Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

4 minuten leestijd

Beste neven en nichten! Wij 'hebben er weer twee bij gekregen. Het zijn Willem A. Barth te 's-Gravendeel en Lenie v. d. Berge te Rotterdam. Beiden roepen we een hartelijk welkom toe. Nu volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 737

Jongeren: 1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Lukas 1 tussen de verzen 40 en 95. a. Ik kon niet komen, want we kregen bezoek. b. Zij kwamen luit de grote verdrukking. c. Vele dingen zijn zvraar om te verstaan. d. Het heeft hier gisteren gesneeuwd. e. Zij gaven aich eerst aan de Heere. f. Ik heb mij verleden week veigiist. g. De kinderen hadden het gped gedaan. 2. Drie namen uit het Nieuwe Testament bestaan tezamen uit 22 letters. Noem de namen met behulp van het volgende: 10 9 6 19 was een godvrezend wetgeleerde uit het Oude Testament. 18 12 3 4 22 was een profeet, die de geboorte van de Heere Jezius geprofeteerd heeft. 15 5 2 11 was een afgod, genoemd in het Oude Testament. Mijn ziel is de tegenhedien 13 8 17 (Ps. 85—90). 14 9 16 20 was één der zonen van Jakob. Koning 4 7 20 2 18 leverde cederenhout voor de tempelbouw. 21 moet geraden worden. 3. Een tekstgedeelte uit het boek Lukas besitaat uit 49 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: In het huis Mijns Vader zijn vele 10 20 18 44 2 26 23 39. Zijt niet 3 28 45 bij uzelf. Asaf was 29 15 24 6 40 op de voor- MKJed der goddelozen. - -' Gelijik een 47 34 17 37 22 naar het aas toevliegt (Job 7—10). En 14 33 46 13 21 36 16 8 werden zijn oren geopend (Markus 5—8). Er zal een 5 19 48 31 voortgaan uit Jakob (Numeri 22—25). De dwaze maagden kwamen te 49 4 25 35. Zij hebben de harpen 4.1 42 7 de wilgen gehangen. Of zo hij om een 30 38 zou bidden. 37 11 9 13 35 betekent zeer vlijtig.

Ouderen: 1. Twee gedeelten uit na elkaar volgende teiksten bestaan tezamen uit 82 letters. Zoek deze tekstgedeelten uit de volgende gegevens: 2Z 25 45 50.9 47 67 6 is de laatste der profeten uit het Oude Testament. Na d^pe stelde de Heere nog andere 16 65 8 69 74 59 62 56 mannen. 1 32 19 24 46 38 27 64 hij, wiens zonden zijn vergeven. 'De 42 78 61 2 36 82 55 20 d^ser wereld gaat voorbij. De stem 'des Heeren is op de 52 13 49 68 31 43 51. Zij waren 28 14 44 4 60 15 en vreemdelingen op de aarde. Het 37 76 40 41 63 dezes t€ ©env»oordigen tijds is niet te waarderen, enz. Zij heibben een mond, maar 29 30 57 34 33 39 10 niet. Ik heb 77 7 79 53 81 35 wat kvraad is in Uw ogen. 3 17 11 is gelijk 54 12 21 was de vader van Joziua. Zijn aangezicht was - gelijk de 5 58 66. 26 23 70 betekent lichaam. Naar de 75 80 72 71 der gave van Chiistus (Efeze 2—5). 43 73 is de afkorting van een oppervlaktemaat. 2. De naam van een persoon uit het Nieuwe Testament, met nadere aaiKiuiding, bestaat uit 28 letters. Zoek deee naam met aanduiding met behulp van het volgende: De xechtvaardjgen is de wet niet gezet, maar de goddelozen en 1 18 12 20 5 19 14 24 (1 Tim.). 6 16 3 4 11 26 bond een soharlaken koord aan het venster. 15 8 10 7 13 wordt een man naar Gods hart genoemd. 2 9 28 was de zoon en opvolger van Abia. 21 22 25 was iemand, die het eerst een belofte kreeg. Hij 1 33 17 op de vergelding des loons. De apiossiingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden •worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken