Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

4 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Om te beginnen roepen wij Izak Elenbaas te Baarland (Z.) een hartelijk welkom toe. Hij is van nu af aan onze neef geworden. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 680

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 40 48 6 22 29 was de zoon van Amram. 46 19 12 3 nam Ruth tot vrouw. De aarde nu was 18 4 15 35 30 en ledig. Zingt ons een van de 47 28 2 14 31 11 49 5 Sions. De 17 27 34 9 39 8 gaat om als een briesende leeuw. Mijn 13 24 36 16 2 25 verlangen zeer in mijn schoot. De jongeling te 23 7 44 33 werd uit de dood opgewekt. Zij hebben lust tot God te 43 41 1 10 32 2 37 (Jes. 56—59). Ik zal de 21 42 50 10 45 des Heeren gedenken. 38 20 is een titel. 26 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de koning, die na koning Beltsazar bezit nam van het koninkrijk der Chaldeën. b. de eerstgenoemde der zeven gemeenten van Klein-Azië. c. het eiland, waar Barnabas geboren werd. d. de psalmdichter, die zich als een groot beest leerde kennen. e. de schoonvader van Jozef. f. de plaats waar Jozefs schoonvader woonde. g. de zevende der Klein-Aziatische gemeenten. h. de grootvader van Salomo van vaders zijde, i. de woonplaats van Lot. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het Evangelie naar de beschrijving van Markus, hoofdstuk 9, tussen de verzen 30 en 42. a. De wonderboom verdorde, want een worm stak hem. b. Wie zal ons het goede doen zien? c. Al deze dingen zijn tegen mij. d. Zij gaven zich daarna aan ons. e. Zij hebben zich niet bekeerd. f. Onze mond is open gedaan tegen u.

Ouderen:

1. Noem de naam van: a. de medewerker van Paulus, die de wereld weer liefkreeg. b. de vrouw van de richter Othniël. c. de viervorst van Abilene (Lukas 1—5). d. de vrouw, die koning David verachtte en bespotte. e. de profeet, die een hongersnood onder Claudius voorspelde (Hand. 8—12). f. de eerste plaats waar Paulus in Europa kwam (Hand. 14— 17). g. het land bekend om zijn goud (Dan. 9—11). h. de schrijver van Paulus' brief aan de Romeinen, i. de broeder van Pinehas. j. de man, die de nederlaag van Absalom aan David bekend maakte (2 Sam. 16—19). Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

2. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit vijfenvijftig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 36 49 40 16 13 33 was de stadhouder, die Paulus op zijn verzoek naar Rome zond. Abraham ging met Izak naar de berg 20 9 27 5 37. 45 17 14 15 53 1 werd aan Palthiël tot vrouw gegeven. Koning Saul ging naar waarzegster te 3 25 10 28 52. De Heere gebiedt aldaar de 43 7 30 19 22. 32 46 6 31 38 is een getal beneden tien. Wie heeft macht de zonde te 11 29 12 8 42 54 24 2. Het is u 4 39 34 dat Ik wegga. Zo die 26 21 51 35 23 niet verkort werden. 41 44 47 48 55 is een familielid. 1 50 is een voegwoord.

3. Maak door een andere rangschikking der letters van: SPREFUPESTANEAE twee namen. Een ervan komt voor in Romeinen 16 en de andere in de brief aan de Colossenzen.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 677 tot en met 680 kunnen worden ingezonden aan het adres Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juni 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken