Bekijk het origineel

Van de Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Partijpenningmeester

3 minuten leestijd

De giften, die ons in de afgelopen week werden overgemaakt, beliepen een bedrag van ƒ 77, 85, als volgt gespecificeerd: Kiesver. Woubrugge ƒ 10, -; Wed NN te H ƒ 25, -; via de heer G. Ruissen te Krahbendijke ingezameld 26 giften van ƒ 1, - en 2 van ƒ 2, - van de volgende vrienden ter plaatse: LB, JM, LM, JvN, AvK, OP, PH, JvH, MW, OK, CV, JS, MW, JacvdV, AvdV, JvdV, CBM, JSD, JN, JW, WdK, GW, CK, WO, JZ, GR ƒ 1, - LM en CvV ƒ 2, -; voorts via , J)e Banier" ontvangen van Wed EdN dM te E ƒ 1, -; HdW te HIA ƒ 2, 50; KvdD te V ƒ 1, 50; via agent Spronk te Hei en Boeicop van JS te H en B

ƒ 2, 50; AMQ te 's-Gr ƒ 1, 25; PvH te M ƒ 0, 55 en van GdR te O ƒ 3, 55. Wij danken alle vrienden en vriendinnen van harte voor hun offervaardigheid en bevelen ons werk voortdurend in aller belangsitelling aan. Werkt u er aan mede, dat het beginsel der S.G.P. in steeds breder kring bekend wordt. Verschaft ons de middelen om op ruimer schaal bekendheid aan die beginselen te geven. Indien het saldo van uw girorekening een gift, Mein of groot, toestaat, aarzel dan niet langer, maar maak een gift over om het werk der partij te steunen op gironummer 119560 van de penningmeester der S.G.P. ten name van C. Jansen, Schlebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Als u niet over een girorekening beschikt en u vindt het te lastig een stortingsformulier in te vullen, stuurt u dan uw gift per brief aan de penningmeester, maar dan liefst aangetekend. Wij hopen van harte dat de liefde tot dit werk maar steeds levendig zal blijven.

Met de werving van abonnees voor ons partijorgaan schijnt het op het ogenblik komkommertijd te zijn. Het is duidelijk, dat er de laatste tijd door de besturen der kiesverenigingen veel •wei'k is verzet in verband met de gemeenteraadsverkiezing. Hierdoor is het werk der werving van nieuwe abonnees enigszins in het gedrang gekomen. De resultaten waren dan ook aanmerkelijk lager dan wij gewend waren. Er kwamen de afgelopen week maar 8 nieuwe abonnementen binnen en wel uit de volgende plaatsen: 1 uit CapeUe a.d. IJssel, 's-Gravendeel, Rijssen, Soheveningen. Slikkerveer en Voorschoten; 2 uit Krabbendijke.

Wij danken alle vrienden die medewerking verleenden bij het boeken van deze abonnees. Uit Kierden bereikten ons weer 7 proefadressen. Op zichzelf is een aantal van 8 nieuwe abonnees niet slecht. Maar wij zijn zulke hoge weekgemiddelden gewend, dat wij in dit opzicht eigenlijk een beetje verwend zijn. In de eerste 20 weken van dit jaar kwamen er 565 abonnees bij, dat is een weekgemiddelde van ongeveer 28. Als we dan opeens op 8 terugvallen, Ujkt het wel op die scherpe koersdaling van verleden week op de aandelenmarkt In Wall Street. Het koersi> 6il is zioh daar weer aan het herstellen, althans op het ogenblik dat ik dit schrijf, zodat wij van harte hopen, dat binnenkort het weekgemiddelde van de eerste 5 maanden weer kan worden geregistreerd. In verband met de ophanden zijnde vakanties Is er wel een algemene vermindering voor de komende maanden te verwachten. We hopen echter, dat de vrienden ons weer veel proefadressen zullen sturen.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 juni 1962

De Banier | 8 Pagina's

Van de Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 juni 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken