Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Voordat we de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 721 tot en met 724.

Opgave 721

Jongeren: 1. Het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden (wreed, os, suizen, eis, luit, raad, legio, wezen, Naboth, vijgen). 2. Ik zal een kwaad brengen over dit volk. 3. Benjamin (Balak, Efeze, Ninevé, Joel, Amram, Moloch, Israël, Nathan). Ouderen: 1. De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de kleur van een turkoois (zUver, groen, raven, naderde, waken, deksel, Saulus, leden, Mara, rok, straat, 2 x eed, e). 2. Nehemia (Nebucadnezar, Eglon, Hiskia, Ellfaz, Milka, Isai, Areopagus). 3. En ik zag de doden klein en groot.

Opgave 732

Jongeren: 1. Keert toch weder, laat er geen onrecht wezen, ja keert weder, nog zal mün gerechtigheid daarin zijn. (Noach, groen, Daniël, Henoch, water, Zacharia, week, ijdel, rujdig, regen, zeden, jager, werk, 2 x eert, maart, tot). 2. zy zullen u op de handen dragen. 3. Adam, Seth, Enos.

Ouderen: 1. Theofilus (Tiberius, Hiddekel, Eglon, Onesimiis, Pestus, Ismaël, Lukas, Ufaz, Samaria). 2. Gij hebt My niet te drinken gegeven. 3. Maar de apostelen Barnabas en Paiilus dat hoi'ende, scheurden hunne klederen en sprongen onder de schare (benomen, kaas, gelasterd, Asnath, Bachab, cederen. Nun, pand, daden, uur, snoeren, honden, spelen, spreken, doel, e).

Opgave 723

Jongeren: 1. Arabieren (Amon, Rome, Asnath, Balak, Ismaël, Efron, Rehoboth, Elion, Nun). 2. Nergal Sarezer, Samgar, Nebu (Gaza, Ur, Baai, Sem, nergens, re, r). 3. En het derde der wateren werd tot alsem en vele mensen z^'n gestorven (Dan, wereld, wijn, twee, honderd, sterven, Goël, zeven, mand, venster, arend, lente, eter. Ede, wet, as, e). Ouderen: 1. Damaskus, Athene. 2. Mahanaïm (Manoah, Abel, Hlram, Abjathar, Nathanaël, Athene, Izébel, Moria). 3. Leer de jongen de eerste b^inselen naar de eis zyns wegs (Josia, zes, yien, walging, gebeente, dennen, snede, sedert, reeds, r).

Opgave 724

Jongeren: 1. Stefanus (Safan, Tarsen, Eliëzer, Felix, Amram, Naomi, Uriel, Simei). 2. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen (rijken, Nehemia, weg, hert, koeien, heerlijkheid, gemeste, Zadok, nest, kemelen, staf, lam, hond, nat). 3. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Ouderen: 1. Laat ons dan nu een verbond maken. 2. En Baruch, de zoon van Neria, deed naar aUes dat hem de profeet Jeremia geboden had (Zacharia, Potifera, groen, Sodom, 2 X breed. Eva, Halleluja, Nathan, menende, Deen, de, d). 3. Kores, Ahasveros, Darius.

Thans vo^en de nieuwe raadsels van

OPGAVE 729

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. de vrouw die loog en dood nee)rviel (Hand.). b. de schrijver van de apostel Paulus (Bom.). c. de man, die aan de galg kwam, die hy voor een ander had opgericht. d. de psalmdichter, die nijdig was op de voorspoed der goddelozen. e. de moeder van Obed. f. de zoon van Beor. g. de richter, die Israël redde van Kuschan-Rischataïm. h. een wetgeleerde door Paulus aanbevolen (Tit.). 1. de man met wie het natuurverbond werd gesloten, j. de vader van Mozes. k. Jakob na zijn worsteling bij Pniël. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen (Ezra 4—6).

2. Een tekstgedeelte uit het boek Nehemia bestaat uit 40 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 33 11 1 23 14 is de naam van een der O.T. profeten en de zoon van Beëri. 8 28 36 is de moeder van het menselijk geslacht. De vierde zoon van Jafeth heette 5 29 13 4 27. De bezoldiging der 9 26 12 10 2 is de dood. Sisera werd gedood door 20 6 32 40. Heeft de pottenbakker geen macht over het 18 39 34 3? (Bom.). Die op zijn hart vertrouwt, die is een 24 10 35 (Spr. 26—29). Cornelius was hoofdman over honderd uit de Italiaanse 37 17 15 22 31. 21 7 19 31 was hoofd van het werkverbond. Jozefs schoonvader was overste te 25 30.

3. Maak door een andere rangschikking der letters van NASAINA, dé naam van een persoon uit het N.T.

Onderen:

1. Een tekstgedeelte uit de eerste brief aan de Korinthiërs bestaat uit 58 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: Wie zielen vangt is 31 29 38. Ik, 39 53 19 35 11 6 43 15 was koning over Israël. Aanmerkt de 34 2 28 46 25 dat zü niet zaaien. Die zijn ziel bij het 10 41 51 21 50 niet kan houden. 13 49 30 is een getal beneden tien. Om 42 33 4 12 37 23 44 1 32 54 26 verzamelen zij zich (Hosea 5—8). Zes stenen watervaten, elk van twee of drie 45 36 55 40 24 47 52 57 (Joh.). Maar gU hebt niet 20 14 7 16 9 58. De 17 56 3 48 is uitgelezener dan grote rijkdom. 8 18 27 22 betekent: hetzelfde. 5 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de goddeloze koningin over Juda, dochter van Achab. b. de naam die Bachel aan Benjamin gaf. c. een der zonen van Jakob met negen letters. d. een Filistijnse stad bü Gaza. e. Davids oudste zoon, die door Absalom werd gedood. f. de stamvader der Arabieren. g. de grootmoeder van Timotheüs. Welke naam vormen de beginletters van de bovengevraagde namen?

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken