Bekijk het origineel

Uit de Staten van Gelderland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de Staten van Gelderland

3 minuten leestijd

(Vervolg)

De gemeente van Christus heeft haar eigen leven. Haar gepraat, haar gelaat, haar gewaad en haar daad behoren uitdrukking te wezen van een geest, die uit een gans andere bron spruit dan die, waaruit de levensuitingen van de wereld voortspruiten. Helaas heeft de strijdende kerk op aarde in onze dagen al veel van de geest des tijds ingezogen en is zij mede oorzaak van het diepe verval, de gerichten en de oordelen, die steeds meer zichtbaar worden.

Men zou het liefst een wereld hebben, waarin aan ekonomische vooruitgang en hoogkonjunktuur geen einde kwam. Dan had men God heel niet meer nodig.

Door de langdurige droogte in de afgelopen zomer liet de Heere in Zijn aanbiddelijke goedheid nog even zien hoe de teugels van het wereldgebeuren in Zijn handen zijn. Men blijft echter horende doof en ziende bhnd. Men heeft ook deze zomer de tijd over de hele wereld doorgebracht met sport en spel, toneelkunst, dans, bioskoop, watersport enz., en dan nog wel meestal op de dag des Heeren, waardoor deze dag schromelijk ontheiligd werd, in strijd met Gods wet.

Men heeft geen oog voor de toenemende verwildering van de jeugd, noch voor de toenemende ontheiliging van Gods dag. Men merkt niet op, dat de Naam des Heeren door jong en oud in toenemende ergerlijke mate in het openbaar, op de straten en overal, door vloeken wordt ontheiligd.

Aaa de zogenaamde kulturele uitingen, als toneel, sport, dans enz. mag de k«ic zich nooit vergapen. Het kan toch niet anders zijn dan bedrog.

In de courant van 25 november 1959 zag ik onder het opschrift „Ontmoetingsmaand van kerk en kunst" het volgende; De Nederlandse première van: „De profeet uit de bergen" is opgevoerd in het Luxortheater te Nijmegen. Met deze profeet wordt bedoeld Elia. Bij deze vertoning waren tegenwoordig o.a. vele predikanten en geestehjken.

Hierop is van toepassing: „De wereld en ook de kerk wiUen bedrogen zijn; dat zij dan bedrogen worden". Indien men de waarheid niet wü, moet men de leugen geloven.

Tegen de hierna volgende, in de aangeboden begroting voor komende uitgaafposten hebben wij principiële bezwaren. Volgno. 34. Wij verklaren ons bij daze post tegen alle door de overheid uit te geven verzekei-ingspremies.

Vervolgens zijn wij tegen:

Volgniimmer 54: Abonnement op ..DÖ drie kwartieren", raming ƒ 1125, —.

Volgnirnimer 416: Subsidie voor „Het Gelders Orkest", raming ƒ 62..580, —.

Volgniummer 416: Subsidie voor concert Cecüia Lootinchem, raming ƒ .500, - .

Volgnummer 418; Subsidie voor tmziekdramatisohe kunst, raming ƒ 16.875. •Volgnummer 420: Subsidie t.b.v, bet tioneel, raminig ƒ 69.500, —.

Volgnummier 434: Subsidie voor culturele en sociaal-culturele ontwikk©ling> raminig ƒ 35.000, - .

Volgnummer 436: Subsidie Stiohtiag Culturele Raad voor Gelderland, ramfc? ƒ 26.000, - .

j[^unimer 438: Sufcisidie ten bate van i^j^rming voor kimstzinnige vrije-^jdsbseteding, raming ƒ 12.500, - .

r^raiun-er 440: AanvuHeKde finan-' j^g voor de kosten van aansdhaffing ^ziekinstr., raming ƒ 10.000, - .

(•olgnummer 446: Overige uitgaven in f belanig van volksontwikkeliag, K. en l^ raming ƒ 15.000, - .

fLnainm& r 468: Subsidie aan de Heiff Landstiehting te Nijmegen, raming '500, - .

'oor de door mij opgenoemde subsidies H)idt een bedrag van ƒ 249.580, — uit-^•en, waaraan een^ igroot gedeelte „n de bevolking in de provincie Gelferland, dat hiertegen principiële bewaren heeft, mede moet betalen. Dat jadroevig. Ook die z-g. welvaairtsjichtirio'en vormen naar wij vrezen, een jflof gevaar voor de ontkere'tening van Ie bevolking.

'oorts werd door spreker bijzondere nadacht gevraagd voor de verbetering grind-en zandwegen, aangemen leze wegen door het moderne verkeer ooral voor de agrarische bevolking onie< taanbaar zijn. In dit verband w*d rewezen op. de in des'olate toestand erkerende grindweg Culemborg-Beesd. 'an deze v.'eg moest veelvuldig gebruik jenjaakt worden door werknemers in Ie industrieën, schoolgaande kinderen

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

Uit de Staten van Gelderland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 april 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken