Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

3 minuten leestijd

PROVINCIALE STUDIEKOMMISSIE NOORD-HOLLAND

()p donderdag 18 januari 1968 hoopt de Provinciale Studiekommissie D.V. een vergadering te houden in samenwerking met de kiesvereniging van Huizen. Deze zal piaats hebben in gebouw „'t Visnet", De Ruyterstraat 7 te Huizen, aanvang 8.00 uur n.m. De heer C. S. L. Janse uit Amsterdam hoopt dan een inleiding te houden over , , De betekenis van ons koningshuis", die vervolgens in diskussiegroepen besproken zal worden.

STATENKRINGVERENIGING IN DE KIESKRING THOLEN

D.V. maandag 15 januari 1968 hoopt bovengenoemde vereniging haar jaarvergadering te houden in het gemeentelijk verenigingslokaal. Brugstraat 16 te Tholen. Aanvang half acht am.

ledere kiesvereniging zende twee afgevaai digden. Ook de leden wordt verzocht zoveel mogelijk op te komen. Agenda's zijn verkrijgbaar bij de sekretarissen van de plaatselijke kiesverenigingea De agenda vermeldt o.a.: Jaarverslagen, bestuursverkiezing en slotwoord door Ds. J. Catsburg.

STATENKRING RIDDERKERK

De kiesverenigingen op de eilanden Goeree en Overflakkee, IJsselmonde, Hoeksche Waard en Voome en Puttenwordennu reeds attent gemaakt op de jaarvergadering, welke gehouden zal worden D.V. zaterdag 24 februari a.s., des n.m. 3 uur, in hetVereen.gebouw „De Rank", Kerkstraat 20 te Klaaswaal.

Na de huishoudelijke zakenzalDs. Verkade, Herv. pred. te Nieuwe Tonge, eenslotwoord spreken. Vragen en voorsteUen worden ingewacht vóór 17 februari a.s. bij de sekr. G. v.d. Boogaard, Kerkweg 64 te Ridderkerk.

Elke kiesvereen. wordt verzocht twee leden naar deze vergadering af te vaardigen en alle leden tot bezoek op te wekken.

STATENKRING EDE

De Statenkring Ede hoopt D.V. haar jaarvergadering te houden op donderdag 1 februari a.s., in „Ons Huis", Telefoonweg 100 te Ede. Aanvang 's avonds 7.30 uur. PP deze vergadering zal dhr. R. v. d. Brink uit Wageningen een inleiding geven over het onderwerp: Gemeenteraadslid waarheen? Elke kiesver. zende2afgevaardigden, terwijl ook vele belangstellenden worden verwacht.

STATENKRING GOES

De jaarvergadering van bovengenoemde statenkring zal D.V. worden gehouden op zaterdag 27 januari a.s., in de zaal van Meijers, Opril te Goes. Aanvang 2 uur rum.

ledere kiesvereniging zende 2 afgevajirdigden. Ook de leden en verdere belangstellenden zijn hartelijk welkom.

De agenda vermeldt o.a. een inleiding (Wat doen we met de publiciteitsmedia? ) door de heer J. Hoekmante Rilland-Bath.

STATENKRING DORDRECHT

Bovengenoemde Statenkring hoopt op D.V. zaterdag 20 januari a.s. haar jaarvergadering te houden in het gebouw „NEBO" te Giessendam. Aanvang der vergadering 14.45 uur.

Agendapunten zijn o.a. jaarverslagen, l)ostuursverkiezing, terwijl als spreker voor deze vergadering bereid gevonden is de heer Ir. H. V. Rossum, lid der Tweede Kamer. Alle kiesverenigingen wordt dringend verzocht een tweetal afgevaardigden te zenden, terwijl voorts leden der Partij en belangstellenden harteUjk welkom zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1968

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1968

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken