Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Namens het hoofdbestuur wordt de kiesverenigingen medegedeeld, dat met het oog op de biddag op Tholen en St. Philipsland, welke aldaar op woensdag 22 februari 1961 wordt gehouden, de datum van de Algemene Vergadering één dag vervroegd is en derhalve deze zal plaats vinden op

DINSDAG 21 FEBRUARI 1961.

KAARTEN EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

De oranje kaarten voor de afgevaardigden en de witte kaarten voor de leden der kiesverenigingen kunnen, evenals de agenda, vanaf heden worden aangevraagd bij het Partijbureau, Frankenslag 123 te Den Haag. De kaarten worden gratis verstrekt.

De agenda kosten 5 cent per stuk, te betalen In geldige postzegels, geen plakzegels, daar deze nimmer kunnen worden gebruikt en dus voor het Partijbureau waardeloos zijn.

De Partijsekretaris

PROVINCIALE VERENIGING „GELDERLAND"

Bovengenoemde vereniging zal D.V. op zaterdag 21 januari a.s. haar jaarvergadering houden te Arnhem in het Talmahuis (Parkstraat 25), aanvang 2 uur n.m. De heer J. van Duist te Nederhemert hoopt te spreken over het onderwerp: „Heeft de S.G.P. in de huidige politieke konstellatie nog betekenis? " De kiesverenigingen wordt verzocht twee afgevaardigden te zenden. Alle leden, in het bijzonder ook de jongere, zijn welkom. Vragen en voorstellen vóór 16 januari 1961 aan de sekretaris: J. de Korte, Hummeloseweg 24, Zelhem.

PROVINCIALE VERENIGING „FRIESLAND"

De jaarvergadering voor de provincie Friesland is vastgesteld op D.V. woensdag 18 januari a.s. te Leeuwarden in hotel de Klanderij, aanvang precies half acht. De heer A. Vlasblom van Delft hoopt een rede te houden met als onderwerp „De grondslag der staatkunde". De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Eventueel kunnen kaarten voor Banierlezers, die geen lid zijn, nog worden aangevraagd bij de sekr. T. Fahner, Kelders 15, Leeuwarden. Liefst zo spoedig mogelijk. Telefoon 05100-26781.

STATENKRING DELFT

De jaarvergadering wordt D.V. gehouden op zaterdag 14 januari 1961, te Delft, in het kerkgebouw der Geref. Gem., Oosteinde 175, aanvang 3 uur n.m. ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Meelevende leden zijn hartelijk welkom. Een belangrijke samenkomst. Tot en met 10 januari worden vragen en voorstellen ingewacht bij de sekretaris, K. Chr. Hoekstein, Dennelaan 37, Rijswijk (Z.H.), tel. 070-119581.

STATENKRING 's-GRAVENHAGE

D.V. 20 januari a.s., n.m. 8 uur jaarvergadering in de Jeruzalemkapel, de Gheynstraat 70 (bij de Regentesselaan). Spreker: Ds. D. Slagboom, Chr. Geref. predikant te 's-Gravenzande. Onderwerp: „De betekenis van de belijdenisgeschriften voor het staatkundige leven". Leden van kiesverenigingen en sympathiserenden zijn hartelijk welkom.

STATENKRING GOES

Bovenvermelde Statenkring hoopt haar jaarvergadering te houden op D.V. 14 januari a.s. in de zaal van Meijers, Opril te Goes. Aanvang 14.30 uur. De agenda's voor deze vergadering zijn reeds aan de kiesverenigingen, verzonden. Belangstellenden zijn ook hartelijk welkom.

ZUID-HOLLAND

De vergadering van alle kiesverenigingen in Zuid-Holland zal D.V. gehouden worden op zaterdag 21 januari a.s. in de kerkzaal der Geref. Gemeente, Rotterdam Zuid, ingang 's-Gravendeelstraat. Aanvang n.m. 2.30 uur. Na het huishoudelijk gedeelte en vragen en voorstellen hoopt Ds. v. d Ent Braat, Ned. Herv. predikant te Monster, een slotwoord te spreken. De konvokaties zijn aan alle kiesverenigingen in Zuid-Holland verzonden. Mocht u er geen ontvangen hebben, dan kunt u schrijven aan de sekretaris, A. Vlasblom, Delft, Oostsingel 141, telef. 23601.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 januari 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken