Bekijk het origineel

3e verantwoording der giften betr. Aktie Ambonese en Kei-ese kinderen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

3e verantwoording der giften betr. Aktie Ambonese en Kei-ese kinderen

2 minuten leestijd

Zeer dankbaar vermelden wij weer de vele giften, welke de laatste weken binnenkwamen. Door het grote medeleven in het hele land met ons broedervolk zijn de gemaakte onkosten er nu uit. Bijzonder verrassend was de mededeling van de kerkeraad der Ger. Gem. (uitgetr.) te H., welke ons toezegde het nog benodigde bedrag per giro te zullen overmaken; onze penningmeester ontving inmiddels deze grote som. Hiervoor speciaal onze hartelijke dank!

De aktie raakt nu langzaam aan ten einde, althans voorlopig. Plannen zijn in voorbereiding, om D.V. in de komende weken een definitief komitee samen te stellen voor blijvende zendingsaktiviteiten onder de Ambonezen en Kei-ezen in Nederland. Wij hopen, ook in de toekomst op uw medeleven te mogen rekenen voor deze zendingsarbeid.

De volgende giften ontvingen wij intussen: Red. Gezinsgids te U. ƒ 10, —; kollekte 13/8 te R'dam-Z. ƒ 35, 30; via Mw. v. B. te R. ƒ 1, 50; A. V. Z. te M. ƒ 5, —; J. v. R. te D. ƒ 5, —; N.N. te R. ƒ 10, —; Jac. S. te St. ƒ 5, —; P. v. d. M. te 's-Gr. ƒ 10, —; Mej. E. M. K. te S. ƒ 2, 50; Mw. N. N. te R. ƒ 2, 50; N.N. te Leimuiden ƒ 10, —; W. C. B. te S. ƒ 1, —; A. S. F. te N. ƒ 10, —; C. V. te W. ƒ 10, —; Mej. M. B. te L. ƒ 10, —; Mw. v. d. S. te R'dam ƒ 10, —; J. S. F. te N. ƒ 5, —; N.N. te Str. ƒ 10, —; Anth. V. te K. ƒ 5, —; Mej. M. A. K. te B. ƒ 10, —; kerkeraad Ger. Gem. (uitgetr.) te H. ƒ 150, —; Mw. Wed. A. M, —St. te B. ƒ 10, —; N.N. te Z. ƒ 10, —; J. S. te H. ƒ 5, —; H. v. D. te K. ƒ 10, —; Zr. G. de B. te R. ƒ 10, —. Ziedaar de lange lijst van prachtige gifteii! Heel hartelijk dank aan allen, die zo milddadig hun giften zonden.

Nu wij alle kosten kunnen betalen, is deze welgeslaagde aktie hiermede beëindigd.

Namens het dankbare komitee

J. Zoeteweij (sekr. K.V. „Banier 2”)

Mr. Arendstraat 47b, Rotterdam-Z.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

3e verantwoording der giften betr. Aktie Ambonese en Kei-ese kinderen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken