Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Reaktie uit Engeland naar aanleiding van de Duitse r.k. verdediging van anti-protestantse maatregelen in Spanje

Gaven wij in het nmmer van 12 april de eerste helft van het artikel in „De Rotterdammer" van 31 maart weer, dat een weergave inhield van de verdediging door een rooms-katholie'k Duits persbureau van anti-protestantse maatregelen in Spanje, thans willen wij gaarne het vervolg van dit artikel publiceren, waarin „De Rotterdammer" het blad „The Christian" aan het woord laat. In Engeland heeft het blad „The Christian" geprotesteerd tegen deze vorm van voorlichting. Zijn Spaanse correspondent, Dave Foster, geeft daarom een uitvoerige uiteenzetting. Volgens deze schrijver is er geen sprake van, dat de uitgaven van „Bdiciones Evangelicas Europeas" onaanvaardbaar zouden zijn. Deze organisatie is niet sectarisch, werkt met alle in Spanje bestaande protestantse kerken samen om tot betere protestantse lektuur te komen. Deze organisatie heeft de steun van Dr. M. Gutierrez Marin, president van de Spaanse Evangelische Kerk, en van José Martinez, president van de Federatie van autonome Kerken in Spanje. Beiden hebben Nederland bezocht. Een tractaat, dat door het Duitse persbericht söherp werd aangevallen „De tien geboden", werd bijzonder gewaardeerd door de Duitse lutherse predikant van Madrid, Johannes Pliedner. Deze lektuurorganisatie, die zich speciaal richt tot de

Spaanssprekende landen, heeft een Europees hoofdkwartier in Zwitserland, namelijk Talackerstrasse 15, Wlnterthur, Zwitserland. De lektuur van deze organisatie is niet bedoeld om afbrekend te zijn, maar om de bijbelse waarheden te verkondigen.

De heer Foster gaat ook in op de uitspraak dat literatuur, die gepubliceerd wordt voor protestanten, geen enkele verhindering in de weg wordt gelegd. Hij schrijft: „Het zou interessant zijn een lijst van boeken aan te leggen, die voor Spanje zijn goed gekeurd. Door een dergelijke lijst te publiceren zouden de Spaanse rooms-katholieken hun uitspraak kunnen bewijzen. Waarom doen zij dat niet? Omdat er geen enkel boek is geschreven door een Spaanse protestant, dat ooit door de censuur is goed gekeurd". Hij vervolgt: „Op 30 november 1958 verzocht een kommissie van Spaanse protestantse predikanten de direkteur-generaal van het ministerie voor informatie: a. Vergunning om in Spanje protestantse Bijbels te laten drukken en uitgeven. b. Vergunning om zelf boeken te mogen uitgeven en importeren. Een dergelijke vergunning zou een einde maken aan de huidige klandestiene situatie. Nog steeds is geen antwoord op deze aanvrage ontvangen. Het Bijbelgenootschap van Madrid heeft nimmer vergunning gekregen om protestantse Bijbels te mogen drukken. In September 1956 nam daarentegen de politie 42.000 Bijbels en Evangelietjes in beslag. (Zouden zij ook deze aktie rechtvaardigen door te zeggen dat het materiaal „ergerlijk en waardeloos" is? ) De schrijver erkent, dat in Spanje alleen de toestemming van de burgerlijke censuur nodig is. Maar deze ambtenaren leggen al het godsdienstig materiaal, dat hun ter goedkeuring wordt voorgelegd, zelf voor aan de rooms-katholieke kerk, omdat de geestelijken „specialisten in godsdienst" zijn. Burgerlijke autoriteiten zouden de protestanten maar al te gaarne in de gelegenheid stellen om vergunningen uit te reiken voor protestantse uitgaven, als teimiinste de rooms-katholieke geestelijkheid hun daartoe maar verlof gaf. De heer Foster gaat ook nog in op de situatie in Zweden, die voor de rooms-katholieken moeilijker zou zijn dan de situatie in Spanje voor de protestanten. In Zweden hebben de rooms-katholieken eigen scholen, in Spanje is dat de protestanten niet toegestaan. Zij hebben in Zweden een eigen ziekenhuis en een eigen drukkerij en uitgeverij, die in Spanje verboden zijn. In Zweden geven de rooms-katholieken een eigen blad uit, genaamd „Ecclesia". Hij eindigt zijn artikel met de opmerking: „In Spanje zouden de protestanten maar al te dankbaar zijn als hun de beperkingen werden opgelegd die gelden voor de rooms-katholieken in Zweden".

Tot zover de Engelse repliek op de Duitse verdediging van de maatregelen, die het rooanse Spanje treft tegen de protestantse minderheid aldaar. Er is nog niet veel bij Rome. veranderd sinds de dagen, dat het roomse Spanje in deze gewesten de christenen te vuur en te zwaard heeft vervolgd. Des te onbegrijpelijker is het, dat er vooral in onze tijden een krachtig geroep om eenheid overal weerklinkt, waarbij men heenwerkt 'op een éénheid van groepen, die zeggen op de bodem te staan van Schrift en belij denis met een andere groep, die in een ander deel van Europa 42.000 Bijbels en Evangeliën in beslag neemt. Als men onderling dan kanselruil toepast, zal hierover wel niet gesproken worden.

In de afgelopen week mochten ze er weer 16 noteren, en wel in de volgende plaatsen: 1 in Amers­ foort, Dinteloord, 's-Gravendeel, Hilversum, Hoofddorp, Katwijk a. Zee, Maasdajn, Naarden, Nieuw Beyerland, Putten, Rotterdam, Soheveningen, Staphorst en Wapenveld; 2 in Sliedrecht. Wij danken alle vrienden van harte voor him medewerking, en zien weer uit naar nieuwe proefnummerakties. Wat de giften betreft voor de partijkas, 'krijgen wij de indruk, dat de vrienden deze zaak vergeten. Er kwam slechts ƒ 3, 05 tairmen via „De Banier", als volgt gespecificeerd: OdN te 's-Gr ƒ 0, 50; WPT—P te D ƒ 1, 05; JH te W ƒ 0, 50 en JA te StPh ƒ 1, —. Onze dank aan deze vrienden. Wij hopen echter dat als voorheen de oude vrienden der S.G.P. het werk der partij zullen blijven steunen en een gift zullen overmaken op gironummer 119560 van de penningmeester der S.G.P. ten name van C. Jansen, Schlebroekselaan 46b, Rotterdam. En wellicht zijn er bij de nieuwere lezers van ons blad ook nog vrienden die Iets af willen zonderen ten bate van de partijkas der S.G.P., waaruit het propagandawerk moet worden bekostigd.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken