Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

4 minuten leestijd

De vrienden, die zich toeleggen op de werving van abonnees voor ons partijblad, hebben in de afgelopen week weer gunstige resultaten behaald. Er kwamen niet minder dan 20 nieuwe abonnees bij, en wel uit de volgende plaatsen: 1 uit Apeldoorn, Barendrecht, Barneveld, Benschop, E> e BUt, Hollandseveld, Linschoten, Montfoort, Oud- Beijerland, Rotterdam, Waardenburg, Woerden en Zwijndrecht, 2 uit 's-Gravenhage en Veenendaal en 3 uit Ouderkerk a.d. IJssel. Verscheidene agenten, kiesverenigingen en partikulieren hebben het hunne ertoe bijgebracht om dit resultaat te bereiken. Onze vriendin te Geldermalsen, die aldaar een agentschap verzorgt, bracht in korte tijd haar tweede abonnee binnen. Ik zou zeggen: ga zo voort, ja, gaat allen zo voort, die op enigerlei wijze aan de opbouw van het abonnementental der „Banier" medewerken. Alle vrienden en ook deze vriendin hartelijk dank. WIJ hebben nu de 900 abonnementen sinds 1 januari 1961 bijna bereikt. Tot en met 19 oktober konden er precies 898 nieuwe abonnees worden ingeschreven in een eindeloze reeks plaatsen. Het zal de lezer interesseren, dat er 17 plaatsen bij zijn, waar 10 of meer abonnees konden worden geworven. WJJ laten hier die plaatsen volgen met een opgave van het juiste aantal abonnees, dat daar werd geworven sinds 1 januari 1961:

U ziet welke hoge alkkwlsltlecljfers zelfs in betrekkelijk kleine gemeenten zijn te halen. Wij bevelen deze zaak bij voortduur in aller belangstelling. Wij hebben van week tot week proefadressen nodig. De afgelopen week mochten wij er weer vele ontvangen. Uit Benschop ontvingen wij thans 1 proefadres. Uit Hellevoetsluis 3, terwijl de kiesvereniging te Deventer er 4 opgaf. De agent Beunder uit Zaandam gaf er 16 op, de kiesvereniging te Ouderkerk a. d. IJssel 12, terwijl de heer P. C. Vermeulen te Goes er nog 20 opgaf. Tot onze vreugde ontvingen wij dus in één week 56 adressen om proefnummers heen te zenden.

Wy hopen gaarne, dat de vrienden, die thans hun proefnummer lezen, straks, 'als hun om een beslissing wordt gevraagd, tot onze vaste lezerskring zullen gaan behoren. Stelt dan de propagandisten niet teleur, die er belangeloos op uit trekken om nieuwe abonnees te werven voor dit blad. Hun streven is het Staatkundig Gereformeerd beginsel tot meerdere bekendheid te brengen in ons land. De beste kentaron voor de S.G.P.-polltiek is toch wel het partij orgaan, waar u regelmatig kennis kunt nemen van wat de afgevaardigden der S.G.P. in de Tweede Kamer en in de Provinciale Staten te zeggen hebben. Dit kunt u in andere kranten niet lezen, want deze — voor zover zij de redevoeringen der afgevaardigden van de S.G.P. niet geheel doodzwijgen — geven uit de inhoud slechts zulke korte fragmenten, dat u hierin de beginsel vaste lijn onmogelijk kunt ontdekken. Buiten deze redevoeringen geeft „De Banier" wekelijks een stichtelijke overdenking en een goed buitenlands weekoverzicht, alsmede voorlichtende artikelen, terwijl u tevens op de hoogte wordt gehouden van het partJJnieuws, de agenda van aangekondigde vergaderingen en predikbeurten. Dit alles wekelijks voor de somma van ƒ 0.15. Bovendien maakt een jeugdrubriek het blad nog attraktief voor uw kinderen. Mogen wij dan ooik op uw steun rekenen?

De giften, die wij de afgelopen week mochten ontvangen, tot versterking van de partijkas, beliepen een

bedrag van f 54.46, als volgt gespecificeerd : Zr BvdB te W ƒ 10.—; GAdG te KadIJ / 12.50; JO te R ƒ 10.- onder het motto:

Wegens bezuiniging op rokerij stuur ik een gift aan de partij! Wie volgt het voorbeeld van mij ?

Voorts van EJtV te A ƒ 2.52 (in postzegels); en vla „De Banier" ontvangen van GB te Z ƒ 1.—; JS te R ƒ 1.25; HS te O ƒ 2.50; JA te SP ƒ 10.—; AP te L ƒ 3.—; ChrR te B / 0.69. CMS te H ƒ 1.—. Wij danken alle gevers en geefsters zeer voor hun offervaardigheid. En wat die vriend betreft, die het advies geeft op rokerij te bezuinigen en dit aan de partijkas ten goede te doen komen, kan ik u zeggen, dat ik dit initiatief zeer toejuich. Ik hoop dat deze vriend op dit gebied nog zeer veel zal bezuinigen. Het zal zijn gezondheid en de partijkas ten goede komen. En moge zijn voorbeeld navolging vinden! Uw penningmeester houdt zich voor alle giften voor de partij aanbevolen. Zijn gironummer is 119560 ten name van de Penningmeester der S.G.P., C. Jansen, Schiebroelkselaan 46b, Rotterdam.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken