Bekijk het origineel

ROTTERDAM-ZUID

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ROTTERDAM-ZUID

2 minuten leestijd

De 'kjesveiieniiginig „Banner 2" haeild op 27 jaouaii j.l. hiaair jaaaivetigadieiranig.

De voorzibter, die hieer v«wi Loon, openide de vengadeainig met te laten zanjo-en Psalm 84 : 5 en 6, las Haggai 1 ^ ginig voor m gebed.

Na een korte inteidinig van de vxjorajttj, kraag de sekretaris^ gelegenheid de .un, 'buien van de vorige vergaderinig t^ [j. zen, welke werden goedgekeurd e» ondertekend. Volgens het jaarvei^» van ide sekretaris bleek, dat op een •iruj)_ stag jaar kon wonden teiiuggezien. IW de akitóviteit onzer propaganda-kormnis. sie, kondfen 27 ni-euwic leden wwcieii 'gemoiteard, 4 loden ginigen door verhulzing naar andere afdelinigen, tenvijl « 7 leden bedankten. Bovendien wóxfeii nog 41 nieuwe leden gewionnen - vooj andere afdalinigen, waaronder de nfeB. we kiesvereniginigen te Petmis en fc Hoogvliet; van laatstgenoemde afcfelhw volgt zeer binnenkort d'sKmolbieve vorming.

De penniingmeestar gaf hieama zijn fj. nanoiëel versilag. De totaal-ontvangstei waaien ƒ 2826.17. Hiervan werd aai kontributies geïnd ƒ 1214.29; aan. gif. ten, doniatie-geliden en varkieairugsbij. dragen kwam binnen ƒ 561.80, tenwl de boiekveirkoop, door onze propag; iii4. leden waargenomen, van de „Konsten en ZanidiL-serie" opbiraoht ƒ 885.-. waaronder ruim 300 exemplaren van het boek , , Het Calvindstisoh Beginser, door Ds. J. D. Barbh. Bij het af steen der boeken bleef een batig saldo besitaan van ƒ 498.06 na veirrekening det uitgaven.

Na de gebruikelijke bestuuirsvertóezinig wesré gepauzeerd, waarin konsumpto werden verstrekt. De aftriedlende be. stuursieden wenden allen herkozen. Nadat eerst werd gezonigen Psalm. 74 : 18, had de verkiezing plaats van de voorzibtar. De keuze viel wederom op de huidige vooraitbeir, die deze hea'beiio^ ming aannam.

Na de i-'onidVraag sprak ouderling van Welie van Rotterdam-Zuid een slotwoord.

Tenslotte werd nog gezon.gen Psahn 138 vers 1 en sloot ouderüng van Welie, op verzoek van de voorzitbar, de vergadiering meit dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

ROTTERDAM-ZUID

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken