Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

4 minuten leestijd

Deze vriend heeft het ijzer gesmeed toen het heet was. De beste mogelijkheid om abonnees te werven is wel de jaarvergadering. Laten vele sekretarissen dit voorbeeld van Emmeloord volgen. De penningmeester der K.V. te Ouddorp bracht er eveneens 2 aan. Een vriend in W., die onbekend wenst te blijven, gaf 2 proefadressen op. Een vriend in Rotterdam gaf er 2 op, terwijl voorts de volgende grotere proefnummerakties werden ingezet: Kiesver. Rotterdam-Noord gaf het 2de 20tal adressen op. De heer H. Wesselink te Doetinchem 30, Kiesver. Doomspijk 3, K.V. Ouderkerk aan de IJssel 23, K.V. Meerkerk 10, Waddinxveen 18, K.V. Ouddorp 24. Dus totaal op 136 adressen zal de komende 4 weken een proefnummer van ons partij orgaan worden bezorgd. Dit zijn dus eventueel de toekomstige abonnees op ons blad. Van u, die thans uw proefnum­

mer leest, zal straks uw beslissing worden gevraagd. Het is een positieve of een negatieve beslissing. U kiest voor het Staatkundig Gereformeerde beginsel, respektievelijk om door middel van de spreekbuis dezer partij regelmatig op de hoogte te blijven met datgene, dat door de vertegenwoordigers dezer partij in de Tweede Kamer naar voren wordt gebracht, of u mist hiervoor belangstelling en neemt een tegengestelde beslissing. Maar deze negatieve levenshouding kan nooit de juiste zijn. Het is niet hoog genoeg te waarderen, dat God ons in deze tijden van groot verval en toenemende wereldgezindheid nog mannen heeft overgelaten, die pal staan om het beginsel, dat overeenkomstig Gods Woord is, in allerlei openbare kolleges nog uit te dragen. En zouden wij, die door het uitbrengen van onze stem op deze partij ons achter dit beginsel scharen, geen belangstelling heb­

ben voor wat zij te zeggen hebben? Neen, dat mag niet zijn. In de neutrale of christelijke dagbladpers kunt ge die redevoeringen niet vinden. Ge wilt toch ook bij het opkomend geslacht belangstelling kweken voor het Staatkundig Gereformeerd beginsel.

Ja maar, hoor ik iemand zeggen, er wordt tegenwoordig zoveel gevraagd. Toegegeven, maar wij vragen niet veel. Wij bieden u een volkomen verantwoord blad van principieel-politieke strekking. U vindt hierin bovendien een goede meditatie en een buitenlands weekoverzicht. Voorts nog andere artikelen van principiële strekking. Wat vragen wij u? Wij vragen u ons werk te steunen door het aanvaarden van een abonnement, dat u het luttele bedrag van ongeveer 15 ets. per week kost. Mogen wij dan op u rekenen?

De afgelopen week hebben de vrienden de kas der partij weer gesteund met totaal ƒ 105, 10, als volgt gespecificeerd:

A.v.d.V. te K. ƒ 2, 50; N.N. te K. a.d.IJ. ƒ 50, —; via de agent B.L. Klijn te Goudswaard van G.Sch. te G. ƒ 5, 95 (overbetaling abormementsgeld) G.C.K. te 's-Gr. ƒ 2, — (deze vriend kon wegens ziekte de Alg. Verg. niet bezoeken, stuurde niettemin een gift); via agent Z. van Dijk te IJsselmuiden de volgende overbetalingen abon­

nementsgeld: van J.V. te G. ƒ 0, 25; L.N. te IJ. ƒ 5, 95; A.K. te K.v. ƒ 2, —; H.S. te K.v. ƒ 0, 95; voorts van mej. K.H.v.d.D. te Gr. ƒ 10, —; N.N. te W. ƒ 10, —; via De Banier ontvangen: via agent G. Vinke te Doornspijk van H.K. te D. ƒ 1, —; van A.E. te G. ƒ 2, 50; J.B. V.M. te P. ƒ 2, 10; via agent J. de Landmeter te Souburg van W.O. te V. ƒ 0, 50; via agent A. v. Pelt te Ridderkerk twee giften van ƒ 2, 50 en ƒ 0, 95; wed. H.v.d.B. te D. ƒ 5, —; via agent I. de Waal te Kortgene van N.N. ƒ 0, 95.

Het is weer een hele lijst van giften en dan zijn wij iedere week weer verwonderd, dat er aan dit werk nog zoveel aandacht wordt besteed. Wij danken de vrienden en vriendinnen onzer kas van harte voor hun bijdragen. Giften voor dit doel kunnen worden gestort op gironummer 119560 van de penningmeester der S.G.P., ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

R. J.

R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken