Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Er hebben zich weer enkele nieuwe neven en nichten aangemeld. In aKabetische volgorde zijn het de volgende: Grietje van Dorp te Oldebroek; Martin Duifhuizen te Wageningen; Marleen Geluk te Zierikzee; Reinier en Leen van Klinken te Nieuwerkerk (Z); Mart-Jan Paul te Zoetermeer; Jannie en Ria Verhaar te Groot-Ammers.

AI deze neven en nichten zijn hartelijk welkom. Wij rekenen er op, dat jullie de oplossingen bij leven en welzijn geregeld zult insturen, wanneer dat bekend Wordt gemaakt De prijs zal dan wel komen te zijner tijd. Thans volgen de nieuwe raadsels van 3

OPGAVE 819

Jongeren:

1. Zoek met behulp van de volgende gegevens een tekstgedeelte uit het boek Mattheüs, dat uit 70 letters bestaat. 39 11 51 21 54 en armen ontmoeten elkaar. God van de hemel zal het ons doen gelukken, werd gezegd door 66 14 59 2 33 7 43. De 48 60 25 is nauw die tot het leven leidt. Farao zag in zijn droom zeven vette 4 67 17 23 46 57. Gelijk een 16 52 10 32 schreeuwt naar de waterstromen. Alzo Hij is het afschijnsel Zijner 1 19 26 15 27 28 9 45 49 7 13. Uw vader heeft het 64 31 55 65 24 36 53 kalf geslacht. Salomo werd door 41 37 40 5 12 tot koning gezalfd. Gelijk een arend zijn 6 61 58 63 opwekt (Deut. 32). En de knecht nam tien 29 56 68 69 20 2 22 (Gen. 24). Hij zal u hoeden met een ijzeren 35 3 42 62. De wolf en het 50 38 18 zuUen tezamen weiden (Jes. 62-66). Een levende 30 34 70 44 is beter dan een dode leeuw (Pred.). ApoUos heeft 8 37 47 gemaakt (1 Kor.). O 1 3

2. Noem de naam van: a. de vader van Obed. b. de vader van Machlon. c. de ongelovige discipel. d. de vader van Lot. e. Izaks moeder. f. de spelonk waarin David verbleef. g. Salomo's grootvader van vaders zijde. h. de zoon van Jakob, die door Mozes een jonge leeuw werd genoemd (Deut). i. de zoon en opvolger van koning Jotham van Juda. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen? D d g s v l

. Zoek uit dk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Mattheüs 13 tussen de verzen 30 en 40. a. Wij komen morgen en blijven bij u. b. Het is de laatste ure. c. Twee zullen er zijn op de akker. d. Het is ons niet verteld. e. Wij zullen de waarheid zeggen. f. Hebt de wereld niet lief.

uderen:

. Maak door een andere rangschikking der letters van: MEARIAARIOMKEDRONKAL EBGASDASDEKKEDESDED een tekstgedeelte, voorkomend in Mattheüs 27 tussen de verzen 5 en 10.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Johannes 18 tussen de verzen 25 en 40. a. Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. b. Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren. c. Wie is met U gelijk te schatten? d. Ik heb u niet geroepen. e. Zij zullen niets van u vragen. f. Deze mijn zoon was dood. g. Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen. G

3. Een tekst uit het boek Job bestaat uit 67 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: ozef werd door 62 12 21 4 48 34 44 in de gevangenis opgesloten. 55 9 22 4 65 was de zoon en opvolger van koning Amazia. Lot en de zijnen vonden een wijkplaats te 58 41 64 15. Mijn schapen horen Mijn 67 52 14 19. Gelijk de 35 23 49 7 60 zijn in de hand eens helds (Ps.). Sommigen prediken ook wel Christus door 40 59 6 (FiUpp.). Met allerlei poeder des 32 8 50 56 29 17 54 51 30 15 67. Uw goedertierenheid is tot in de 16 1 47 2 63 25 31. Ik zal hen in het 11 39 42 37 24 behouden. 10 33 66 is een zangstem. Gij zult tot dk daarvan zeggen:26 46 28 20 3 uit (Jes.). Mijn hart werd 45 61 5 57 in mijn binnenste Zo 38 53 43 18 nog één of twee met u. Uw Woord is een licht op mijn 36 27 6. 13 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet worden ingezonden.

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 april 1965

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 april 1965

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken