zal er noodzaak zijn die aan bepaalde plaatsen te binden. Maar dan is het motief, dan is de reden anders dan dat gestreefd wordt naar eea bijeenbrengen omdat koncentratie gewenst wordt. Het is dan ook wel een vraag of niet beter een meer natu-irrlijke groei kan worden bevorderd.

Er zal wel hulp nodig zijn, vooral als hei gaat over plannen voor groot-industrie, zoals voor het Zuid-Sloe. Het lijkt wd of de regering aarzelt. Blijkbaar wil de regering wachten tot er voldoende belangstelling is voor vestiging. Maar moet niet worden verwacht dat een ondernemer aarzelt om te beginnen met plannen, als de regering aarzelt? Is een aanblflc van slikken en schorren voor een ondernemer aanlokkelijk om maar te beginnen?

Hier ligt een taak voor de overheid, namelij'k om de toestand — het klimaat, wordt wel gezegd — gunstig te maken. Gebeurt dat niet, dan is te vrezen dat de cndememers Zeeland niet zullen kiezel voor vestiging.

Uw Zeeuwse Briefschrijver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken