Bekijk het origineel

Kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezing

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezing

2 minuten leestijd

Zoals in De Banier van 1 september U. reeds werd vermdd, werd door het Hoofdbestuur besloten er op aan te werken, dat de kandidatenlijst voor de a.s. Tweede Kamerverkiezing nog dit jaar door de Vertrouwensvergadering kan worden vastgestdd.

Daartoe is nodig, dat de kiesverenigingen vóór uiterlijk 1 november a.s. de namen inzenden van de door hen gewenste en geschikt geachte personen voor het Kamerlidmaatschap aan de onderstaande adressen:

1. de sekretaris van de Provinciale Vereniging.

2. de sekretaris van hd Hoofdbestuur, Frankenslag 123, Den Haag.

Kiesverenigingen in een provincie waar geen Provinciale Vereniging der S.G.P. is, kuimen namen opgeven bij de sekretaris van het Hoofdbestuur, adres zie boven.

Namens het Hoofdbestuur wordt er ten sterkste op aangedrongen, dat alle iesverenigingen aan het opgeven en inzenden van namen meedoen.

BESTUREN PROVINCIALE VERENIGINGEN

De besturen van de Provinciale Verenigingen wordt hierbij verzocht er voor zorg te dragen, dat er in de maand november een provinciale vergadering wordt gehouden, waarin de groslijsten worden opgemaakt.

Voorts dat de groslijsten vóór 10 december a.s. bij het Partijbureau, adres zie boven, worden ingezonden.

De Partijsekretaris

OVERIJSSEL

Het verband van vertegenwoordigers der S.G.P. in enig overheidskollege in Overijssel, benevens degenen, die in dienst van het rijk, provincie, gemeente en semi-overheidsinstelling werkzaam zijn, zal vergaderen D.V. zaterdagmiddag 24 september a.s. om 2 uur in de bovenzaal van het gebouw „E3im" aan de Jufferenwal te ZwoUe.

De agenda bevat o.m.:1. Opening door de voorzitter, Ds. P. J. Dorsman. Inleidingdoor de heer L. van Dijk van Kampen, lid van de gemeenteraad. Onderwerp: rtikel 1 van het Beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij.

Alle gemeenteraadsleden en voorts ieder die tot bovenvermeldecategoriebehoort, worden vriendelijk uitgenodigd deze vergadering te bezoeken.

WALCHEREN

Vrijdag 23 september a.s. zal D.V. de Jongerengroep „Walcheren" haar eerste vergadering in het nieuwe seizoen houden in de bovenzaal van de Ger. Gemeente aan de S^eerstraat te Middelburg. Aanvang 19.30 uur.

De heer Ir. J. Blaauwendraad te Waddinxveen hoopt alsdan een inleiding te houden over „Staatkunde der eenzamen". Zoals gewoonlijk zal deze gevolgd worden door een discussie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1966

De Banier | 8 Pagina's

Kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezing

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 september 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken