Bekijk het origineel

De S.G.P. in het internationale nieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De S.G.P. in het internationale nieuws

3 minuten leestijd

In een Zwitsers blad, „Die Weltwoche" genaamd, troffen wij in het nummer van 9 augustus 1.1. een verslag aan van een bootreis naar de Noorse fjorden met het Nederlandse schip de „Nieuw-Amsterdam", een schip, waaraan Ds. Kersten en schrijver dezes destijds op een uitnodiging aan de Kamerleden nog een bezoek hebben gebracht toen het pas was gebouwd en ingericht. Onze aandacht werd getrokken toen wij zowat midden in dit verslag, dat in de Duitse taal gesteld was, drie in het Hollands gestelde woorden ontdekten, namelijk deze: „Staatkundig Gereformeerde Partij".

Hoe dit mogeiyk is, valt bij het doorlezen van het verslag al spoedig te bemerken, want er wordt ook de naam in genoemd van iemand, die voor de leden onzer partij al geen onbekende meer is, daar hij reeds enkele spreekbeurten voor kiesverenigingen vervulde, de laatstgehouden Algemene Vergadering bijwoonde en ook lid werd van de Haagse kiesvereniging „Willem de Zwijger", namelijk de heer F. Th. Roeters van Lennep, Ambachtsheer van St. Abtskerke in Zeeland.

In het verslag wordt van hem vermeld, dat Wj gesprekken voerde met Zwitsers, o.a. met één der redacteuren van „Die Weltwoche" zelf, terwijl voorts werd medegedeeld, dat de heer Roeters van Lennep bij verscheidene verenigingen tussen Nederland en andere landen (N. Ierland, Vrij China, Thailand) betrokken is en bij andere soortgelijke verenigingen betrokken is geweest (Japan, Ierland). Wat deze redacteur echter vooral zeer getroffen had, was, dat de heer Van Lennep evenals vele Zwitsers beslist afwijzend staat tegenover de E.E.G. en de daarop te baseren Europese Integratie. Daar de Zwitserse reisgenoten dit standpunt deelden, was er dus vrij spoedig contact mogelijk. Hierover sprekend, had de heer Van Lennep volgens het verslag, verteld, dat hij behoorde tot de Staatkundig Gereformeerde Partij, welke drie zetels in het Nederlandse parlement heeft. De heer Van Lennep had voorts ook er op gewezen, dat de S.G.P. tegen het vrouwenkiesrecht is, wat ook al een punt van overeenstemming vormde met de Zwitsers, daar in Zwitserland geen vrouwenkiesrecht bestaat.

Uit het verslag bleek wel, dat de Zwitsers over het algemeen tegen buitenlanders niet zo spraakzaam zijn uit vrees door hen vanwege hun nationale eigenaardigheden niet ernstig genomen te zullen worden. Toen zij echter van de heer Van Lennep, aan wie door de redacteur de titel van „Freiherr" werd toegekend, vernamen hoe gunstig hij over de Zwitserse politiek ten aanzien van voornoemde punten oordeelde, was het ijs spoedig gebroken.

We vonden het niet onaardig om van het bovenstaande eens melding te maken, alsook hiervan, dat het niet voor het eerst is, dat de S.G.P. in het internationale nieuws kwam. Toen namelijk in 1956 in de Tweede Kamer het wetsontwerp in zake het wettelijk sanctioneren van de lijkverbranding werd behandeld, maakte een der commies-griffiers der Kamer ons opmerkzaam op een artikel in het veel gelezen Engelse weekblad „Time", waarin de naam van de schrijver dezer regelen, alsmede die der S.G.P. naar aanleiding van dit wetsontwerp werden vermeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1963

De Banier | 8 Pagina's

De S.G.P. in het internationale nieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken