Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

3 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wij beginnen ditmaai met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 740

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. de geboorteplaats van Pauli; ^. b. de geboorteplaats van Abraham. c. de vader van Bileam. d. de vader der gelovigen. e. het gebergte waar cte Israëlieten cedErhout vandaan kregen. f. dis beek bij de hof van Gethsémané. g. het wereiddeed waarin het Paradijs lag. h. : de Heere Jezais, welke „God met ons" betekent. i. Abrahams grootvader. Welke naam vonnen de eerste letters der gevraagde namen?

2. Een tekstgedeelte uit het Nieuwe Testament bestaat uit 52 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: De tweede zoon van Terah heette 9 51 37 35 20. De aarde was in Noachs dagen vervuild met 41 44 31 46 38 29. De goddeloze grootmoeder van koning Joas heette 43 15 13 2 6 11 18. Van de tien gereinigde melaatsen kwamen er 3 14 49 38 22 niet terug. In Leviticus elf worden onreine vogels genoemd, waarvan de 40 25 23 19 36 12 26 45 er één is. De 30 8 32 39 47 is een mooi jaai^etijde. De 16 1 50 7 28 17 is een vc^el, voorkomend in Psalm 84. Naxlat Lot Sodom verlaten had, kwam hij te 27 34 42 48. Paulus weord in een 24 5 52 21 naar beneden gelaten, zodat hij kon vluchten. De 10 34 35 33 is de bezoldiging der zonde. 4 is de eerste letter van de naam van de berg der verheerlijking.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dait de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Deuteronomium 33 na vers 15. Wij hebben zijn kind niet meer gezien. b. De Heere woont in de hemel. c. Het volk in duisternis zal een groot licht zien. d. Jozua was de zoon van Nun. e. De sohapenvacht was bedekt met dauw. f. Zij zagen het water naar beneden druipen.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Handelingen bestaat uit 62 letters. Zoeik dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: Zonder Mij kunt gij niets 38 31 58 9. De zonen van Jakob bc^en zich 37 44 35 52 5 voor Jozef. 2 57 ds een afkorting van Nederland. In het 46 33 56 60 55 21 1 59 ligt het heden. Opschortende de 51 27 34 14 36 53 39 16 uws verstands. Tien zwaluwen maken nog geen 19 12 28 7 24. 11 8 22 48 62 43 47 29 is één der werkdagen. Werpt uw brood uit op het 54 41 3 20 26. Doodt dan uw 18 15 10 4 45 die op de aarde zijn. De komng, die bewogen werd bijna christen te worden na het aanhoren van 32 17 25 50 25 6. 23 30 40 61 13 49 werd een moeder in Isiraël genoemd. 42 moet geraden worden.

2. Ben tekstgedeelte uit het Hooglied van hoofdstuk 5 tot en met 7 kan worden gevonden door uit elk der volgende zinnen een woord te zoeken en de woorden naast elkaar te plaatsen: a. Als hij nu tot de kuil genaderd was. b. Toen de koning deze rede hoorde. c. Des morgens vroeg, bij het aanbreken van de dageraad. d. De kinderen werden schoon gewassen. e. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. f. De Heere hoort de nooddruftigen. g. Hij heeft de maan gemaakt tot een licht des nachts. 3. Maak door een andere rangschikking der letters van

BOASJOEHAMADSAO

de namen van drie profeten udt het Oude Testament.

'De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET worden ingezonden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1963

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken