Bekijk het origineel

Het Bunker-plan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Bunker-plan

3 minuten leestijd

De regering heeft onlangs het plan van de Amerikaan Bunker betreffende Nieuw-Guinea aan de openbaarheid prijs gegeven. Voor belangstellende lezers laten wij dit plan hier Trolledig volgen. Het behelst voorstellen inzake onderhandelingen tussen de regeringen van Nederland en Indonesië, welke in de navolgende punten zijn samengevat: 1. De regeringen van Nederland en Indonesië tekenen elk afzonderlijke overeenkomsten of een enkele overeenkomst, welke worden aangeboden aan de waarnemend sekretaris-igeneraal der Verenigde Naties. 2. De Nederlandse regering kom't overeen het gezag over West- Nleuw-Guinea over te dragen aan een tijdelijk uitvoerend gezag onder de waarnemend sekretarisgeneraal van de Verenigde Naties op een nader te bepalen datum. De waarnemend sekretaris-generaal van de Verenigde Naties benoemt een wederzijds aanvaardbare — niet Indonesische — bestuurder, die op zich zou nemen het gebied te besturen voor een periode van niet minder dan één, doch niet meer dan twee jaar. Deze bestuurder zou zorg dragen voor de beëindiging van het Nederlandse bestuur onder omstandigheden, die de inwoners van het gebied de gelegenheid verschaffen om een vrije keuze uit te oefenen in overeenstemming met het gestelde sub 4. Deze bestuurder zou hoge Nederlandse functionarissen vervangen door niet-Indonesiische en niet- Nederlandse fimctionarissen, in dienst genomen op arbeidscontract voor korte termijn (één jaar). 3. Het tijdelijk uitvoerend gezag onder de waarnemend sekretarisgeneraal der Verenigde Naties bestuurt West-Nleuw-Guinea gedurende het eerste jaar met behulp van niet-Indonesisch en niet-Nederlands personeel. Met ingang van het tweede jaar vervangt de waarnemend sekretaris-generaal de Verenigde Naties-functionarissen door Indonesische functionarissen, waarbij wordt aangenomen dat tegen het einde van het tweede jaar de volledige bestuursmacht is over gegaan aan Indonesië. V.N.personeel voor tedhnische hulp zal aanblijven in een adviserende hoedanigheid en om bijstand te verlenen ter voorbereiding van. het ult- .voeren van de bepalingen van paragraaf 4. 4. Indonesië gaat er mee akkoord om met de bijstand en onder deelneming van de waarnemend sekretaris-generaal der V.N. en van V.N.-personeel regelingen te treffen om de bevolking van het gebied de gelegenheid te geven om vrije keuze uit te oefenen niet later dan .... jaren nadat Indonesië volledige bestuursverantwoordelijkheid voor West-Nleuw^Guinea op Zich heeft genomen. De Nederlandse regering gaat akkoord met bestuursoverdracht in. overeenstemming met dit voorstel op voorwaarde dat de Nederlandse regering, als gevolg van formele onderhandelingen, toereikende garanties ontvangt voor de veiligstelling van de belangen van de Papoea's, inclusief het recht op zelfbeschikking. 5. Indonesië en Nederland komen overeen de kosten van het voorgaande gezamenlijk te dragen. 6. Wanneer deze overeenkomst is getekend, zuUen de regeringen van Indonesië en Nederland normale diplomatieke betrelddngen hervatten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 juni 1962

De Banier | 8 Pagina's

Het Bunker-plan

Bekijk de hele uitgave van maandag 4 juni 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken