Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

6 minuten leestijd

Een maand geleden herinnerde ik de penningmeesters van de verschillende kiesverenigingen er aan, dat het tijd wordt de kontributie voor het hoofdbestuur zo spoedig mogelijk over te maken. Er waren op dat ogenblik 62 kontributies binnen. Deze oproep heeft gelukkig al enig effekt gehad, want 39 penningmeesters stuurden sindsdien mij hun kontributie. Zodoende hebben thans 101 kiesverenigingen betaald. Mag ik dan thans de 200 andere verenigingen uitnodigen vóór 31 december 1961 eveneens te betalen. Er staan zelfs nog ongeveer 20 kontributiebetalingen open uit het jaar 1960.

Ik vroeg 4 weken geleden of alle penningmeesters hun boeken eens na willen zien, om vast te stellen of de kontributie over 1960 wel werd voldaan. Slechts van 1 penningmeester mocht ik in deze periode een reaktie ontvangen, die mij gelijktijdig de kontributie over 1960 en 1961 overmaakte. Laat ieder toch orde stellen op zijn zaken. Voor de goede orde herinner Lk er aan, dat de kontributie voor het hoofdbestuur ƒ 0, 50 per lid per jaar bedraagt. Deze moet gestort worden op gironummer 119560 van de penningmeester der S.G.P., ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Op het girostrookje te vermelden het aantal leden der kiesvereniging en het jaar, waarop de betaling betrekking heeft. Deze betalingen zijn derhalve bestemd voor de partijkas.

Hiernaast bestaat nog een verplichting voor elke kiesvereniging om jaarlijks een bijdrage over te maken aan het Partijbureau, dit is dus het sekretariaat der partij. Met deze bijdragen worden de kosten van het partijbureau gedekt, terwijl eventuele voordelige overschotten in de exploitatie aan het eind van het jaar naar de partijkas worden overgeheveld. De bij­ dragen voor het Partijbureau moeten overgemaakt worden op gironummer 186302 van het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123, 's-Gravenhage. Laten de penningmeesters der verenigingen deze zaken toch goed gescheiden houden en de juiste bedragen naar de juiste rekeningen overschrijven. Elk jaar ontvang ik enkele bijdragen voor het partijbureau op mijn girorekening, terwijl de heer Van Dis enkele kontributies ontvangt op zijn girorekening. Dit geeft voor ons beiden veel extra werk, dat bij een weinig oplettendheid vermeden zou kunnen worden.

Waar nu in dit artikel de juiste richtlijnen staan, nodig ik alle penningmeesters uit dit artikel uit te knippen en in hun kasboek te leggen, zodat zij de gelden zonder abuizen kunnen overmaken. De afgelopen week kreeg ik een reklamatie van een penningmeester, dat ik een bedrag van ƒ 5.— als gift van zijn vereniging heb verantwoord, terwijl dit niet als gift was bedoeld, maar de bijdrage voor het partijbureau bleek te zijn. Met dezelfde giro-overschrijving ontving ik de kontributie van deze penningmeester. Deze had bij het bedrag van ƒ 5.— slechts de letters P.B. gevoegd. Hieruit had ik waarschijnlijk af moeten leiden een verzoek of ik zo vriendelijk wilde zijn dit bedrag van ƒ5.— voor hem aan het partijbureau over te maken. Ik had dit bedrag inmiddels reeds als gift geboekt en - verantwoord, zodat dit bezwaarlijk weer veranderd kan worden. Ik geef dit geval zo uitvoerig weer om alle penningmeesters van denoodzakelijkheid te doordringen om op de juiste wijze te gireren en een duidelijke omschrijving van de betaling te geven, zodat dezerzijds geen vergissingen kunnen ontstaan.

De giften voor de partijkas, die ons de afgelopen week bereikten, be­ liepen een bedrag van ƒ 139.80. Dit was nu weer eens een gezellig ouderwets niveau. Er blijkt uit, dat er steeds grote belangstelling bestaat voor het partij werk en dat nog velen gedreven worden door liefde tot het beginsel der S.G.P. Deze liefde komt openbaar in de stroom van giften. De specifikatie was als volgt:

K.V. te Strijen ƒ 5.—; K.V. te Den Helder ƒ 12.50; Mej. W.T. te L. ƒ 10.— (ze noemt dit een kleinigheid van winstdeling voor lektuurverspreiding). Dit mochten wij al meer ontvangen. Hopelijij blijven zich de zaken te L. gunstig ontwikkelen, want ik wil graag in de winsten participeren, maar niet in de verliezen.

A.v.S. te Utr. ƒ 5.—; H.v.D. te K. ƒ 30.— (waarvan ƒ 20.— voor propaganda en ƒ 10.— voor het aanstellen van een propagandist. Gelijktijdig ontving ik de toezegging, dat met een bedrag van ƒ 10.— voor een propagandist jaarlijks kan worden gerekend). Ik verwijs naar mijn mededeling in het nummer van de vorige week, waarin ik berichtte, dat dit plan geen uitvoering kan vinden door gebrek aanbelangstelling. Wil de heer H.v.D. mij even mededelen wat ik nu met dit bedrag van ƒ 10.— moet doen? J.W.v.S. te E. ƒ 25.—; Kiesver. te Wons ƒ 3.—; N.N. te U. ƒ 25.—; Kiesver. te Stavenisse ƒ 4.50; N.N. te N. ƒ 10.— (dit bedrag ontving ik per post. In de envelop zat een briefje, waarop stond: N.N. te N. ƒ 5.—. Er was echter een bedrag bijgevoegd van ƒ 10.—, en wel 2 briefjes van ƒ 2.50 plus 5 muntbiljetten van ƒ 1.—). Wellicht heeft de afzender gemeend dat de muntbiljetten van ƒ1.— niet meer geldig zijn, doch dit is niet juist. Zij zijn overal inwisselbaar. Voorts via „De Banier" ontvangen van: J.D. te S. ƒ 1.05; N.N. te W. ƒ 4.50; en van J.V.D. te D. ƒ 4.25. Alle gevers en geefsters zeer hartelijk bedankt. Wij houden ons bij voorkeur aanbevolen. Het gironummer van de penningmeester vindt u in de aanvang van dit artikel.

De werving van nieuwe abonnees verliep in de afgelopen week weer naar wens. Wij konden weer 22 nieuwe abonnementen boeken, en wel in de volgende plaatsen: Amersfoort, Arnemuiden, Bergambacht, Doornspij k, Dordrecht, 's Gravenhage, Hansweert, Herkingen, Hien Dodewaard, Hilversum, Leiderdorp, Middelburg, Oosterland, Opperdoes, Rotterdam, Rijsoord, Soest, Vlaardingen en Zeist elk 1 abonnee. In Alblasserdam 3.

Vele agenten en partikulieren waren bij de werving betrokken. Bovendien ontvingen wij weer 10 proefa; dressen. Wij hopen van harte, dat de vrienden in deze zaak voortdurend diligent zullen bhjven, zodat wij van week tot week een aantal proefadressen mogen ontvangen. Laten de besturen der kiesverenigingen in hun eerstvolgende vergadering aan deze zaak toch ook eens aandacht besteden, in zover zij nog geen bijdrage tot dit grote werk hebben geleverd. Wij hopen straks de mijlpaal te overschrijden, waarop wij de duizend nieuwe abonnees in 1961 zijn overschreden. Zal dit reeds de vol- E; ende week zijn?

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1961

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken