Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Van bevriende zijde werd mij dezer dagen een knipsel toegezonden uit de „Volkskrant", waarin Wandelganger de rubiek „Parlementaria" verzorgt. In de wandelgangen van het parlement was blijkbaar die dag niet genoeg te beleven, zodat „De Banier" van 27 oktober werd doorgebladerd voor wat citaten om het artikel op te vullen. Dit deel van zijn artikel begon als volgt: Het Staatkundig-Gereformeerde partijblad „De Banier" blijft een bron van heerlijke Nederlandse antiquiteiten. De mooiste rubriek is die „Van de partijpenningmeester" met zijn aansporingen als „Vrienden, bezoekt toch trouw de vergaderingen" en mededelingen als: in Broek op Langendijk is er weer een lid bij gekomen. De pelS ningmeester is bezig met een inzameling, want dit is het jaar 1960 „het jaar waarin het H.M. de koningin heeft behaagd de verdiensten van Ds. Zandt na 35jarig Kamerlidmaatschap voor de S.G.P. publiekelijk te erkennen".

Een der vrienden heeft zijn gift voorzien van een briefje. Dit: (En dan volgt letterlijk het briefje van de man, die niet meer op de A.R.-Partij kon stemmen en zich bij ons had aangesloten, terwijl ook ons kommentaar hierop letterlijk werd overgenomen).

Wandelganger slaakt dan de verzuchting: „Het is weer de bekende frisse diskussietoon. Als protestanten zo onder elkaar doen, hoe zal dan ooit een katholiek zich over hen kunnen beklagen". Voorts wordt nog met waarlijk vlotte pen de advertentierubriek van dat nummer onder de loep genomen. Onder de kop: Extremistische advertenties vervolgt de schrijver dan: „Advertenties in extremistische bladen — als rechts „De Banier" en links de kommunistische „Waarheid" — hebben hun eigen sfeer. Er komen natuurlijk de, ook bij normale bladen, gebruikelijke merkwaardigheden in voor. Even dachten we, dat de Staatkimdig Gereformeerden aan bigamie deden, toen wij in „De Banier" zagen staan:

Door huwelijk zoeken wij nog een meisje

Gelukkig stond er in kleine lettertjes onder: oor eenvoudig administratief werk. Maar er zijn meer levensbeschouwelijk getinte advertenties. Na een paar regels over goudgele boxerpups met stamboom die te koop zijn, worden gevraagd:40 in zeer goede staat zijnde kerkbanken. Een man, die een prima renderend taxibedrijf — wel wat werelds — van de hand wil doen, waarschuwt: Event, afspraken mondeling of telefonisch worden niet op zondag behandeld". En een jongeman, 27 jaar, gehuwd, 1 kind oud-ger., tegen verz. en voorbeh. inenten, vraagt een boerderij te huur (S.G.P.-ers zijn tegen inenten en verzekeringen, want die gaan in tegen Gods wil)". Tot zover Wandelganger over „De Banier".

Wat is nu de bedoeling van dit artikel? Het is een uiting van vijandschap tegenover de Staatkundig Gereformeerden, waarbij het wapen der z.g. goedmoedige spot wordt gehanteerd om de lezers van de Volkskrant te amuseren met een beschouwing over de bron van heerlijke Nederlandse antiquiteiten. Wij kunnen deze ontboezeming van Wandelganger, als hij spreekt over heerlijke Ned. antiquiteiten wel voor waar aannemen. Want Rome heeft een sterke binding aan antiquiteiten, Rome is er vol van, zo vol zelfs, dat er stemmen opgaan, om datgene wat al te antiek is en niet meer past in deze moderne samenleving, maar op te ruimen. Het is nog moeilijk te verwerken voor die mensen, die zich zo sterk voor „antiek" hebben geïnteresseerd. Overigens kan ik geen waardering opbrengen voor de wijze, waarop Wandelganger in de aanvang van zijn artikel citeert. Die is in strijd met de waarheid, maar ja, zo nauw komt het toch niet, als wij over de S.G.P. gaan schrijven. Hij citeert: „In Broek op Langendijk is er weer een lid bij gekomen". Dit staat er in 't geheel niet. Deze plaats wordt als eerste genoemd in de rij der plaatsen, waar in de voorafgaande week een abonnement werd geboekt. Ook het memoreren der inzameling wordt verwrongen weergegeven. Kijk, dit hadden wij nu niet verwacht van een man, öie onmiskenbaar journalistieke gaven heeft.

Dit neemt niet weg, dat wij ver­heugd zijn als er iemand uit overtuiging uit een andere partij tot ons overkomt. En dat durven wij dan ook uit te spreken. Ook Rome heeft belang bij elk zieltje, dat gewonnen kan worden. Denk maar aan de rol, die de dames Moors gespeeld hebben bij het „behouden" van Anneke Beekman. Noch het episcopaat in Holland noch dat in België hebben hierbij ingegrepen, terwijl het onttrekken van een minderjarig kind aan de wettelijke voogdij toch had moeten leiden tot excommunikatie van de betreffende dames en teruggave van het kind. Deze methode van winning zal ongetwijfeld leiden tot een „vrijwillig en uit overtuiging" zich voegen bij de Roomse kerk. Het is maar uit welke gezichtshoek je een zaak bekijkt.

Reeds te veel ruimte heb ik opgeëist voor bovenstaande uiteenzetting, zodat ik mij in mijn normale artikel deze week zeer zal bekorten. Er werden de afgelopen week 21 abonnementen geplaatst, en wel 6 in Apeldoorn, 4 in Nijbroek, en 1 in de volgende plaatsen: Elspeet, 's-Gravenzande, Lekkerkerk, Rotterdam, Terwolde de Vecht, Uddel, Urk, Vaassen, Voorthuizen, Waddinxveen en Wilnis. De kiesver. te Hierden gaat 33 proefnummeradressen bewerken, Apeldoorn 13 en Pijnacker 4. Laatstgenoemde kiesvereniging heeft de laatste weken met een krachtige werfkampagne 34 nieuwe leden en 7 donateurs mogen boeken. Prachtige resultaten, inspirerend voor andere afdelingen. Hartelijk dank aan alle medewerkers.

Aan giften kwam de afgelopen week ƒ 17, — binnen. Van de kiesver. Bergambacht ƒ 2, —, van M. V. D. te St. A. een bestelling van het boek „Het Calvinistisch beginsel" met een overbetaling van ƒ 5, — voor de partijkas en via „De Banier" ƒ 10, — van Fl. v. d. B. te B. Alle gevers mijn hartelijke dank. Mogen wij aan het begin van de laatste maand van dit jaar nog een grootscheeps appèl doen op uw offervaardigheid? U gaat deze maand uw abonnement betalen, hetzij per giro of per kas. Als ieder nu eens — evenals velen in juni deden — het bedrag naar boven afronden en het verschil ten gunste laten boeken van de partijkas, zal er een groot bedrag voor lektuurverspreiding jn het komende jaar ter beschikking komen. Ik wil dan in de eerste plaats de betalers per giro hiertoe opwekken om naar vermogen een wat groter bedrag over te maken, terwijl degenen, die hun abonnementsgeld aan de agenten voldoen, het meerdere bedrag aan deze kunnen betalen, die het op hun beurt weer zullen afdragen aan de Banier of rechtstreeks aan mij. Ik mag hiertoe toch wel rekenen op de medewerking van alle agenten? Bij voorbaat mijn dank. Ik hoop, dat nog vele harten geneigd zullen worden om ook langs deze weg dit werk te steunen. Het gironummer van de penningmeester der S.G.P. is 119560, adres Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1960

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken