Bekijk het origineel

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE Partijpenningmeester

4 minuten leestijd

De afgelopen week weer 20 nieuwe abonnees!

Algemeen overzicht van de werving over het gehele land.

Wij gaven in ons blad van 4 oktober J.l. een overziciht van het aaratal plaatsen, waar vanai 1 janttairi tot 27 september vijf of meer 'ataonnees waren geworven. Dat waren toen 48 gemeenten met totaal 447 alboonees. Door de snelle stijging van het abonnementental in de laatste maamden is dnit beeld reeds weer sterk veranderd. Tot 6 december zijn er reeds 66 plaateen te noemen, waar vijf of meer abannees vandaan kwamen. Wij laten hder de betreffende plaatsen volgen:

Achterberg 5, Mphen a/d Rijn 15, Amsterdam 11, Apeldoorn 9, Bameveld 9, Benschop 9, Bergambacht 7, Cap^e a. d. IJssel 11, Delft 5, 'Dlinteiloord 12, Dirksland 11, Doomspijk 6, Dordrecht 6, Drachten 5, Ede 11, Ermelo 5, Gorinohem 7, Gouda 9, 's-Gnavendeei, 13 's-Gravenhage 48, Harmelen 5, H.LAmbacht 10, Hienden/Hardeorwijk 10, KEveisimi 7, Hoogvliet 14, Huizen 12, Kampen 5, Katwijk aan Zee 7, Kraibbendij'ke 14, Krimpen 'a. d. IJssel 10, Leusden 6, Lopik 5, Luoteren 5, Maasdam 7, Middelburg 5, MoerkapeJle 32, Moordrecht 6, Naarden 7, N'ieuwerkerk a. d. IJssel 7, Naeuw-Le'kkerland 15, N'unspeet 8, Nlj'kerk 7, Oud Aiblas 8, Ouderkerk a. d. IJsseiI 11 .Ridderkerk 5, Rhenen 14, Rotterdam 50, Rijssen 10, Schevenmgen 21, Sliedrecht 17, Slikkerveer 5, Stai*orst 9, Stavenisse 8, Streefkerk 13,

Urk 8, Utrecht 14, Veenendaal 12, Vlaarddngen 6, Waiddinxveen 32, Woudienibeirg 6, Wijk en Aailburg 5, IJmuiden 6, IJsselnmiden 5, IJsselstein 6, Zeist 7, Zierikzee 6. In deze 66 gemeenten werden totaal 702 nieuwe abonnementen genoteerd. Voor al diegenen, die ons partijblad ©en warm hart toedragen, zijn deze cijfers zeer dnteressaiït. En vooral voor hen, doe aktief bij de werving betrokken zijn. Hier blijikt todh wel duidelijk uit dat de verenigide inspanning van vele vrienden tot prachtige resultaten heeft geileid. Maar uit de cij& ns blijkt nog meer. Hen bMk op de namen dezer plaatsen doet 'Oos zien dat er slechts 4 in Zeeland liggen. Het komt ons voor, dat daar nog wel het één en ander te doen is. En voorts is het voor ieder van belang eiven te kontroleren of de plaats zijner inwondog vermeld is. Is 'dit niet zo, dan zijn in dde plaats miinder dan vijf of in het geheel geen nieuwe abonnees geworven in het afgelopen jaar. Een proefnummeraktie zal in 'die 'gevallen besJiist noodzakelijk zijn. Wij nodigen dan ook ieder, die belangstelling tot 'dit werk heeft, uit om een lijstje met namen van proefpersonen op te sturen naar de N.V. „De Banier", postbus 2019 te Utrecht, waarna gedurende vfeir weken een proefnummer naar de betreffende adiressen ter kennismaiking wordt toegezionden. Daarna wordt van u vef wacht dat u deze adres- 'sen persoonlijk bezoekt om te trachten de betreffende pearsonen door een Abonnement aan ons te verbinden.

In de afgelopen week mochten wij weer 20 oieu'we abonnees inschrijven. Ze kwamen •uit de volgende plaatsen en zijn in vorenstaande opstelling reeds verwerkt. 1 uit Bilthoven, Ede, Elburg, Ermelo, Harderwij'k, Kortenhoef, Lunteren, Nedeitiemert. Nieuwdorp, OostkapeUe, Ouderkeilc a. d. IJssel, Polsbroek, Rotterdam, Sctoeiveningen. Staphorst, Veen, Woaidenbeig en Zeist. 2 uit Souburg. Wij ontvingen weer 30 proefadressen, en wel 15 uit Elburg en 15 uit Tholen. Gaarne hopen wij 'dat alle pe'rsonien die thans hiun proefcummer lezen, na afloop van de proefperiode tot onze vaste lezerskring zullen gaan behoren.

De giften ter versterking van de partijkas, die ons de afgelopen week bereikten, beliepen een bedrag van ƒ 186, 15, als volgt gespecificeerd: CS te Kr ƒ 10.—; via de heer M. Bai van mevr. MdB te S ƒ 2.—; EvP te H ƒ 5.—; JM te S ƒ 25.—; JdM te M ƒ 30.—; OLvD te P ƒ 10.—; Kiesver. te Beekbergen ƒ 10.—; JK te A ƒ 25.—; HvdW te O ƒ 10.—; via „De Banier" ontvangen van JvP te 's-Gr ƒ 3.30; HK te S ƒ 3.60 en van JS te A ƒ 2.25.

Alie milde gevers en geefsters, alsmede alle medeweifeers onze hartelijke dank. Wij zouden alie abonnees, die deze maand hun albonnementsgeld overmaJcen, willen opwekken een kleine overbetaling te gireren, dde aan de partijkas ten goede komt. Verantwoording van deze ^ten wndt eveneens in , JDe Banieor" plaats. Rechtstreekse giften kuninen - worden overgemaakt op girorekeniing 119560 van de Penningmeester der S.G.P., ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam. W-U de iwxjpaganda voor de verkiezing in 1963 bij welzijn doelmatig worden gevoerd, dan zal een zo uitgebreid .mogelijke lektuurverspreiding noodzakelijk zijn. Tot dit doel kan nimmer genoeg geld aanwezig zijn. Met aller medewerking is echter veel te bereiken. En moge de Heere Zijn gunst over ons werk willen gebieden.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken