Bekijk het origineel

De indiening der kandidaten- lijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De indiening der kandidaten- lijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen

6 minuten leestijd

Dinsdag 8 februari was de dag, waarop de kandidaatstelling plaats moest hebben voor de a.s. Statenverkiezingen in de onderscheidene provinciën. Evenals bij de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn door de S.G.P. in acht provinciën de kandidatenlijsten ingeleverd, zoals zij op wettige wijze door de Provinciale Vergaderingen waren vastgesteld. Dit zijn de provinciën:

Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Holland, Friesland en Noord-Brabant

Dat dit mogelijk was, hebben wij menselijkerwijs te danken aan de offervaardigheid van allen, die er een groter of kleiner steentje toe hebben bijgedragen om het mogelijk te maken, dat wij ook lijsten konden indienen in de provincies waar de S.G.P. geen lid in de Staten vertegenwoordigd heeft, namelijk: Noord-Holland, Friesland en Noord-Brabant. Door de laatste wijziging der Kieswet toch moest in deze provinciën voor het eerst een waarborgsom van 250 gulden worden gestort voor iedere kieskring waar de lijst der S.G.P. werd ingediend. Het is zeer verheugend, dat dit ons mogelijk werd gemaakt. Namens het Hoofdbestuur wiUen wij dan ook allen, die hiertoe bijgedragen hebben, onze zeer hartelijke dank betuigen.

Het zal ook ongetwijfeld door velen, die steeds gewoon waren op de S.G.P.-Ujst te stemmen, ten zeerste op prijs worden gesteld, dat zij dit thans wederom bij leven en welzijn zullen kunnen doen. En wel om deze reden, dat zij zich hiermede door een daad kunnen uitspreken voor de beginselen, welke de S.G.P. op grond van Gods Woord en Wet mag voorstaan.

Dit toch is in het wezen der zaak de betekenis van het uitbrengen van zijn stem. Vanzelfsprekend is het niet onverschillig welke personen er op de kandidatenlijst voorkomen en vooral niet op verkiesbare plaatsen. Zouden daar personen staan van wie men redelijkerwijs niet kan aannemen, dat zij de door de S.G.P. beleden beginselen zullen voorstaan, dan zou het onmogelijk zijn om dan toch zijn stem op de lijst der S.G.P. uit te brengen. Wij mogen echter aannemen, dat de provinciale vergaderingen na overleg met de vertrouwensmannen der Statenkringen, zo deze in de provincie bestaan, kandidaten gesteld hebben van wie zij weten, dat deze in geen geval in de Staten beginselen zullen gaan bepleiten, dietegendebeginselen der S.G.P. ingaan, maar integendeel voor deze zullen uit-en opkomen. Tot welke kerk zij behoren, behoort niet de maatstaf te zijn, daar de S.G.P. steeds zich op interkerkelijk standpunt heeft gesteld.

Ds. Kersten kwam als het op de kerk aankwam, voor zijn gemeenten met alle kracht op. Werden zijn gemeenten aangevallen, hij stond ervoor op de bres. Op staatkundig terrein echter had ds. Kersten een ruime blik en een ruim standpunt, wanneer hij er maar van overtuigd was, dat de desbetreffende personen de aloude, beproefde beginselen der Reformatie waren toegedaan. Vandaar dan ook, dat onder zijn leiding al spoedig personen van andere kerkelijke richtingen dan de zijne voor leden van het Hoofdbestuur aan de Algemene Vergadering werden voorgedragen en na gekozen te zijn, in het Hoofdbestuur zitting kregen. Zo is het steeds onder hem en ook onder ds. Zandt geweest. Het moge zo in de S.G.P. blijven. Ieder bedenk? dat afgevaardigden der S.G.P. geen zitting hebben in één of ander college om daar hun kerk te vertegenwoordigen, maar de S.G.P., waarvan zij met alle anderen, die tot de S.G.P. behoren, leden zijn.

Thans gaan we over tot het vermelden van de kandidatenlijsten, welke in de hierboven genoemde provinciën in de diverse kieskringen door de S.G.P. werden ingediend.

Zuid-HoMand

Kieskringen: I. Rotterdam; II 's-Gravenhage; III. Leiden; IV. Gouda; V. Delft; VI. Dordrecht; VII. Ridderkerk.

Kandidatenlijst:

van Dis, Ir. C. N., 's-Gravenhage Vlasblom, A., Delft Mulckhuijse, W.F.,

Waarder-gem. Driebruggen

van der Graaf, B., Ridderkerk Abma, Ds. H. G., Gouda van Dis, C. N., Rotterdam Pijl, J., 's-Gravenhage Voogd, J., Ouddorp, gem. Goedereede Slijkhuis, C, Dordrecht van der Plas, K., Hardinxvdd-Giessendam de Redelijkheid, A., Ouderkerk a/d IJssd

Kruithof, As., Klaaswaal Vermeulen Hzn., J., Alblasserdam van der Vlis, F., Ridderkerk Kuijt, P., Gouda Verkade, Ds. J. P.,

Nieuwe Tonge, gem. Middelharnis Oudshoorn, C. W., Lisse Barendregt, H. G., Barendrecht Geluk, J. J., Gorinchem van Ooijen, W. R, H.I. Ambacht

Vóór de voorletters der op de lijst voorkomende predikanten is Ds. geplaatst. Wanneer men de oproepbrief met de kandidatenlijsten er op krijgt en ook het stembiljet dat men in het stemlokaal krijgt, komt daarop echter geen Ds. voor, daar dit volgens de wet niet is toegestaan. Dit geldt dus ook voor aUe hieronder volgende lijsten waarop predikanten voorkomen.

Zeeland

Kieskringen: I. Middelburg; II. VUssingen; III. Zierikzee; IV. Tholen; V. Goes; VI. Sluis; VII. Hulst.

Kandidatenlijst:

Adelaar, G.A.A., Meliskerke Boender, C, Tholen Maljaars, A., Goes van Ommeren, R., Zierikzee Schot, A. J., Middelburg Dieleman, F., Terneuzen Koopman, L.J., St Maartensdijk Breure, Joh., Kortgene Pladdet, J., Zaamslag Gebraad, Ds. L., St Philipsland de Visser, J., Serooskerke van den Berge, C.L.M., Tholen Slotboom, M.A., 's-Gravenpolder van Gilst, W., Bruinisse Dijke, M., Scherpenisse Tollenaar, D.J., Hoek Golverdingen, M., Meliskerke van Dijke, M., St Annaland van der Welle, P., St Philipsland de Winter, J.B., Yerseke

Gelderland

Kieskringen: I. Arnhem; II. Ede; III. Harderwijk; FV. Apeldoorn; V. Zutphen; VI. Winterswijk; VII Doetinchem; VIII. Nijmegen; IX. Tiel; X. Wychen.

Kandidatenlijst:

Middelkoop. C, Culemborg van Duist Jv Nederhemert, gem. Kerkwijk Mulder, J., Putten Kroon, W., Nijkerk Blees, J., Apeldoorn Keuken, L., Ochten, gem. Echteld van Tuyl, C, Brakd Wiltink, Ds. H., Doetinchem van Grol, H., Apddoorn van Mourik, D., Gddermalsen Geluk, J.A., Hien, gem. Dodewaard Fdten, M., Barnevdd van den Engel, Jac B., Gddermalsen Gerritsen, G.M., Vaassen, gem. Epe van der Zwaag, W., Barneveld

Utrecht

Kieskringen: I. Utrecht; II Amersfoort.

Kandidatenlijst:

de Kruyf, D.E., Groenekan Nuijen, M., Loenen a/d Vecht de Groot, E., Utrecht Nagtegaal, W., Breukelen Smit, G.J., Zeist van Deden, G.J., Veenendaal du Marchie van Voorthuysen, Ds. R, Leersum Bdo, A., Linschoten Bouman, A., Leersum Mallan, Ds. F., Veenendaal van Rossum. Ir. H., Zdst Otte, J.P., Huis ter Hade

Overijssel

Kieskringen: I. Zwolle; II Kampen; III. Deventer; IV. Ommen; V. Hengelo; VI. Almdo; VIL Enschedé.

ICandidatenlijst:

van der Meulen, P., IJsselmuiden Meuleman, K., Wilsum, gem. Usselmuiden van Prooyen, Ds. J., Grafhorst, gem. IJssdmuiden Wolterink, J.H., Rijssen van Dijk; L., Kampen Dorsman, Ds. P.J., Staphorst Post, L., Urk de Rooy, J., Rijssen Morsink, G., Enter, gem. Wierden van der Bruggen, W., Kampen de 01de, W., Enschede de Bruyn, H, , Ens, gem. N.O. polder Beens, J., Genemuiden Koekoek, KL, Almdo Akse, J., Zwolle Bisschop, J.,

Rouveen, gem. Staphorst

Otten, A., Rijssen Mokken, H., Staphorst

Noord-Holland

Kieskringen: I. Amsterdam; II. Den Helder; III. Hoorn; V. Zaandam; VI. Haarlem; VIL Velsen; VIII. Nieuwer-Amstel; IX. Hilversum. (In kieskring IV. Alkmaar kon helaas geen lijst worden ingediend omdat niemand kon gevonden worden om aldaar de handtekeningen te verzamden en in te dienen).

Kandidatenlijst:

Post, D.J., Hilversum van de Pod, J., Amsterdam Boeder, K., Enkhuizen Verhoek, L., Hoofddorp Meyer, H., Zaandam van der Kraats, W.J., Amsterdam Mans, G., Haarlemmermeer Visch, G., Hilversum

Friesland

Kieskringen: I. Leeuwarden; II. Dokkum; III. Heerenveen; IV. Sneek; V. Franeker.

Kandidatenlijst:

van der Sluys, L.,

Oudwoude, gem. KoUumerland Kooistra, H., Dantumaded Rdtsma, B., Achtkarspden Frankema, Th., Lemsterland Verboom, L.F.D., Leeuwarden Bron, W., de Wilp, gem. Opsterland Brouwer, M, Lemsterland de Bas, W.J., Utingeradeel

Noord-Brabant

Kieskringen: III. TUburg; IV. Heusden; VL Eindhoven; VIL Breda; VIII. Zevenbergen; IX. Bergen op Zoom. (Voor de kieskringen I. 's-Hertogenbosch; II. Grave; V. Hdmond, gddt hetzelfde als hierboven voor de kieskring Alkmaar in N.-Holland).

Kandidatenlijst:

Fokker, Ir. H., Eindhoven de Boef, C., Werkendam Schreuders, J.G.N., Veen Kwetters, F.J., Waspik

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 februari 1966

De Banier | 8 Pagina's

De indiening der kandidaten- lijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 februari 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken