Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor de Jeugd

3 minuten leestijd

"Beste neven en nichten.

Allereerst roepen we een hartelijk wdkom toe aan onze nieuwe ned en nicht Willem en Adrie Bijl te Numansdorp, die de oplossingen van de raadsels der opgaven 841 tot en met 844 keurig hebben geschreven en ingezonden. Gaan jullie zo maar voort, dan komt de prijs te gelegener üjd wel.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 847

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Amos bestaat uit 48 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens:

De steen die de bouwlieden 39 20 8 1 31 37 32 12 19 hebben. 26 23 11 9 46 43 was Abrahams vrouw na de dood van Sara.

16 47 42 34 28 45 werd door Debora en Barak verslagen.

Is er dan een 6 3 24 48 13 14 (Job 31-34).

De meerdere zal de mindere 4 17 29 41 2 21.

Een hoofdman over honderd uit de 35 5 30 22 7, genaamd de Italiaanse.

De profeet uit Tekoa was een veeherder en heette 40 44 18 10. De 27 25 33 is een plechtige belofte.

36 38 is een landbouwwerktuig. 15 moet geraden worden.

2. Noem de naam van:

a. de koning, die Ester tot vrouw nam.

b. de knecht van Eliza.

c. de koning onder wie Israël in tweeën werd gescheurd.

d. de zoon van Hagar.

e. de broer van Andreas.

f. de hoveling bij wie Jozef in dienst kwam.

g. ae man, die aan Bezaleël werd bijgevoegd.

Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Job 10 tussen de verzen 1 en 15.

a. Zij hebben Uw ordinantiën geschonden.

b. Hij toonde hun Zijn handen.

c. Lieve heren, wat m'et ik doen opdat ik zalig worded

d. Zij hebben mij nog niet bezocht.

e. Doch ik ben ellendig en in smart,

f . Er kwam geen einde aan.

Ouderen:

1. Maak door een andere rangschikking der letters uit:

LUABTEAHISBAGIGLAA

drie namen, weUce voorkomen in 1 Kronieken 3 tussen de verzen 1 en 15.

2. Noem de naam van:

a. het eiland waar Paulus vriendelijk door de barbaren ontvangen werd en een giftige adder in zijn hand beet.

b. de profeet die prof eteerde over de dorre doodsbeenderen.

c. de grootvader van koning Salomo.

d. de oude naam van de apostel Paulus.

e. de zoon en opvolger van koning Achab.

f. de opvolger van de koning die onder e wordt gevraagd.

g. de zoon en opvolger van koning Jerobeam, die echter slechts zes maanden koning was (2 Kon. 13-16).

Welke naam vormen de laatste letters der gevraagde namen?

3. Een tekstgedeelte uit het boek Jozua bevat 52 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is:

3 36 48 12 29 39 was de vierde zoon van Simeon.

Want zij heeft vele 17 34 7 4 41 22 45 11 nedergeveld (Spr. 5-9). De stem des Heeren is op de 19 6 14 40 43 1 52.

Zijn 37 27 35 8 47 2 50 18 was gehjk een bliksem.

Waar de 42 10 51 23 38 16 doorgraven en stelen.

26 15 5 20 was de dochter van Lea.

49 44 46 was bij Israël een inhoudsmaat.

Zijn einde aan zijn 32 24 25 31 rondom één span (Ezech. 41-45). Een 21 33 9 is een uitholling in een «uur.

Hun ogen puilen uit van 18 13 50. 30 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 januari 1966

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 januari 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken