Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor de Jeugd

4 minuten leestijd

Beste neven en nichten, Ditmaal beginnen we met de nieuwe raadsels van:

OPGAVE 908

Jongeren

1. Een tekstgedeelte uit het boek Handelingen bestaat uit 70 letters. Zoek met behulp van de volgende gegevens het bedoelde tekstgedeelte.

Uw huis wordt ulieden 51 5 39 21 42 gelaten (Lukas 11-14). Dat in het laatste der dagen 29 19 59 66 22 8 17 21 zullen komen (2 Petr.). Noch onder een korenmaat, maar opeen 70 10 37 54 1 24 18 10 56. Die Mj 67 6 4 47 27 zoeken, zullen Mij vinden. Weent over uzelf en over uw 44 32 46 12 49 63 16 58.

Mijn naam is legio, want zij zijn 38 13 69 23 2. 39 55 35 41 50 zo gij Mijn stem hoort, verhardt u niet. Want 64 20 11 61 25 48 hebben mij omsingeld. Gij zult de Heere uw 283445 14 houden. In de strijd met de Egyptische koning 26 57 30 9 52 werd koning Josia gedood. Wij gingen recht op het 7 68 33 40 af. 15 62 53 65 60 zijn Europeanen. En hij loochende het wederom met een 36 43 3.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het eerste hoofdstuk van het boek Lukas tussen de verzen 24 en 34. a. Wij gaan maar niet, want het regent. b. Wat hebt gij toch gedaan? c. U hebt hem genoeg gewaarschuwd. d. Niet uit de werken, maar uit genade. e. Hij is gisteren nog bij ons geweest. f. Ik ben de Heere, uw God. g. Deze mijn zoon was verloren en is gevondea

3. Een naam met nadere aanduiding uit het boek Handelingen bestaan tezamen uit 38 letters. Welke naam met aanduiding wordt bedoeld als het volgende bekend is: Saul werd door 30 1 14 10 22 33 tot koning gezalfd. 37 34 20 11 8 36 13 26 27 21 17 is een ander woord voor geweten. Zacharias was de 24 6 12 29 7 van Johannes de Doper. In Afrika bevindt zich de woestijn 31 15 28 25 2 32. 16 19 23 35 17 33 3 10 4 was een hoofdman over honderd. Eén der drie mannen, die een opstand tegen Mozes ontketenden, heette 18 38 5 9 1 20.

Ouderen

1. Een tekstgedeelte uit het boek Daniël bestaat uit 97 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens. Indien hun val de 10 82 73 6 96 26 is der wereld. De duivel wordt in de Heilige Schrift de oude 14 184 63 28 genoemd. 34 85 15 32 22 16 23 was de broeder van Martha en Maria. Hij bad wederom en de hemel gaf 49 64 61 90 51 (Jak.). Ik heb mijn schaap gevonden, dat 84 1 56 17 77 13 94 2 was. God, Die de 83 24 93 741 levend maakt. Hij maakte ook 81 58 97 20 gouden kandelaars (2 Kron.). De 8 48 5 95 21 is een jaargetijde. Dat een kemel gaat door het oog van een 92 11 72 33 79. En die knecht nam 89 27 80 30 kemelen. Om henbijhet4419340 53 te behouden. Zie van de 39 3538628af (Jes. 60-65). Chiljons moeder heette 36 12 37 25 60. God zal u slaan, gij 28 57 66 91 47 69 55 wand. Maar zij zuUen niet meerder 79 45 74 65 50 71 29 86. Ik heb u 31 9 5210 5427 43 59 gediend (Gen. 27-33). Mijn hart werd 87 70 88 42 in mijn binnenste. Hij heeft in dezelve een 68 80 75 78 gesteld. 46 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden een tekstgedeelte vormen uit het boek Job 33. a. Het is heden mooi weder. b. Wat is er toch vanmiddag gebeurd? c. Wij zullen het dan wel bij u halen. d. U moet het bij ons niet zoeken. e. Ik zal hem er uithelpen. f. Zij hebben een wijs besluit genomen. g. Een getrouw gezant is medicijn.

3. Maak door eenandererangschikkingder letters van: IBALIHSAISIARAUZZABI LHAOM vier persoonsnamen, voorkomend in 2 Samuel 17 tussen de verzen 14 en 19 en tussen de verzen 24 tot en met 29.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 905 tot en met 908 mogen worden ingezonden aan het adres van Oom Koos, Postbus 2019, Utrecht

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1967

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 1967

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken