Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

4 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten. Wij beginnen maar weer direkt met de nieuwe raadsels van

OPGAVE 688

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament bestaat uit 39 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 4 34 25 5 37 was de moeder van Ismaël. De 7 32 18 14 39 zijn Europeanen. De 13 26 6 36 21 zijn ook eilandbewoners (Europa). De 24 30 17 29 16 9 zijn Mohammedanen (Europa). 33 2 27 11 31 23 is een bosrijk gedeelte van Nederland. Van de 8 22 19 10 maagden waren er vijf wijs. 1 38 15 14 12 is een ander woord voor viool (muziekinstrument). Gij zijt 35 11 30 6 gekocht. Hij werd arm daar Hij 3 28 20 was.

2. Noem de naam van: a. het gebergte waar de ark van Noach op bleef rusten. b. Jakobs jongste zoon. c. Jakobs moeder. d. een psalmdichter, die nijdig was op de voorspoed der goddelozen. e. de man, die de Joden wilde ombrengen, doch zelf werd opgehangen. f. de eerste dode vanaf het begin. g. de vrouw, die de Heere Jezus zalfde met zeer kostelijke zalf. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Ps. 77. a. Mozes en Aaron gingen naar koning Farao. b. Het zijn uw zonden, die een scheiding maken. c. Hij wandelde in de voetstappen zijns vaders. d. Paulus en zijn metgezel werden in de kerker opgesloten. e. De mens zal bij brood alleen niet leven. f. Het is al lang bekend, dat hij komt.

Ouderen

1. Een tekst uit de tweede zendbrief aan Timotheüs bestaat uit 52 letters. Zoek deze tekst met behulp der navolgende gegevens: 25 19 22 29 34 41 2 39 33 was de zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder. 28 4 40 13 8 38 48 18 12 was een priester, die zijn spraakvermogen tijdelijk verloor. Al zou een 7 23 46 20 43 20 haar zuigeling vergeten. Gelijk 37 49 3 30 52 tot zondaars gesteld zijn geworden (Rom 3—7). Verstaat gij de tekenen der 42 14 6 51 9 niet? Een andere 24 44 45 18 11 kwam uit van het altaar (Openb.). Het is gelijk de kostelijke olie nederdalende op de 17 26 15 16 1 Aarons. 27 31 5 21 36 is een mooi jaargetijde. De 50 10 47 35 des tijds.

2. Een tekstgedeelte uit Jesaja 34 kan gevonden worden door uit elk der onderstaande zinnen een woord te nemen en de woorden naast elkaar te plaatsen in dezelfde volgorde als de zinnen; a. Zoekt en gij zult vinden. b. Henoch werd in de hemel opgenomen. c. De ouders vluchtten met M kindeke naar Egypte. d. De Heere zeide: schrijf alle woorden in een boek. e. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. f. Des Heeren oog is op degenen die Hem vrezen. g. Zij namen het kindeke 611 I l^ gingen op reis. h. Die het leest, die merke 1 daarop.

3. Een tekst uit het boek der Psalmen bestaat uit 48 letters. Zoek deze tekst met behulp der volgende gegevens: Maar Uw gebod is zeer 7 41 27. Zelfs de dwazen zullen niet 13 1 3 44 11 40. 25 17 42 voor degenen die u geweld doen. Zij hebben vele 35 8 12 48 16 32 gezocht. Gelijk een gespeend kind bij zijn 6 36 14 33 28 4. Hun 30 9 46 37 is een geopend graf. Het oog kan niet zeggen tot de 45 2 20 10. In 18 5 43 38 26 22 gewonden. 34 23 29 10 39 24 zijn watervogels. 1 31 19 mij, want ik verga (Jesaja 3—7). Als de ongerechtigen, die mij op de 15 47 21 44 34 40 zijn (Ps. 47—50).

De oplossingen van de raadsels der opgaven 685 tot en met 688 kunnen worden ingezonden aan het adres van Oom Koos, Postbus 2019 te Utrecht.

P.S. Zoals jullie wel zult bemerkt hebben, is ter drukkerij een fout gemaakt in het plaatsen van de volgorde der opgaven. Stond in het vorige nummer van „De Banier" opgave no. 686, opgave 687 was reeds 2 weken eerder geplaatst. Nu met opgave 688 is de gewone volgorde weer hersteld.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 1961

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken