Bekijk het origineel

HULPAKTIE AMBONESE KINDEREN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

HULPAKTIE AMBONESE KINDEREN

2 minuten leestijd

Tot ons groot 'genoegen kunnen we mededelen, dat de aktie thans op volle gang is. Te Rotterdam is nu een 50-tal Ambonese kinderen tijdelijk ondergebracit bij pleegouders. Zeer groot was het medeleven van vele vrienden ook op 18 juU j.l., toen we de kinderen ontvingen, warit spontaan zorgden zij, dat ter uitdeling aan de kinderen op die dag gratis werd bezorgd:70 broodjes, 50 krenteboUen, 50 sinaasappels, 50 liter melk, boter, kaas, worst, kaakjes, snoepgoed enz.

Is het wonder dat we er stü onder werden?

U bemerkt het, in natura zijn we schitterend 'geholpen, doch wat de financiële zijde betreft, moeten we nog enige moeilijkheden overwinnen. De reiskosten van al 'deze kinderen van en naar hun woonoorden hebben nu onze aandacht. Inmiddels kunnen w-e reeds prachtige giften verantwoorden van verschülence plaatsen in het land. Hieronder volgen ze:

N.V. Vola Transport Bedr., Rotterdam ƒ 50.-; kollekte vergad. 13-7-'60 ƒ 40.-; N.V. Stassen Scheepv. Mij., Rotterdam ƒ 10.-; Mej, P.G.B, te Leeuwarden ƒ 10.-; W.B. te Leeuwarden ƒ 10.-; Wed. A.A. te A. ƒ 2.50 (wie volgt? schreef ze er bij); Mevr. P.Z. te Rotterdam ƒ 10.-; J.Z. te Rotterdam ƒ 10.-; J.B. te Rotterdam ƒ 2.-.

Ziedaar het prachtige totaalbedrag van ƒ 144.50. Alle gevers en geefsters zeggen wij zeer hartelijk dank!

Wellicht zijn er nog velen in den lande, die voor dit mooie doel een bijdrage willen afstaan, want geld hebhen we nog nodig! Gezien de reeds ontvangen mooie giften, zien we vol goede moed.uit naar wat een volgende verantwoording brengt. Ons gircntunmer is 117398, ten name van de penningmeester Kiesver. „Banier 2", p/a dhr I. Braal, Geervhetstraat 29 te Rotterdam-Zuid. Bij voorbaat hartelijk dank voor alle medewerking! Namens het komitee,

J. ZOETEWEIJ Rotterdam.-Z., Mr. Arendstraat 47b

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 augustus 1960

De Banier | 8 Pagina's

HULPAKTIE AMBONESE KINDEREN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 augustus 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken