Bekijk het origineel

Prinses Wilhelmina

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Prinses Wilhelmina

31 augustus 1880 - 28 november 1962

4 minuten leestijd

Hare Koninklijke Hoogiheid Prinses Wilhelmina, de Moeder van Hare Majesteit de Koningin, is niet meer in het land der levenden.

De vorige week woensdag kwam nog geheel onverwacht het bericht, dat zij in de nacht van dinsdag op woensdag om cirka 1 uur in de slaap was overleden.

Daar dit bericht vrij laat doorkwam, - was het onmogelijk om van dit overlijden nog in „De Banier" van verleden week melding te kunnen maken. Men wilde op het Loo namelijk eerst de leden der Koninklijke Familie er van in kennis stellen, vóór en aleer het publiek werd gemaakt. Nu trof het juist, dat Prinses Beatrix een reis maakte door Oost-Azië — zij bevond zich op het moment van het overlijden in Hongkong — waardoor het geruime tijd duurde voordat men haar kon bereiken.

Volgens de geneeskundigen hadden zich enige tijd geleden reeds verschijnselen van een hartaandoening bij de Prinses voorgedaan, die, gezien haar hoge leeftijd, zich ernstig lieten aanzien. Dit werd echter pas na haar overlijden bekend gemaakt. Voordien verschenen in de pers steeds berichten, die zeer geruststellend waren. Zelfs twee dagen vóór haar overlijden meldden de ochtendbladen nog, dat zij wel wat verzwakt was en het daarom wat kalmer aan moest doen, maar dat zij haar gewone werkzaamheden kon voortzetten en dat de dagelijkse besprekingen met haar medewerkers gewoon doorgingen. Wel was zij slecht ter been, zodat lichamelijke inspanning zo veel mogelijk vermeden werd, maar dit wilde nog niet zeggen dat zij absolute rust hield. De toestand was dan ook niet verontrustend en het werd niet nodig geacht Prinses Beatrix terug te roepen.

De dood komt echter veelal onverwacht. Zo ook in het geval van Prinses Wilhelmina, die wegens haar medeleven met ons volk in tijden van vóór- en tegenspoed, vooral in de oorlogsjaren toen zij als ballinge in Londen vertoefde, de naam van „Moeder des Vaderlands" had verworven. Ja, de dood komt als een dief in de nacht. Hoe noodzakelijk is het dan om bereid te zijn, want zoals de boom valt, blijft hij liggen. Dan wordt het lot van ieder mens voor eeuwig beslist.

Voor ons allen, ook voor koningen, vorstinnen, prinsessen en andere hooggeplaatsten geldt, dat zonder wedergeboorte niemand het Koninkrijk Gods zal zien.

Bij God toch is geen aanneming des persoons. Alleen dat, wat door Hem in de tijd in het hart is gewerkt, houdt stand. Geen zonde, geen wereld, geen duivel kan dat werk vernietigen. Dit gaat over dood en graf en zal juichen tot Gods eer. Voor hen, die daarvan door genade deelgenoot mogen geworden zijn, maar ook voor hen alleen, geldt, dat de dood geen koning der verschrikking is, maar de doorgang tot het eeuwige leven.

Voor Hare Majesteit de Koningin, aan Wie Prinses Wilhelmina in 1948 de zware taak van het koningsschap overdroeg, is het heengaan van Haar Moeder oangetwijfeld een zeer gevoelig verlies. Al was het dat de Prinses na haar afstand van de troon ver van Den Haag en Soestdijk woonde, toch kan men er wel zeker van zijn dat Zij in Haar Moeder nog steeds een grote steun had, gezien de rijke ervaring die Prinses Wilhelmina in de loop der jaren in vaak zulke uiterst moeilijke tijdsomstandigheden had opgedaan.

De laatste week was Hare Majesteit voortdurend op het Loo, ook in de nacht van het overlijden was zij ter plaatse aanwezig.

Prinses Beatrix had vóór zij op reis ging van Haar Grootmoeder afscheid genomen, waarschijnlijk er niet aan denkend dat zij haar nimmermeer levend zou terugzien. Prinses Irene was in Londen bij een oud familielid en is ook na het overlijden teruggekomen. De Prins was met de Prinsessen Margriet en Marijke op Soestdijk toen de Prinses overleed.

De Heere geve Hare Majesteit kracht en sterkte in deze dagen van rouw en droefenis, en bovenal dat dit grote verlies aan Haar hart, en dat van die Haar lief en dierbaar zijn, moge geheiligd worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

Prinses Wilhelmina

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken