Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

3 minuten leestijd

De giften, die ons voor de propaganda bereikten gedurende de afgelopen week, beliepen een bedrag van 160, 05, als volgt gespecificeerd: Via Ds. P. J. Dorsman van NN te ? ƒ 10, —; KV te K ƒ 30, —; FA te R (O) ƒ 25, —; Kiesver te Lopik ƒ 30, —; via agent te Staphorst van KS te S ƒ 1, —; KC te S ƒ 5, 95; V te R ƒ 0, 95; HM te S ƒ 0, 95; B te H ƒ 0, 45; HK te S ƒ 1, — (de laatste 6 bedragen zijn alle overbetalingen abonnementsgeld); Mej Zr G de B te R ƒ 5, —; GA de G te KradIJ ƒ 10, —; Schipper OH te OadIJ ƒ 10, —; via De Banier ontvangen van PB te S ƒ 3, 75; van de Kiesver te Nisse koUekte jaarvergadering voor propag. doeleinden ƒ 16, — en van JK te GA ƒ 10, —.

wy danken alle vrienden en vriendinnen, die een bydrage hebben gestuurd, zeer voor hun offervaardigheid. Het is altyd weer verrassend te zien hoe velen een biyk van medeleven geven als er zo nu en dan eens een appèl op de vrienden wordt gedaan. Wy hopen van harte, dat de belangstelling voor dit werk niet zal verminderen, doch dat integendeel steeds meer vrienden ons werk met giften zullen gaan steunen. De verkiezingen kosten nu eeimiaal geld. En we willen toch allen gaarne een doelmatige propaganda voor de S.GP. in de hand werken. Giften voor dit doel kunnen worden overgemaakt op glromunmer 119560 van de penningmeester der S.G.P., ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam.

In de afgelopen week wisten de vrienden weer 19 nieuwe abonnementen te boeken. Ze kwamen uit de volgende plaatsen: 1 uit Amsterdam, Bameveld, Diemen, Elburg, Erichem, Garderen, Genderen, Genemuiden, 's-Gravenhage, Houten, Huizen, Leerdam, Naarden, Nw. Lekkerland, Rotterdam, Schiedam en IJsselmuiden; voorts 2 xüt Ermelo.

Alle medewerkers hartelyk dank voor uw aktiviteit. We gaan tot heden nog geiyk op met vorig jaar. Het is van harte te hopen dat dit zo zal bUjven.

Deze week kwamen maar 20 proefadressen binnen uit Rotterdam. De vrienden uit andere plaatsen Heten verstek gaam. Mag ik deze zaak nog eens vriendeiyk onder de aandacht brengen van alle vrienden, en dan vooral de besturen der kiesverenigingen. De sekretarls van de pas opgerichte kiesvereniging te Leusden stuurde my een opgave van 3 abonnees en 3 proefadressen. Ik stuur deze adressen door aan de N.V. , J> e Banier". Om een snellere toezending van Banieren te verkrijgen is het gewenst dat dergelyfce opgaven niet aan my, doch rechtstreeks aan de administratie van N.V. , J> e Banier" worden gezonden in Utrecht. Als u de opgave aan my stuurt, geeft dit onherroepeiyk vertraging. Velen zyn van mening dat ik by de N.V. „De Banier" werk, doch dit is onjuist, want ik werk in Rotterdam tn een heel andere branche en het werk voor de S.G.P. wordt in de vrije tyd gedaan.

Er bereikte my nog een verzoek van een jonge man, om regelmatige toezending van „De Banier" naar het Protestants Militair Tehuis, Militaire Kampweg 3 te Steenwykerwold, post Havelte. wy hebben dit verzoek doorgegeven aan de N.V. „De Banier" en twyfelen er niet aan of hieraan zal direkt gevolg worden gegeven, zyn er nog meer vrienden, die „De Banier" gaarne in een bepaald militair tehuis zouden willen zien neergelegd, dan gelieven ze dit verzoek rechtstreeks te richten aan de administratie van , J> e Banier". Onze vriend in Steenwijkerwold danken wij voor zijn brief. R. J.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken