Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

VOOR DE

Beste neven en nichten!

Wij beginnen weer met een hartelijk welkom toe te roepen aan twee nieuwelingen. Het zijn neef Huib v. d. Ent te Lage Zwaluwe (N. Br.) en nicht Peja Tanghe te Harderwijk. Huib. v.d. Ent vroeg met welke rubriek hij kan gaan meedoen. Ik zou zeggen, Huib, begin maar met die voor de jongeren. Je mag ook die voor de ouderen nemen, of allebei, maar als je pas begint, is het wellicht raadzaam om eerst met die voor de jongeren te beginnen. Het wordt voorts altijd vermeld warmeer de oplossingen kunnen ingezonden worden. Lees de hele rubriek maar goed door, dan zie je het vanzelf wel. Thans volgen de namen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 657 tot en met 660 een prijs verkrijgen. Het zijn in alfabetische volgorde de navolgende neven en nichten:

1. Plony v. d. Bergh te Bleskensgraaf. 3. Elly Hooglander te St. Philipsland. 3. Pietje van Leeuwen te Naarden. 4. Wim van Lieburg te Rotterdam. 5. Greetje van Ommeren te Voorthuizen. C. Anton van Rees te Goudriaan. 7. Adri Stijsiger te Vianen. 8. Jitze Veenema te Bussum. Ieder der bovengenoemde neven en nichten mag nu een boek kiezen uit het volgende lijstje: Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. Willem Farel II. 5. De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering. Voor jongens en meisjes: 1, Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Die Poolse jongen. 4. Tessa en Ponia. 5. Driemaal Kerstfeest in één week. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Eén dorp en toch twee. 3. Vijf jongens op een vlot.

Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: L Lieske. 2. Anneke met vakantie. Neem nu een briefkaart met een postzegel van 8 et. er op en schrijf aan OOM KOOS, POSTBUS 2019 te UTRECHT, welk boek men gaarne wil hebben. Als men de boeken van het lijstje reeds heeft, kan aan hetzelfde adres een nieuw lijstje worden aangevraagd. Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 666

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. de grootvader van Kanaan. b. het dal waar Achan gestenigd werd. c. een zoon van Kain, naar wie een stad genoemd werd. d. een vlek op 60 stadiën van Jeruzalem. e. een tovenaar uit het Nieuwe Testament. f. de man, die het Kindeke Jezus in zijn armen nam. g. de plaats waar Jozefs schoonvader woonde. h. de farizeër, die des nachts tot de Heere Jezus kwam.

Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Spreu ken 26. a. Zij, die geloven, haasten niet. b. Wij gaven hem een hand. c. Daniël werd in een kuil met leeuwen geworpen. d. Graaft maar dieper en gij zult nog meer gruwelen vinden. e. Wie zal tegen God strijden en overwinnen? f. Velen hebben er gebruik van gemaakt. g. Elia werd in de hemel opgenomen, h. Zij zullen vallen en weder opstaan! 3. Een tekstgedeelte uit het boek Job bestaat uit 76 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: Na Goede Vrijdag volgt 47 14 52 44 39 3 13. Zonder de wet zo leefde ik 24 18 65 16 6 61 70 (Rom. 7). Ik ben de man, die 2 73 27 67 33 20 41 heeft (Klaagl.). Cornelius was een hoofdman over 45 9 58 66 8 42 11. Onder koning 10 26 23 63 68 21 46 25 werd het rijk Israël in tweeën gj. scheurd. De koning van Juda, wiens zonen voor zijn ogen gedood werden, heette 53 62 37 72 31 17 64. Gedenk aan David, aan al zijn 74 36 50 38 19 (Psalm 130—133). De kleine 56 29 28 43 40 76, die de wijngaarden verderven (Hooglied 2). Want Uw 60 49 55 69 15 zijn in mij gedaald (Psalm 38). Wiens ezel of os zal in een 48 32 4 vallen (Lukas 12—15). Van elk der dieren werden er 34 1 51 57 in de ark opgenomen. 22 71 59 30 zijt gij en tot 22 71 59 38 zult gij wederkeren. Jerubbaal is dezelfde persoon als 5 12 7 54 9 58 (Richteren). 75 35 is een landbouwwerktuig. Ouderen: 1. Noem de naam van: a. de Jood, die in plaats van aan de galg gehangen te worden, met hoge eer werd overladen. b. een profeet te Antiochië, die een hongersnood voorspelde (Hand. 8—12). c. het eiland v/aar Barnabas geboren werd. d. de zoon en opvolger van koning Achas. e. de evangelist, die medicijnmeester was. f. de berg van de hemelvaart. g. de man van Abigail, die een beroerte kreeg en na tien dagen stierf. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen? 2. Een tekst uit het Spreukenboek bestaat uit 60 letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is? 30 58 33 46 20 25 werd door een vrouw gedood. De grootvader van Enos heette 31 11 39 51. De profeet 49 24 29 57 25 was de zoon van Safat. De leden der gemeente te Laodicea waanden zich rijk en 18 6 50 21 10 34 17. Koopt van Mij 14 43 15 27 beproefd komende uit het vuur. Zij hebben 38 54 23 37 gezaaid, zij zullen storm oogsten. Daarom legt af de 60 1 36 4 22 47. De 48 35 8 40 2 13 geschoeid met de bereidheid des Evangelies. 44 52 32 28 26 is één der landen achter het ijzeren gordijn. De gebeden van David, de zoon van Isai, hebben een einde. Hij 51 5 41 9 wassen, ik minder worden. 3. Maak uit: HAZAELNAOMISMARTKOUTAKT door een andere rangschikking der letters een tekstgedeelte, voorkomend in 1 Korlnthe 4 na het 10e vers. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken