Bekijk het origineel

VERANTWOORDING BIJDRAGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VERANTWOORDING BIJDRAGEN

3 minuten leestijd

Van de navolgende kiesverenigingen werden de bijdragen voor 1968 ontvangen ten behoeve van het Partijbureau:

Langerak/Nieuwpoort f 11, 50; Oudemirdum f 10, -; Wüsum f 10, -; Teuge/Terwolde f 10, -; Kamperland f 5, -; Zoutelande f 15, -; Oldebroek f 25, -; Hazerswoude f 10, -; Gouderak f 10, -; Klaaswaal f 10, -; Kesteren f5, -; Monster f 10, -; Amsterdam-C. f 20, -; Amerongen f 10, -; Nieuwdorp f25, -.

Al deze kiesverenigingen namens het Hoofdbestuur hajtdijk dank.

Bijdragen voor 1968 kunnen nog altijd worden overgemaakt op de postrekening van het Partijbureau der S.G.P. no. 186302 te Den Haag, Frankenslag 123.

STATENKRING RIDDERKERK

De kiesverenigingen op de eUanden Goeree en Overflakkee, IJsselmonde, Hoekse Waard en Voome en Putten, ressorterend onder bovengenoemde Statenkring, worden attent gemaakt op de jaarvergadering, welkt' gehouden zal worden D.V. zaterdag 1 maan a.s., des n.m. 2.30 uur, in hetVeren.gebou\v , , de Rank", Kerkstraat 20 te Klaaswaal. Na de huishoudelijke zaken zal Ds. P. Roos, Chr. Geref. predikant te Middelhamis, een slotwoord spreken.

ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl elk lid hartelijk welkom is. Vragen en voorstellen voor deze vergadering worden ingewacht vóór 25 februari a.s. bij de sekr., G. v.d. Boogaard, Kerkweg 64 Ie Ridderlffirk.

STATENKRING HARDERWIJK-APELDOORN

D.V. zaterdag 8 maart a.s. hoopt bovengenoemde vereniging haar jaarlijkse jaarvergadering te houden in het verenigingslokaal van de Ned. Herv. Kerk te Harderwijk. Aanvang 2 uur n.m. ledere aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Ook belangstellende leden welkom. Vragen of voorstellen aan onderstaand adres:

De sekretaris, W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Telef. 03494-1284.

PROVINCIALE VERENIGING „FRIESLAND"

Bovengenoemde vereniging hoopt D.V. vrijdag 7 maart a.s., 's avonds half acht, haar jaarvergadering te houden in gebouw Irene, Nieuwburen te Leeuwarden.

Als afgevaardigde van het hoofdbestuur hoopt onze partijvoorzitter Ds. H. G. Abma aanwezig te zijn en te spreken over het onderwerp: , , Een veranderende wereld".

Konvokaties worden aan de K.V.'s verzonden. We hopen, dat Ds. Abma de reis niet vergeefe maakt en geen plaats onbezet is.

LANDELIJK VERBAND VAN STUDIEVERENIGINGEN(LVSGS)

Het L.V. S.G.S. hoopt haar 27£j£iarvergaderingte houden op D.V. zaterdag22maart 1969, in een zaal van Hotel Smits, Vredenburg 14 te Utrecht.

De Huishoudelijke Vergadering, uitsluitend toegankelijk voor leden van de aangesloten verenigingen, vangt aan om 10.30 uur. Elke vereniging wordt verzocht 2 stemgerechtigde afgevaardigden te zenden. Het bestuur hoopt alle verenigingen te mogen verwelkomen.

De agenda en de jaarstukken zullen begin maart worden verzonden. In de openbare middagvergadering, aanvang 14.15 uur, zal o.m. een forum gevormd worden voor de bespreking van de haar voor te leggen politieke zaken. Nadere berichten hierover volgen spoedig.

Zij, die prijs stellen op toezending van een konvokatie en deze nog niet ontvangen, kuimen dit aanvragen bij het sekretariaat van het L.V. S.G.S.: J. Sturm, p/a Kerkvaart 38, Mijdrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 februari 1969

De Banier | 8 Pagina's

VERANTWOORDING BIJDRAGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 februari 1969

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken