Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Roomse verdediging van antiprotestantse maatregelen in Spanje

Aan „De Rotterdammer" van 31 maart ontlenen wij het volgende: In de protestantse pers zijn de afgelopen maanden opnieuw verhalen verschenen over moeilijkheden, die protestanten in Spanje in de weg worden gelegd. Nog maar enkele weken geleden is een protestantse soldaat tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij op de dag dat hij met groot verlof zou gaan, weigerde te knielen voor een rooms-katholieke mis, die hij gedwongen werd bij te wonen. Kort daarvoor werden een Spaanse drukker en een uitgever van christelijke lektuur gearresteerd en een groot aantal boeken en traktaten, die zonder de censuur te zijn gepasseerd, waren uitgegeven, 'in beslag genomen.

Het Duitse rooms-katholieke persbTireau heeft een poging ondernomen om deze publikaties „recht" te zetten en beschuldigt de protestantse pers van onnauwkeiuriglieid en zelfs van valse berichtgeving. Volgens dit persbericht „zijn de protestantse artikelen met opzet geschreven om de lezers, zelfs de Spaanse rooms-katholieken, in de war te brengen, omdat ze steeds weer spreken van protestantse literatuur en een protestantse auteur. Deze termen verhullen de ware aard van de zaak, en het ware karakter van de to beslag genomen publikaties, die aanleiding waren voor de strafvervolgtog, omdat zij de indruk wekken, dat de literatuur theologisch waardevol en aanvaardbaar was". Volgens dit bericht behoeft de literatuur, die gedrukt wordt ten behoeve van de protestanten, niet te worden voorgelegd aan de censuur. Maar de m beslag genomen uitgaven zouden traktaten en boeken betreffen, die het rooms-katholieke geloof aanvallen. De regering greep in, niet omdat de literatuur protestants van karakter was, maar om de laatdunkende en aanstootgevende inhoud.

Het Duitse r.k. persbericht gaat ook in op de beschuldiging in de protestantse pers als zouden de protestanten gedwongen worden hun uitgaven voor te leggen aan rooms-katholieke geestelijken. De censuur berust bij de staat en niet bij de bisschoppen. Wel heeft de rooms-katholieke kerk, als overal elders, ook in Spanje een censuurkommissle, die echter geheel vrijwillig werkt en slechts voor hen, die er zich aan wUlen onderwerpen. Volgens de berichten hebben de veroordeelde auteiu: , Josef Grau, en de drukker de r.k. kerk beledigd en aangevallen. Van zijn geschriften wordt gezegd, dat zij minderwaardig zijn en dat protestanten in het buitenland deze uitgaven als ergerlijk en waardeloos hebben betiteld. Dergelijke mensen, zegt het bericht nog, vergiftigen de goede verhoudmg tussen de Spaanse roomskatholieken en protestanten en bovendien moet niet vergeten worden „dat In protestantse landen als Zweden rooms-kathoHeken onderworpen worden aan soortgelijke en ergere beperkingen". Het Engelse blad „The Christian" is het antwoord hierop niet schuldig gebleven.

Terwille van de plaatsruimte zullen we het deze week hierbij laten en 'hopen de volgende week de Engelse reaktie op dit Duitse persbericht weer te geven. We zullen dan zien, dat er van deze voorlichting niet veel meer overblijft. Wat is goede objektieve voorlichting op prmcipleel gebied dan toch noodzakelijk.

Dat dit ook door onze ijverige propagandisten zo wordt aangevoeld is duidelijk, want ieder doet zijn best, om ons voorlichtingsorgaan „De Banier" van week tot week een bredere lezersbasis te geven. Dit mocht de afgelopen week weer bijzonder goed gelukken, want niet mtoder dan 42 nieuwe abonnees verbonden zich door middel van abonnement. Ze kwamen uit de volgende plaatsen: 1 uit Boskoop, Doomspijk, Genemuiden, Goudswaard, H.I. Ambacbt. Hooglanderveen, Monster, Ophemert, Opheusden, Puttershoek, Staphorst, Temeuzen, Wijk en Aalburg, Zaltbommel en Zwijndrecht; 2 uit Andijk, Asperen, Krabbendijke, Maasdam, Nieuwerkerk a.d. IJssel en Opperdoes; 4 uit 's-Gravendeel en 's-Gravenhage, en tenslotte 7 uit Dinteloord.

Aan de gezamenlijke inspanning van vele vrienden is dit mooie resultaat weer te danken. De heer C. de Frel te Dinteloord had wel het grootste succes. Hij boekte er alleen al zeven. Voorts waren er nog 4 vrienden, die elk kans zagen 4 abonnees te werven, soms in verschillende plaatsen. Wij danken alle vrienden zeer voor hun ondersteuning en zien weer nieuwe proefnummeraktles tegemoet. Eén der vrienden te Urk gaf weer 25 adressen voor proefnummers op. Wij hopen van harte, dat ook deze aktle in Urk tot hetzelfde resultaat mag leiden als de vorige.

De giften, die ons de afgelopen week bereikten ter versterking van de partijkas, beliepen een bedrag van ƒ 191, 95, als volgt gespecificeerd: m

Vla de heer A. Vlasblom te Delft, overbetallng van CGr te D ƒ 2, —; eveneens door zijn bemlddeUng ontvangen bij een spreekbeurt In Slledrecht ƒ 10, —; Wed AA te A ƒ 2, 50 (onder het motto: voor de onkosten, wie volgt? ); NN te E ƒ 25, —; wed EHSl—vdM te M ƒ 100, — (ik dank deze vriendin tevens voor de sympathieke brief, die ik van haar mocht ontvangen, en waaruit duidelijk bleek haar liefde voor het oude beginsel, en dat ze terwille van de verbreiding van die waarheid het bedrag wilde afstaan); via de heer G Ruissen te Krabbendijke: diverse giften bij vrienden aldaar togezameld tot een totaal bedrag van ƒ 14, —; JdG te 's-Gr ƒ 5, —; voorts vla „De Banier" ontvangen van G te K ƒ 2, —; 2 giften via agent Ebbers te Ermelo, en wel van H te E ƒ 5, 95 en NN te E ƒ 0, 50; en ten laatste van NN ƒ 25, —.

Wij danken alle vrienden en vriendinnen van harte voor deze grote offervaardigheid en hopen, dat er ook In de toekomst steeds een stroom aan giften ons zal bereiken tot mstandhoudtog van het werk der partij. Giften voor dat doel kunnen worden gestort of overgeschreven op glroniunmer 119560 van de Staatkundig Gereformeerde Partij, ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam. R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 april 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 april 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken