Bekijk het origineel

Het vragenboekje van ds. Hellenbroek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het vragenboekje van ds. Hellenbroek

3 minuten leestijd

Door de redafcbie van de „Zendingsbode", maandblad uitgaande van 'de „Sbiöhbing De Spaanse Bvange'llschie Zending" werd ons een boekje boegezonden, een heel bekend boekje zelfs, namelijk toet vragenboe'kje van één 'onzer oude gereformeerde vaderen, de bekende Ds. Hellenbroek. Men begrijipt wel, dat er 'iets bijizondierB moet zijn 'om hiiervan in „De Baniier" melding te maken, daar we mogen aannemen, 'dat zeer 'velen onzer lezers dit vragenboekje kennen, het 'in bezit 'toebben en er vroeger bij het londerwijs op de kateotoiisabie igetorulk van toebben giem'aaikt. Inderdaad is er iets ibijzanders te vermelden. Het is namelijk geheel in 'de Spaanse taal igedrukb. 'Het gaat ihierbij 'dus miet om een recensie, want die is niieb noiflig. Bovendien zou toet ons ook, linidien 'wij toet boekje nieb 'kenden, 'onmogelijik zijn er een recensie 'over te schrijven, daar we de Spaanse taal niet maotobig zijn.

Het 'toezenden van dit vragenboekje toee'ft 'derhalve tot doel de iezers te tonen, dat de „Stiötoöing De Spaanse Evangeiische Zendi'ng" niet stil zit, maar al toet mogelij'ke doet om de op Oods W'oord gegronde leer der Reformatie ter kennis te brengen van - de Spaans sprekende volkeren. Dit is voorwaar een zeer loffelijk streven, dat aller steun verdient. Juist omdat toet hier gaat om toet bekende •vragenboekje, nader aangeduid lais: „Voorbeeld der Goddelijke waarheden voor eenvouidigen, 'die zich bereiden 'tot de belijdenis des geloofs", valt 'het ons 'Zo igemakkeilijk om dit 'werk warm laan te bevelen. Wij verwachten dan ook, dat men voornoe'm'de „Sbictobing" in haar baak zal steunen met giebed, maar ook met gaven, daar toet 'te begrijpen is, 'dat 'het vertalen, 'laten drukken en verspreiden van zo'n boeikje veel geld kost.

Het lis niet het ©erste boekje, dat door de „Stlcto'bing" ter verbreiding van de gereformeerde leer onder de bevolking van Spanje en andere roomse landen wordt vers.preid. Enilge jaren igeleden werd ook de oude Heidelberger reeds in toet Spaans overgezet en lin Spanje uitgedeeld, wat door hen, die uit Romes kerk werden 'geleid, op to'oge prijs werd gesteld. Het vragenboekje van Ds. Hellenbroek zal ongebwijfeld m'et niet minder vreugde door hen worden ontvangen.

Wij meenden ons dan ook niet te mogen afmiaken van toet ons gedane verzoek de lezers van „De Banier" op 'de arbeid der Sbictoting attent te maken, en hen te wijzen op het ibovengenoem'de maandblad de „Zendingsbode", waarvan de abomnemenibsprijs slechts ƒ 4, — per jaar bedra, agt, wat wel een zeer laag bedrag is, ei'genlijk veel te laag, wanneer gelet wordt op he't goede doel en de hoge 'kosten aan dit werk veifbonden. En dat te meer, omdat men behalve steun dioor ieik'tuurzendllngen, ook voor zover 'dit miogelij'k is, 'de Spaanse protesban'ten financiële steun verleent. Het is dus zeker aan te bevelen om 'bij 'heb abonnementsgeld een bceslag te voegen. Men kan zich opgeven bij de heer G. Zwart Sr., Tolsteegplainbsoen 18-1 te Utrectob.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

Het vragenboekje van ds. Hellenbroek

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken