Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

5 minuten leestijd

„Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur". Aan de waarheid dezer woorden, ontleend aan Ps. 89 vers 19 (berijmd), worden wij schier dagelijks herinnerd. Soms echter op wel heel bijzondere wijze, zoals dit de vorige week het geval was bij het bekend worden van de vreselijke ramp, welke een straalvliegtuig van de K.L.M., dat in dienst was van een nog jonge Venezolaanse luchtvaartmaatschappij , overkwam. Niet minder dan 61 personen, van wie 14 bemanningsleden en 47 passagiers, onder wie verscheidene kinderen, vonden daarbij een plotselinge dood. In één ogenblik, geheel onverwacht en ongedacht, werd hun levensdraad afgesneden en was hun lot onherroepelijk en voor eeuwig beslist.

Zij werden opgeroepen om voor God te verschijnen en wie zal dan in zichzelf aangemerkt voor Hem kunnen bestaan? Immers niet één, daar al onze gerechtigheden voor Hem zijn als een wegwerpelijk kleed. Op duizend vragen zal er door de mens niet één kunnen beantwoord worden. Het zal er dan op aankomen of men geborgen is in die man, waarvan in Jesaja 32 vers 2 vermeld wordt, dat hij zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed.

Wij laten de 61 slachtoffers van de vliegtuigramp verder rusten, daar het oordeel alleen aan God toekomt. Wat hun overkomen is, mocht ons veeleer tot inkeer brengen, bedenkende, dat ook ons leven, al is het dan niet door een vliegtuigramp, schielijk kan worden afgesneden en dat het er dan op aankomt of Christus voor ons is die man, waarvan in de zo even genoemde tekst gesproken wordt. Dat de 61 slachtoffers geen vermoeden hebben gehad van wat hen boven het hoofd hing, is alleszins aannemelijk. Het was een vrijwel nieuw vliegtuig, dat begin mei door de fabriek aan de K.L.M, was afgeleverd en pas driehonderd uren gevlogen had. Het was uit Rome vertrokken en had via Madrid de hoofdstad van Portugal, Lissabon, bereikt zonder dat zich iets verdachts had voorgedaan, zoals door personen, die in Lissabon het vliegtuig verlaten hadden, is verklaard. Voorts was in Lissabon de bemanning geheel vernieuwd. Zij bestond uit 12 Nederlanders en 2 Venezolanen. Al heel spoedig na het opstijgen werd echter van het vliegtuig geen enkel teken meer ontvangen, wat er op wees, dat er iets

haperde. Enkele uren later kwam men tot de ontstellende ontdekking, dat 't vliegtuig met allen, die er in waren, in zee gestort en reddeloos verloren was. Over de oorzaak tast men nog in volslagen duisternis, en aangezien niemand het leven er bij heeft afgebracht en het vliegtuigwrak grotendeels op de bodem der zee ligt, moet wel sterk betwijfeld worden of de ware oorzaak wel ooit gevonden zal worden.

Nog een andere zeer ernstige gebeurtenis had de vorige week plaats, waardoor wij al evenzeer bepaald worden bij de broosheid van het leven. Wij verplaatsen ons daartoe naar de hoofdstad van Frankrijk.

Aldaar heeft zich namelijk, terwijl de Amerikaanse president Kennedy in Parijs vertoefde, een katastrofe voorgedaan, welke niet alleen grote materiële schade heeft aangericht — gesproken werd van 25 h 30 miljoen gulden — maar waarbij ook minstens 20 mensen werden gedood en vele anderen min of meer ernstig werden gewond. Als oorzaak van deze ramp meldden de dagbladen, dat zich in het rampgebied tal van onderaardse gangen bevinden afkomstig van sedert lang niet meer in gebruik zijnde steengroeven. Bij de werkzaamheden voor de bouw van een stadion in die streek is een van die gangen mede tengevolge van de zware regenval ingestort, waardoor de grond ter plaatse is gaan verschuiven. Daarbij brak een hoofdhuis van het gasnet, waardoor het gas in de gangen werd verspreid. Door het breken van elektrische kabels, daardoor vonken ontstonden, is dit gas tot ontploffing gekomen met het ontzettende gevolg, dat tal van huizen in de grond verdwenen, waarbij het voorkwam, dat de daken gelijk kwamen met de trottoirs van de straat. De ontploffingen, welke bij deze ramp plaats vonden, waren zo hevig en gingen met zulk een gedreun gepaard, dat schrik en angst de harten vervulden.

Uren nadat de ramp plaats vond, werden vanonder het puin nog klopsignalen vernomen, terwijl des avonds bekend werd, dat ergens een auto met drie personen er in, in een spleet in de grond verdwenen was. Vroeger, in 1873 en 1876, hebben zich in Parijs ook al reeds dergelijke ongevallen voorgedaan, maar die zijn niet te vergelijken met wat zich de vorige week heeft voorge- Herkingen, Kapelle-Biezelinge, Klaaswaal, Krimpen a.d. IJssel, St. philipsland, Rotterdam, Zoetermeer, Zwolle en Zwijndrecht elk 1. Voorts 2 uit Almelo, Hellevoetsluis en Ouddorp. Er kwam totaal ƒ 25, — aan vrije giften binnen voor ons lektuurverspreidingsfonds, en wel van de A.J.P. te St. ƒ 15, — (giften, ontvangen bij de verkoop van 20 boekjes met het verslag van het overlijden van Ds. Zandt). Voorts van N.N. te ? via Ds. P. J. Dorsman f 10, —. Beide gevers hartelijk dank. Het gironummer van de penningmeester der S.G.P. is 119560 ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken