Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten. Om te beginnen roepen we een hartelijk welkom toe aan Arie Klein te Alblasserdam, die hiermede onze neef is geworden. Zal Arie er aan denken, dat de oplossingen niet elke week mogen ingezonden worden, doch eerst by de vierde opgave van raadsels. Lees de jei^drubriek maar goed, dan zul je zien wanneer de raadsels mc^en worden ingestuurd. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 735

Jongeren: 1. Een tekst uit Mattheüs bestaat uit 47 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: 34 9 24 22 voor de ziel (Spreuken 15-17). Oud en der dagen 37 3 25 (Job na hoofdstuk 40). Laat hen worden als kaf voor de 5 40 16 29 (Ps. 33-36). Noch zijn os noch zijn 26 17 46 19. Hebt de 42 30 4 15 36 45 niet lief. 41 6 39 33 2 14 is mün, Manasse is mijn. 28 12 23 21 13 was een broer van Abram.

Een stem is in 44 35 1 18 gehoord (Matth. 1-3). Tot een verberging tegen de 8 10 43 7 31 (Jesaja 2-5). 20 32 47 is een metaal. De vader van Baësa, koning van Israël, heette 38 11 27 3 (1 Kon. 14-16). 2. Noem de naam van: a. de plaats, welks inwoners de lichamen van Saul en ztjn zonen van de muur namen. b. een der drie vrienden van Job. c. de plaats, waar Jehu tot koning werd uitgeroepen (1 Kon. 7—10). d. de vader van Hof ni en Pinehas. e. het voedsel, dat Israël in de woestijn kreeg. f. een goddeloze koningin. g. de eerste hogepri^ter bij Israël. Welke naam vormen de eerste letters van de gevras^de namen? 3. Een naam uit het O.T. met nadere aanduiding bestaat uit 22 letters. Noem de naam met aanduiding aan de hand van de volgende gegevens: Elia werd opgevolgd door 4 19 6 10 22.

2 14 7 was de eerste zondares. 17 21 3 15 5 leverde cederhout aan Salomo. Daarin is noch 1 11 12 8 noch Griek: (Gal. 2—1). 20 18 13 is een deel van het gelaat. 9 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Een tekst uit het boek Ester bestaat uit 73 letters. Welke tekst wordt bedoeld als het volgende bekend is: Maar hetgeen wij 14 55 71 29 66 was. De vrouw van Chiljon heette 65 53 56 1. De vader van koning Hizkia heette 72 9 27 5 63 31 41 13 23 11 43 Wilde niet, dat Jezus zijn voeten waste. 73 37 21 45 59 15 8 was de hoofdstad van het tienstammenrijk. Jozef werd te 24 51 18 10 38 68 in een kuil geworpen. Jonathans grootvader heette 64 67 3. Een zotte zoon is een 50 25 36 40 42 48 62 6 voor zijn vader (Spr. na hfdst. 15). Het lot wordt in de 34 26 4 57 52 44 geworpen. Veel 7 30 16 12 17 te eten is niet goed (Spr. 23-26). 2 58 20 was een zoon van Haran. Gij hebt 69 33 46 22 19 54 (Jacobus). Zalig zijn de 32 58 61 49 66, die in de Heere sterven. Ik, Johannes, zag de heUige 70 39 28 47. 35 is gelijk 60 moeten geraden worden. Eén der cijfers van dit raadsel moet eigenlijk een z zijn, maar die komt in deze tekst niet voor. In plaats van een z is daarom een s genomen. 2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Ezra 8. a. Wij zijn gisteren naar de stad gegaan. b. Zü hebben het kind maar thuis gehouden. c. En zijn getal is zeshonderd zesenzestig. d. Ananias en Saffira werdien dood weggedragen. e. zy komen morgen naar ons toe. f. Door het geloof zyn de muren van Jericho gevallen. g. Gü zult geen onrecht doen met het gewicht. 3. Noem de naam van: a. de zoon van Achab, die zyn broer opvolgde. b. de berg, waar de Heere aan Abraham een ram beschikte. c. de zoon en opvolger van koning Asa. d. de man, die zyn ziel dag op dag kwelde. e. de vader van Haran. f. de stad op zeven heuvelen. g. een koning, die zeer ijverde voor de Heere. h. een woestyn genoemd in één der psalmen (Ps. 20-30). Welke naam vormen de laatste letters der gevraagde namen? De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 november 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken