Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Het hoogste aantal nieuwe abonnees, dat sedert het begin dezer aktie werd bereikt, mocht in de afgelopen week worden ingeschreven. Niet minder dan 42 abonnees kwamen er bij. Dit is een geweldige versterking van de gelederen. Ze kwamen uit de volgende plaatsen: 1 uit Aalst, Andel, Biggekerke, Bleskensgraaf, Breda, Leiderdorp, Monster, Oudewater, Oud-Vossemeer, St. Philipsland, Rilland-Bath, Tholen, Utrecht en Vriezenveen. 2 uit Nederhemert, 3 uit Bameveld, 5 uit IJmuiden en 18 uit Rotterdam. De 5 in IJmuiden werden door de Kiesver. te Amsterdam-Noord geworven. De kiesverenigingen te Leiderdorp en St. Philipsland brachten er elk 1. De gemeentelijke kiesvereniging te Rotterdam boekte er 16, terwijl de agent H. Top te Barneveld er 3 aanbracht. De overige werden door partikulieren geworven. Hoe ver staan wij nu met de werving van abonnees en ontvangen giften vanaf het begin van dit jaar? Ik laat hieronder drie perioden van elk 4 weken volgen, waaruit u de stand kunt aflezen, respektievelijk van binnengekomen abonnementen en ontvangen giften: 2/1—28/1 is 4 weken 108 en ƒ 408, 95; 29/1—24/2 is 4 weken 98 en ƒ 601, 32; 25/2—24/3 is 4 weken 120 en ƒ 249, 15. Totaal abonnementen en giften 326 en ƒ 1.259, 42. Het is inderdaad een formidabel aantal nieuwe abonnees, dat in 12 weken werd ingeschreven. Het is een gemiddelde van 27 per week. Wij zijn zeer dankbaar met dit prachtige resultaat. Deze 326 abonnees zijn uit vele plaatsen in het land aangebracht. Wij laten hieronder een lijstje volgen van de plaatsen, waar vijf of meer abonnementen werden geboekt: Asperen 7, Bennekom 6, Berkenwoude 6, Hierden-Harderwijk 8, Nederhemert tncl. Andel 13, Pijnacker 5, Rotterdam 30, Rijssen 6, Sliedrecht 9, Scheveningen 5, Utrecht 7, Westkapelle 6, IJmuiden 5. Alleen al in 13 gemeenten een aantal van 113 abonnees. Dit zijn prachtige cijfers. Ze getuigen van een hoge aktiviteit. Tracht dit tempo vol te houden, ja verdubbelt uw ijver. Er moet vaart worden gehouden. Ook de machten van het ongeloof en bijgeloof houden er de vaart in. Laten wij dan nimmer verslappen hiertegen te getuigen. Aan deze machten staan pers, radio en televisie ter vrije beschikking. We lezen in „De Rotterdammer" van 23 maart, dat er die avond voor de K.R.O.-televisie een toneelstuk zou worden uitgezonden, getiteld: „Dienst op Golgotha", een spel in de lijdenstijd. In dit spel heeft men de droeve moed om figuren als Judas, Thomas en Maria Magdalena ten tonele te voeren met bovendien gefantaseerde figuren als Judas' vrouw Thamar, zijn moeder Marah en zijn broer Jacob. Ofschoon „De Rotterdammer" enige reserve betracht bij de beoordeling van dit spel, wordt met geen enkel woord hiertegen geprotesteerd. Hoe durft men het aan om van het lijden des Heeren een kijkspel te maken. Het is in één woord schandelijk. Hoe duidelijk blijkt hieruit, dat men niets begrepen heeft waarom de Christus lijden moest. Wij denken hier onwillekeurig aan de 15e Zondagsafdeling van onze Heidelbergse Katechismus, waar gevraagd wordt: „Wat verstaat gij onder het woordeken geleden? " Hierop wordt geantwoord: „Dat Hij aan lichaam en ziel, de ganse tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, de toom Gods tegen de zonden des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve". Een woord van ernstig protest moet ons dan ook van het hart tegen diegenen, die zich niet schromen dit kijkspel te vertonen, alsmede tegen de christelijke nationale pers, die in haar aankondiging van dit televisiespel dit niet scherp veroordeelt. Dit is weer een van de vele voorbeelden, die het gevaar signaleren, dat de televisie voor de samenleving vormt. Daarom, weert ze uit uw woningen.

Het is daartegenover wel uitermate noodzakelijk, dat goede lektuur onder ons volk wordt verspreid. De vrienden van ons lektuurverspreidingsfonds schijnen ons de laatste tijd te vergeten. De afgelopen week kwam er maar ƒ 18, 50 binnen, als volgt verantwoord: T.H.H. te V. ƒ 5, —; A.v.B. te R. ƒ 2, 50; via de Banier ontvangen van Mevr. P.v.d.S.—N. te R. ƒ 10, —; en via agent J. Wander van S.V.H, te Z. ƒ 1, —. Wij danken deze gevers en geefsters zeer voor hun offervaardigheid. Er zijn echter toch veel meer vrienden, die iets voor de goede zaak over hebben. Als u een blik werpt op de ontvangsten van de laatste 4 weken zult u zien, dat deze belangrijk zijn teruggelopen. Vrienden, toont dat u belangstelling hebt voor dit werk en zondert eens een bedrag af voor de partijkas. Zonder uw bijdragen moet dit werk tot stilstand komen en dat is toch uw bedoeling niet. Bekijk uw girosaldo eens of er nog ruimte is voor een overschrijving. Het gironimimer van de penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Elke gift, groot of klein, voor dit doel is welkom. Mogen wij deze week op u rekenen?

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken